عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 247

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به توصیف و تصویر پردازی از شب، در شعر فرخی و ناصر خسرو، از سبک خراسانی عراقی و خواجو از سبک عراقی پرداخته شده است. که هر یک از این شاعران، از شگردهای بیانی خاص خود در دیوان سود جسته و زیباییهای شب را استادانه به تصویر کشیده اند. تصویر در این پایان نامه در مفهوم وسیع آن به کار رفته و شامل هر گونه بیان برجسته ای است که در کلام شاعر به چشم می خورد. کمتر شاعری است که تحت تاثیر سکوت راز گستر شب قرار نگرفته باشد و شب ، سرچشمه الهام، معنی پردازی و دمساز و همراز او ...

تلمیح آرایه ای است که در سراسر جغرافیای ادبیات ایران اعم از شعر و نثر انعکاس گسترده ای دارد و همواره برای علاقمندان پلی ارتباطی میان حال و گذشته بوده در ضمن به سان آیینه ای است که خوانندگان، گذشته ی غبارآلود خاطرات مه گرفته شان را در آن می بیند. ناصر خسرو شاعری است که اعتقادات دینی خود را در قالب نظم ریخته است برای شناخت بیش تر افکار و عقاید و اندیشه های او گشودن رمز و راز داستان ها و شخصیت های آن ضروری است. بسامد بالای شخصیت های داستان ها به ویژه پیامبران امامان و فرشتگان ...

شعر غنایی یکی از انواع ادب فارسی است که در همه دوره‌ها به ویژه در دوره معاصر مورد توجه شاعران قرار گرفته است و اشعار تغزلی، فضای اغلب دیوان شاعران مورد بررسی را به خود اختصاص داده است . اما از آنجا که تاکنون پژوهشی مستقل در بررسی و تبیین این گونه اشعار صورت نگرفته است اینجانب بر آن شد، تا به میزان استطاعت و توانایی علمی خویش در این گستره وسیع گامی نهاد و به سهم خود خدمتی کرده باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان "بررسی اشعار تغزلی هفت شاعر معاصر" (فرخزاد، توللی، ابتهاج، شهر ...
نمایه ها:
شاعر | 

در این مقاله بر آنیم به این پرسش محوری پاسخ بدهیم که چه رابطه ای میان شخصیت شاعر و شعر او وجود دارد و این که از روی شعر یک شاعر تا چه حد می توان با شخصیت او آشنا شد. ابتدا شعر را به دو نوع خود آگاهانه و ناخود آگاهانه تقسیم کرده ایم، سپس به تبیین لایه های شخصیتی شاعر پرداختیم. همچنین درباره شخصیت تاریخی و شخصیت شاعری سخن گفته ایم. آن گاه به این نتیجه رسیده ایم که اشعار ناخود آگاهانه با لایه پنهان شخصیت ارتباط دارند و از این رو فقط می توانند ما را در شناخت همان لایه کمک نمایند ...
نمایه ها:
شاعر | 
شعر | 

تصحیح دیوان اشعار شاعران گذشته یا آثار منثور نویسندگان ازجمله کارهایی است که از دیرباز موردتوجه مصححین بوده است و هدف از آن، حفظ میراث فرهنگی و حفظ آثار برجای مانده از بزرگان و نیز زنده نگهداشتن نام مولفین و سراییندگان آنهاست. یکی دیگر از اهدافی که مصححین در تصحیح متون مختلف در نظر داشته اند، مورد استفاده قرار دادن متون کهن برای نسل های بعد و بهره گرفتن مردم از چشمه ی زلال اندیهش ی گذشتگان است. دیوان حاضر نیز یکی از آن آثار ارزشمند است که از حدود یک قرن قبل برجای مانده است سر ...

دراین تحقیق، ویژگیهای شعر زنان (دوره بعد از مشروطه) برمبنای اشعار ژاله قائم‌مقامی، پروین اعتصامی، فروغ فرخ‌زاد، طاهره صفارزاده و سپیده کاشانی، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است و سپس با شعر مردان معاصرشان (محمدتقی بهار، سهراب سپهری، علی موسوی‌گرماروی، نصرالله مردانی) مقایسه گردیده است . تا وجوه افتراق و اشتراک آنها در سه زمینه فکری، ادبی و زبانی مشخص گردد. نتایج بدست آمده از این مقایسه را می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد: 1 - معمولا" اکثر زنان و مردان شاعر این دوره، واقع‌گرا (برون‌گر ...

با توجه به تاثیر متقابل بین متن ادبی و روان نویسنده لازم است که به دلتنگی به عنوان یکی از ابعاد عاطفی روان انسان، در نقد ادبی توجه گردد خصوصا که موقعیت و وضعیت زمان در ایجاد حس دلتنگی بسیار با نفوذ و موثر است . بررسی دلتنگی صرف نظر از مسائل روانی نویسنده و شاعر، روشنگر وضع زمانی است که نویسنده ادیب یا شاعر در آن زیسته است . این تحقیق، رسالت بررسی دلتنگی در آثار شش شاعر زن معاصر را برعهده دارد که در چهار فصل با محتوای زیر تقدیم می‌داریم: فصل اول شامل مفاهیم و کلیاتی د ...
نمایه ها:
شاعر | 
شعر | 

هدف از این پژوهش بررسی روابط و تعاملهای زنجیره‌ای انسجامی در تعدادی از اشعار مهدی اخوان‌ثالث و سهراب سپهری، دو تن از شاعران شعر نو ادب فارسی، می‌باشد تا مشخص کند که آیا اختلاف معمی بین کاربرد این روابط در اشعار این دو شاعر وجود دارد یا خیر. به این منظور ابتدا برگردان واژگانی هر شعری فراهم و بررسی می‌شود. سپس زنجیره‌های همانندی و زنجیره‌های تشابهی اشعار مشخص می‌گردد. در مرحله بعدی تعاملهای زنجیره‌های مختلف انسجامی اشعار کشف و ارائه می‌شود. در انتها مجذور خی (X2) بکار گرفته شده ...

در این پایان نامه کوشش شده است با مطالعه آثار منظوم سه شاعر قرن ششم (سنایی، انوری و نظامی) دیدگاههای آنها در باره شعر و شاعری تبیین و نقد و بررسی شود. در فصل مربوط به سنایی و سخنان او در باره شعر و شاعری مساله نسبت میان شعر و شرع از مهمترین درون مایه ها و دیدگاههای شعری اوست که در زمره نقد محتوایی قراردارد و به نظر می رسد محصول دوره بعد از تحول روحی اوست. این در حالی است که سنایی قبل از گرایش به شعر زهد و مثل به عنوان شاعری مداح خواسته ها و آمال خاص این نوع شاعران را داشته اس ...