عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیترات آمونیوم علاوه بر آنکه در مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، بدلیل برخوردار بودن از خاصیت انفجاری، در صنایع نظامی و معدنی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تولید نیترات آمونیوم انفجاری مقدار زیادی رطوبت همراه آن وجود دارد، که معمولا در آخرین مرحله فرایند تولید لازم است خشک شود.. برای دستیابی به کیفیت مناسب و قابل عرضه در بازار لازم است رطوبت و دمای نیترات آمونیوم در محدوده خاصی کنترل شود. بدیهی است کنترل دما در فرایند خشک کردن مواد منفجره و آتش گیر از اهمیت بس ...

در این پایان نامه مسئله جریان با کمترین هزینه و با ظرفیت نامحدود کمان ها، با در نظر گرفتن قید روی میزان جریان مورد بررسی قرار می گیرد به طوریکه جریان ارسال شده به داخل شبکه توسط تولید کننده ها برابر با جریان دریافت شده توسط گره های مقصد نیست. رابطه بین مقدار جریان و جمع ظرفیت گره ها در منبع ها و مقصد ها حالت های متفاوتی از مسائل را به وجود می آورد. مدل های ریاضی برای حالت های متفاوت فرمول‌بندی شده است. برای هر حالت از مسئله کمترین هزینه جاری (MCFP) یک همسنگ استاندارد فرمول بن ...

بررسی جریان بخار همراه با قطرات آب در بسیاری از جنبه‌های مهندسی از جمله در گذرگاه پره‌های طبقات کم فشار توربین‌های بخار حائز اهمیت می‌باشد. جریان بخار به واسطه انبساط سریع خط اشباع را قطع و شرایط فوق سرد را احراز می-کند و در نهایت با ایجاد چگالش خودبخودی موجب افزایش فشار می‌شود. این افزایش فشار می‌تواند شدید باشد که شوک چگالشی نامیده می‌شود. در این تحقیق جریان چگالشی بخار دوبعدی با احتساب لزجت به صورت آرام و مدل مغشوش بالدوین-لوماکس در بین پره‌های توربین شبیه‌سازی شده است. ...

آبگیر کفی یک سازه استاندارد هیدرولیکی می‌باشد که برای آبگیری از رودخانه‌های کوهستانی و انحراف آب به توربین‌ها استفاده می شود. صفحه مشبک روی آن از ورود رسوبات و اشیاء بزرگتر از بازشدگی صفحه مشبک به داخل جریان انحرافی جلوگیری می کند. مهمترین مسئله در رابطه با این آبگیر‌ها تعیین ضریب دبی آن‌ها می‌باشد. یکی از اشکال آبگیر‌های کفی که تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است آبگیر کفی با مقطع لوزی شکل می باشد. در مطالعه حاضر تعداد 135 آزمایش به منظور استخراج ضریب تخلیه آبگیر کفی با مقطع ...

در این پایان‌نامه، جوشش جریان چرخشی یک نانوسیال رقیق ( آب و %1/0 ) در یک آنالوس با نوار پیچیده شده بر روی دیواره داخلی آن در حضور یک میدان مغناطیسی عرضی غیریکنواخت به صورت عددی و به وسیله مدل دو سیالی و تکنیک حجم کنترل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که در جوشش جریانی چرخشی، نرخ انتقال حرارت افزایش می‌یابد. این پدیده را می-توان به تاثیر نیروی گریز از مرکز بر جریان فاز مایع سیال و همچنین کاهش ضخامت زیرلایه هدایت حرارتی موجود روی دیواره گرم، نسبت داد. تاثیرات ب ...

در این پایان‌نامه پیوندگاه جوزفسون توسط پدیده میکروسکوپی تونل‌زنی و تاثیر اعمال ولتاژ به دو سر آن و حضور در میدانهای مغناطیسی مورد بررسی و معرفی قرار می‌گیرد. در اینجا هدف، دست یافتن به جوابهای معادله سینوسی گوردون است که رفتار پیوندگاه جوزفسون را توصیف می‌کند. اثر جوزفسون پدیده‌ای شامل شارش جریان در عرض دو ابررسانای مجزا که بطور ضعیف توسط یک لایه نازک بهم متصل شده‌اند، می‌باشد. پیوندگاه جوزفسون با تونل‌زنی جفت‌های کوپر همراه است. پیوندگاه جوزفسون طویل پیوندگاهی است که ...

فرسایش خاک فرآیندی پویاست که توزیع اندازه ذرات طی وقوع آن با زمان و مکان تغییرات زیادی دارد. شناخت دینامیکی توزیع اندازه ذرات رسوب، یکی از مبانی مدل‌سازی فرسایش خاک، انتقال عناصر غذایی، آلاینده‎ها و ذرات ریز محسوب می‎شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی فرآیندها و مکانیسم‎های حمل ذرات ناشی از فرسایش ورقه‎ای با تأکید بر تغییرات زمانی و مکانی و با استفاده از فلوم آزمایشگاهی اجرا شد. آزمایش‎ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و از طریق ایجاد ترکیب‌های مختلف شیب (1/5 و 2 درصد) ...

در این رساله، به ارزیابی و بهینه سازی عملکرد اگزرژیِ یک گردآورنده متمرکزکننده حرارتی- فتوولتاییک خورشیدی پرداخته شد. برای نیل به این هدف، در ابتدا تحلیل حرارتی گردآورنده متمرکزکننده حرارتی- فتوولتاییک انجام پذیرفت و روابط تحلیلی برای تعیین پارامترهایی مانند دمای سطح مدول فتوولتاییک، دمای متوسط سیال عامل، دمای خروجی سیال، حرارت مفید جذب شده و بازده حرارتی به دست آورده شد. پارامترهای حرارتی گردآورنده متمرکزکننده حرارتی - فتوولتاییک به بازده الکتریکی آن وابسته اند. برای انجام تح ...

در ایستگاه‌های هیدرومتری عمدتاً به دلیل مشکل اندازه‌گیری دبی در شرایط وقوع سیلاب، رابطه دبی ـ اشل از روی داده‌های اندازه‌گیری شده مربوط به شرایط غیر سیلابی استخراج می‌گردد و برای شرایط سیلابی برون‌یابی می‌شود. استفاده از رابطه دبی ـ اشل برون‌یابی شده برای محاسبه سیلاب ممکن است مقادیر کمتر یا بیشتری را تخمین بزند. علت این موضوع این است که در شرایط جریان سیلابی ممکن است نوع فرم بستر تشکیل شده تغییر یابد و باعث تغییر مقاومت در برابر جریان گردد. بنابراین به منظور پیش‌بینی بهتر را ...