عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3335

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای رشد و توسعه موقعیت خود باید شیوه جدید مقتضی با این میزان تغییرات و پیشرفت سریع را اتخاذ کنند. یکی از الزامات توسعه و پیشرو بودن در صنعت، برخورداری از رویکرد و نگاه نوآوری باز در سازمان است. نوآوری باز با تاکید بر از بین بردن مرزهای سازمان و دخیل کردن عوامل ارزش‌آفرین خارج از سازمان، احتمال موفقیت و توسعه سازمانی را بالا برده و ریسک ناشی از خطرات سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین ضرورت پرداختن به مقوله تحقیق و توسعه در کشورمان ایران، بیش ...

توسعه اقتصادی و موضوعات وابسته به این شاخه از علم اقتصاد، به دلایل مختلف از پیچیدگی خاص برخوردار است . علیرغم ادعای بعضی از پویندگان این راه جدید که در کشورهای جهان سوم به تحقیق می‌پردازند، هنوز تحقیقات در پیرامون توسعه اقتصادی بخصوص در مباحث تئوریک بسیار پر اشکال و دارای نواقص و کاستیهای فراوانی است . شاید بتوان این مطلب را به تحقیقات سایر حوزه‌های علوم دیگر نیز تعمیم داد. اشکالات و کاستی‌های مبانی نظری و تئوریک در تحقیقاتی که بوسیله دانش‌آموختگان جوان دنبال می‌ش ...

بودجه این طرح از طرف دفتر عمران ملل متحد در تهران تامین شده و هدف آن تهیه نیمرخی از شاخصهای توسعه انسانی پایدار در ایران بود. گزارشهای نهایی طرح به زبان انگلیسی تهیه و به دفتر عمران ملل متحد ارائه گردید. ...

توسعه فیزیکی شهر فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده‌های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید و در نتیجه سیستم‌های شهری را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. مهم‌ترین مشکل در مورد پراکندگی و رشد نااندیشه شهرها، فقدان نقشه و برنامه‌ای مدون و اصولی برای توسعه شهر است. مهم‌ترین مسائلی که رشد بی رویه و افقی شهرها به وجود می‌آورد، عبارت ا ...

یکی از مهم‌ترین فضاهای شهری، فضای عمومی بازار و مراکز خرید می‌باشد که همواره شاهد بیشترین حجم استفاده کننده بوده و به عنوان اصلی‌ترین بخش شهر به نیازهای شهروندان در ابعاد مختلف پاسخ می‌دهند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی برنامه‌ریزی فضای عمومی در بازارهای ارگ و گنجعلی‌خان در شهر کرمان است. در همین راستا شاخص‌های مورد بررسی عبارتند از: شاخص‌های کالبدی ـ فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی. در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، بررسی‌های میدانی و مصاح ...

آب و هوای یک منطقه تحت تاثیر عوامل فراوانی است که برخی از آنها سیاره ای و برخی منطقه ای و محلی هستند.. هدف این پژوهش، توسعه و بکارگیری یک مدل همدیدی برای تعریف و تعیین گروه های الگوی گردشی جو و شناسایی الگوهای خشکسالی زا و بارش زا بر روی ایران مرکزی (اصفهان ، کرمان و یزد) و ارتباط این دوره ها با شاخص های پیوند از دور می باشد. بدین جهت با تکیه بر رویکرد محیطی به گردشی، دوره های خشکسالی و ترسالی طی دوره آماری مشترک بلند مدت 30 ساله (2011 - 1982) در سطح 21 ایستگاه همدید استان ها ...

براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP)، توسعه انسانی یعنی" فرآیند بسط انتخاب‌های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی"، شاخص توسعه انسانی (HDI) با تکیه بر این رویکرد اساس اندازه‌گیری آن قرار گرفته است که خود متشکل از سه زیرشاخص: امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص داخلی است. تحقیق حاضر به بررسی و برآورد شاخص مذکور در ایران و به تفکیک استان در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) پرداخته است. روش بکار رفته در این تحقیق، روش کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای است. نتایج بدست آم ...

هر جامعه‌ای برای اداره‌ی خود و رسیدن به سعادت، نیاز به نظام‌های خاصّ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، منبعی که این نظام‌های خاص را برای بشریت به ارمغان آورده است قرآن است. ?نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَهً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمِینَ: این کتابى که بر تو نازل کرده‏ایم توضیح همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت مسلمانان است? (سوره النحل، آیه 89). با توجه به اینکه یکسری شاخص‌ها جهت ارزیابی سطح توسعه روستایی وجود دارد. این پژوهش در پی استخراج شا ...

گزارش های مفصل سازمان ملل در خصوص اهمیت همکاری و توسعه و تقویت تعاونی ها برای از بین بردن فقر، توسعه همکاری های اجتماعی، افزایش رفاه و به دنبال آن توسعه آموزش و توانمندسازی افراد ساکن در مناطق محرومتر موید قاطعی در اهمیت تعاونی ها در توسعه انسانی است. ماهیت و کارکرد تعاونی ها به عنوان اجتماعی ترین نهاد اقتصادی که مورد تأیید سازمان ملل متحد نیز هست نشان دهنده اهمیت آن در توسعه انسانی است که گواه بزرگ آن برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد است که در تمامی گزارش های آن تعاونی ها ...