عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دلیل اهمیت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی امروزه اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست‌هایشان علاوه بر توجه بر وضع موجود، پیش‌بینی‌های کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای اصلی اقتصاد را در نظر می-گیرند. در این میان شاخص‌های بازار بورس به دلیل تلاطم بسیار زیاد بر روند آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. تحقیقات زیادی در قالب تحلیل سری زمانی شاخص‌های بازار بورس در طی سال‌های گذشته در ایران صورت گرفته است. اما همه این تحقیقات مربوط به سال‌های قبل از 1385 بوده و شوک سال ...

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاههای طرقین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده از اقتصاد داخلی است. در این میان، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نقدینگی و قیمت نفت خام به عنوان شاخص های کلان اقتصادی و یمت طلا، قیمت اجاره مسکن، نرخ ارز و شاخص بهای مسکن در بازار به عنوان داراییهای عمده رقیب می توانند شاخص بورس ...

اقتصاد کشور برای هم گرایی با اقتصاد جهانی نیازمند برخورداری از راهکارهای مشخص و دقیق و ابزارهای مناسب و کارآ می باشد. در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کشور، توسعه بازارهای مالی در ابزار و ساختار، از مباحثی است که مورد توجه تمام مدیران و تصمیم گیرندگان کلان قرار می گیرد. از آنجایی که بورس اوراق بهادار یکی از بازار های مالی مهم در کشور محسوب می شود و شاخص سهام یکی از پارامترهای مهم در تعیین عملکرد آن می باشد لذا شاخص سهام و توسعه اقتصادی دارای رابطه متقابل بسیار مهمی می باشند. در ...

شرکت‌های تولیدی به جهت رقابتی که با هم دارند بمنظور کاهش بهای تمام شده، بهبود کیفیت و افزایش تولید کالا و نهایتا افزایش قدرت سودآوری مستلزم استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات جدید می‌باشند. برای سرمایه‌گذاری در چنین دارائی‌های سرمایه‌ای نیازمند تامین مالی است. یکی از این منابع مهم تامین مالی شرکتها، انتشار و فروش سهام است، که بورس واوراق بهادار بازار مناسبی برای این امر محسوب می‌شود. ازطرفی تورم بعنوان یکی از شاخص‌های بی‌ثبات درسطح اقتصاد کلان مطرح است که می‌تواند یکی از عوامل م ...

در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی میشود. برای این منظور از روش با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه VAR خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج حاصل از توابع واکنش به ضربه نشان داد که وقوع یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت در چهار دوره اول اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیشبینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ...

هدف فعالان بازار بورس کسب سود مناسب از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت های مورد معامله می باشد. برای سرمایه گذاری مناسب، فرد بایستی ابتدا شرایط کلی بازار، شرایط صنعتی که سهم در آن قرار دارد و در نهایت وضعیت سهم مورد نظر را بررسی کند. وضعیت کلی بازار بورس را می توان از شاخصی تحت عنوان قیمت شاخص کل که ترکیبی از تمام سهام موجود در بازار است فهمید. روش های گوناگونی برای پیش بینی قیمت شاخص کل بازار استفاده شده است. در اغلب این روش ها از داده های عددی بازار از جمله قیمت شاخص، حجم معا ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش‌بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) است. بدین منظور نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی‌های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس‌انتشار خطا برای برسی پیش‌بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب بررسی گردید. برای بررسی عملکرد مدل‌ها و بررسی وجه اقتصادی پیش بینی‌ها، علاوه بر روش‌های آم ...

این مطالعه به بررسی ارتباط بین شاخص قیمت کل سهام ایران (TEPIX) و متغیرهای کلان اقتصادی انتخاب شده و برخی از شاخص‌های بین‌المللی قیمت سهام در دنیا می‌پردازد. در ابتدا با استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی به انتخاب 5 متغیر کلان اقتصادی از بین 67 متغیر پرداخته می‌شود. داده‌های استفاده شده در این مرحله به صورت فصلی و از سال 1376 الی 1385 می‌باشد. پس از انتخاب متغیرها با استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی سری‌های زمانی به بررسی ارتباط بین آنها پرداخته می‌شود. داده‌های استفاده شده در ا ...

رشد اقتصادی در کشورهایی که بازار سهام کارآمدی دارند، نسبت به کشورهایی که بازار سهام منسجمی ندارند، سریع تر است. از آن جا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف، به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این پژوهش اثر بودجه شرکت های دولتی را بر شاخص قیمت (تپیکس)، شاخص قیمت و بازده نقدی (تدپیکس) بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. مدل مفهومی استفاده شده در این تحقیق مدل های عاملی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری رگرسیون استفاده گردی ...