عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 459

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شاخص فقر آبی یک شاخص جهانی میباشد که در مدیریت منابع آب به عنوان یک ابزار کمکی کاربرد فراوانی می تواند داشته باشد .این شاخص در سال 2002 توسط سالیوان برای 147 کشوراندازه گیری شده است.این شاخص با مد نظر قرار دادن مسائل اساسی در منابع آب (منابع آب، دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست)و ترکیب این مسائل با یکدیگر میتواند برای رصد انعکاس تصمیمات و فعالیتهای در حوزه منابع آب بکار بسته شود . در این پایان نامه تلاش شده است تا این شاخص برای 30 استان ایران محاسبه بشود. ...
نمایه ها:
شاخص | 
آب | 
فقر | 
استان | 

این پژوهش برای یافتن شاخص پوسیدگی (DMFT) و شاخص بهداشت دهان و دندان (OHI-S) و گونه ی اکلوژن در کودکان عقب مانده (Handicapped)، اثر عوامل نوع معلولیت، جنس، تحصیلات پدر و مادر و میزان مسواک زدن بر روی شاخص های بیان شده در سن استراتژیک 10 تا 12 ساله انجام گرفته است. شمار افراد بررسی شده، 302 نفر بوده، که از این شمار 6/70 درصد را کودکان عقب مانده ذهنی، 5/23 درصد را کودکان ناشنوا، 6/3 درصد را کودکان نابینا و 3/2 درصد را کودکان چند معلولیتی تشکیل داده اند. از این افراد 1/40 درصد دخ ...

با توجه به اهمیت پروتئین ها در ترمیم و نگهداری بدن و عوارض شناخته شده پروتئین های قرمز و گرایش عمومی به مصرف پروتئین های سفید و اهمیت شاخص وضعیت و رشد ماهی و تناقضهایی که در مورد تأثیر پروتئین مایع بر شاخص های فوق وجود داشته و همچنین به منظور مقایسه تأثیر پروتئین مایع (سیلاژ) ماهی تهیه شده از کلیکا و مخلوط آنها، بر شاخص وضعیت و رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان این تحقیق در مرکز تکثیر و پژوهش جاجرود در سال 79 – 78 انجام شده است.وزن و طول اولیه ماهی در 3 گروه شاهد، تیمار1 و تیمار2 ...

به منظور بررسی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف ذرت آزمایشی به مدت دو سال (1375-76) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به اجرا درآمد. قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود که سه هیبرید تجارتی دیر رس همراه با لاین های والدی مربوطه در چهار رژیم آبیاری شامل آبیاری به شکل عادی، قطع دو دوره آبیاری در مراحل رویش، گلدهی و پر شدن دانه مورد مطالعه قرار گرفتند. خاک مزرعه از نوع لوم رسی با اسیدیته 9/17 بود . ازمیان 4 شاخص محاسبه شده به نام ...

اندازه‌گیری‌های کمی به ژئومورفولوژیست‌ها اجازه می‌دهد تا عوارض را به طور واقعی مقایسه نموده و شاخص‌های ژئومورفیک مفید برای تشخیص خصوصیات ویژه یک ناحیه را محاسبه نمایند. مثلاً فعالیت تکتونیکی را منحنی ارتفاع سنجی و انتگرال ارتفاع سنجی به درجه توسعه یک چشم انداز تکتونیکی وابسته هستند. تحلیل ارتفاع سنجی، یک ابزار مفید برای تفکیک نواحی فعال و غیر فعال از نظر تکتونیکی است. عدم تقارن حوضه زهکشی بر حسب عامل عدم تقارن، به خوبی عامل تقارن توپوگرافی عرضی تعریف شده است.هر دو اینها در ار ...

به منظور عادلانه‌تر کردن توزیع اعتبارات بین استانها و حرکت در توزیع هر چه بهتر منابع مالی در توسعه استانها یکی از بهترین ابزارهای موجود استفاده از شاخص‌های گویای وضع نسبی استانهاست . در این راستا اطلاعات مختلف در مورد استانهای کشور گردآوری شده است ، و علاوه بر امور یاد شده یکی از مهمترین کاربردهای آن دستیابی به اطلاعات اجمالی از متغیرهای اساسی و پایه‌ای استان از یک طرف و امکان مقایسه این اطلاعات با سایر استانها از طرف دیگر می‌باشد. ...
نمایه ها:
شاخص | 
استان | 
جمعیت | 
آمار | 

شرکت سهامی ایران در راستای تحقیق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور اقدام به توسعه فعالیتهای خود در سطح مناطق مختلف کشور نموده است . به منظور اطمینان از امکان توسعه فعالیتهای سیلات در مناطق مختلف کشور و همچنین توجه به ابعاد تاثیرگذاری فعالیتها در سطح مناطق لازم بود شاخص‌هایی طراحی شوند که به کمک آن مدیریان و تصمیم‌گیران شیلات بتوانند زمینه‌های توسعه فعالیتهای شیلات در مناطق مختلف را اندازه‌گیری و مشاهده نمایند. هدف اصلی این طراحی این شاخص‌ها بوده است . ...

جهت تعیین شاخص انتخاب برای تحمل به شوری در پنبه، چهل ژنوتیپ در شرایط تنش (سعدالدین) و شرایط شاهد (ایستگاه) کشت گردیدند صفات مختلف این ارقام در هر دو شرایط اندازه‌گیری شده و در سال 1380 نیز این آزمایش ادامه خواهد یافت در بین با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری مناسب ، وراثت‌پذیری عمومی، واریانس فنوتیپی و ژنوتیپی و کوواریانس بین صفات محاسبه و شاخص مناسب انتخاب ارائه خواهد گردید. ...

اين پژوهش در نظر دارد شاخص هاي سلامت رواني - اجتماعي كودكان و نوجوانان ساكن در استان كهگيلويه و بويراحمد را تعيين نمايد. علاوه بر اين، اين پژوهش قصد دارد نظرات سياست گزاران و كارشناسان درخصوص كاربرد و كارايي شاخص ها را لحاظ نمايد و بانك اطلاعاتي شاخص ها را به منظور دسترسي سريع و آسان ايجاد نمايد. ...
نمایه ها:
شاخص | 
شاخص |