عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی شاخص‌های رشد و عملکرد سه گیاه رازیانه، کنجد و لوبیا در ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط، آزمایشی در سال زراعی 1390-1389 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و هفت تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : کشت خالص رازیانه، کنجد و لوبیا، کشت مخلوط ردیفی کنجد- لوبیا با تراکم معمول (1:1)، کشت مخلوط ردیفی رازیانه- لوبیا با تراکم معمول (1:1)، کشت مخلوط ردیفی رازیانه- کنجد با تراکم معمول (1:1) و کشت مخلوط ...

فسفر یکی از عناصر ماکرو ضروری جهت رشد بیولوژیکی و تکوین گیاه است. خاک حاوی ذخایر قابل توجهی از فسفر کل است؛ لیکن فسفر خاک غالباً به طور غیر فعال باقی مانده و تنها کمتر از ده درصد فسفر خاک وارد چرخه گیاه-جانور می‌شود. کمبود فسفر پدیده‌ای رایج بوده و عموماً کودهای فسفره جهت تولید محصول لازم می‌باشند، زیرا هنگامی که کودهای فسفاته به خاک اضافه می‌شوند، تنها قسمت کمی از آن توسط گیاه مصرف می‌شود و باقی مانده آن به اشکال نامحلول تبدیل می‌شود. در خاک‌های اسیدی غالباً فسفات‌های آهن و ...

به منظور ارزیابی اثر نیتروژن و تنش کم‌آبی در دوران رشد رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی‌سینا در سال زراعی 1387 انجام گرفت. سطوح نیتروژن (100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سطوح آبیاری (تنش کم‌آبی در مرحله 10-8 برگی، تنش کم‌آبی در مرحله شیری تا خمیری دانه و آبیاری کامل) بصورت فاکتوریل در کرت‌های اصلی و ارقام ذرت (سینگل‌کراس 500 و 647) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. ...

خرفه با نام علمی (L. Portulaca Oleracea) گیاهی از خانواده Portulacaceae است که از نظر ویتامین‌ها و بسیاری از مواد مغذی مانند اسیدهای چرب به خصوص امگا-3 غنی می‌باشد. به منظور بررسی اثر تاریخ و آرایش کاشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد خرفه در شرایط آب و هوایی اهواز آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1390 در کلکسیون باغ گیاهان دارویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. تیمارهای تاریخ کاشت شامل سه سطح به ترتیب 90/1/5 (D ...

به منظور بررسی تأثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت دانه ای (Zea mays)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در منطقه گریزه به اجرا در آمد. فاکتور کود در شش سطح شامل 1- (T1) کود شیمیایی نیتروژن و فسفر به صورت صد درصد(300 و 150 کیلوگرم در هکتار) ، 2- (T2) کود بیولوژیک (فسفات بارور 2(100 گرم در هکتار) و نیتروکسین (1 لیتر در ...

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای آلی (غنی شده با کودهای شیمیایی و غنی نشده) بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد ارقام مختلف برنج، آزمایشی در سال 89 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح کرت‌های خردشده (اسپلیت پلات) بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. کرت‌های اصلی، شامل سه رقم برنج (طارم، شیرودی و رمضانی) و کرت‌های فرعی، شامل 14 تیمار کود آلی (20 تُن لجن فاضلاب، 20 تُن لجن فاضلاب در هکتار + نصف کود شیمیایی، سطوح 40 تُن ...

سورگوم شیرین متعلق به طایفه آندروپوگونه، زیر تیره پانیکوایده وخانواده گندمیان است و بعد از برنج، گندم، ذرت و جو بیشترین سطح کشت را در جهان دارا می‌باشد. این گیاه منبع اولیه غذایی مردم مناطق نیمه خشک آفریقا و آسیا است. سورگوم شیرین گیاهی مقاوم به شرایط گرم و خشک دنیا از جمله ایران است. ساقه این گیاه به علت تجمع انواع کربوهیدرات‌های غیرساختمانی اهمیت بالایی دارد. در این خصوص استفاده از عوامل و موادی که بتواند میزان بیوماس و قند رادر این گیاه افزایش دهد از نظر اقتصادی مهم است. ه ...

فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا در فرم‌های فیزیکی و شیمیایی گوناگون به عنوان آلوده کننده محیط زیست، وارد محیط می‌گردند. از جمله این فلزات سرب است که به طور عمده از طریق پساب‌ها و صنایع مختلف وارد محیط شده و برای انسان و سایر جانوران مضر است. در این تحقیق آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل اکوتیپ (10سطح) و تنش سرب (دو سطح) در سه تکرار انجام ‌شد. تنش سرب در غلظت‌های 300 و 600 میکرو مول بر لیتر به صورت نیترات سرب همراه با شاهد اعمال شد. در ...

نیتروژن یکی از مهم‏ترین عناصر غذایی در گیاهان است که کمبود آن در خاک از عوامل اصلی محدود کننده‏ رشد گیاهان می‏باشد. این در حالیست که در حدود 78 درصد از گاز موجود در اتمسفر، گاز مولکولی نیتروژن بوده که به صورت مستقیم برای گیاهان قابل جذب نمی‏باشد. یکی از مهم‏ترین راه‏های تثبیت نیتروژن موجود در اتمسفر، برقراری همزیستی بین گیاهان لگوم و باکتری‏های ریزوبیوم می‏باشد. کودپاشی مراتع به‏خصوص در مناطق خشک و نیمه‏خشک که همواره با عامل محدود کننده‏ رطوبت مواجه است، موجب می‏گردد تا مقدار ...