عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقد کتاب به عنوان یکی از ژانرهای اکادمیک با هدف معرفی کتب و نقد و بررسی انها در سالهای اخیر مورد نوجه قرار گرفته است. انتقاد و تحسین همواره به عنوان پارامترهای نقد کتاب در نظر گرفته میشوند. از انجایی که نقش شاخصهای فرامتنی تعاملی در نقد کتب به منظور بیان موضع نویسنده و ایجاد تعامل با مخاطب از طریق شاخصهای بیان موضع و شاخصهای تعامل با خواننده حایز اهمیت است و نقد کتب بدون استفاده از شاخص های فرا متنی تعاملی شانس پذیرفته شدن ادعاهای نویسنده از سوی خواننده را کاهش میدهد از این ر ...