عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه سینتیک جذب سطحی اکسیژن بر روی زئولیت 5A با استفاده از خوراک‌دهی پله‌ای مورد استفاده قرار گرفته است و پارامترهای سینتیکی جذب سطحی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بدین منظور یک سیستم تک‌بستره برای انجام آزمایش‌های جذب سطحی و واجذب اکسیژن بر روی زئولیت 5A مهیا شد. غلظت گاز اکسیژن برای تعیین منحنی رخنه از طریق مکش گاز خروجی از ستون جذب توسط دستگاه اندازه‌گیر غلظت اکسیژن اندازه‌گیری شده است. هر آزمایش شامل دو مرحله است: ابتدا آزمایش جذب سطحی اکسیژن روی زئولیت احیا شد ...

این پژوهش به منظور بررسی سینتیک بیولیچینگ اورانیوم و با هدف افزایش سینتیک آن در بیوراکتور ستون انجام گرفت. نتایج آزمایش‌های اولیه در بیوراکتور ستون نشان داد که حداکثر مقدار انحلال اورانیوم در مدت ۱۹ روز، ۸۵/۶۳% می‌باشد. برای تحلیل و ارائه رابطۀ سینتیک از بیوراکتور همزن‌دار استفاده شد. شرایط بهینۀ بیولیچینگ اورانیوم در بیوراکتور همزن‌دار در دور همزن rpm۵۰۰، نرخ هوادهی l/h۱۰۰، pH اولیه ۸/۱، غلظت اولیه یون فرو g/l۴، اندازه ذرات کانسنگ µm۱۰۰=d۸۰ و دمای C˚۳۵ با باکتری اسیدیت ...

بررسی سینتیک فلوتاسیون کانی‌های سولفیدی مس در مرحله رافر به لحاظ فنی و اقتصادی اهمیت خاصی دارد. چهار پارامتر عملیاتی مقدار کلکتور، مقدار کف‌ساز، pH و زمان آماده‌سازی، مهمترین پارامترهای موثر بر سینتیک فلوتاسیون هستند. تحقیق حاضر در مجتمع مس میدوک واقع در استان کرمان انجام شد. کانسنگ مورد مطالعه حاوی 97 درصد مس سولفیدی و 3 درصد مس اکسیدی و همچنین حاوی مقدار زیادی رس است. به منظور بررسی تاثیر پارامترهای مذکور، 30 آزمایش به روش سطح پاسخ و طرح نقطه مرکزی با نرم‌افزار DX7 طراحی شد ...

آمیزه‌های تایری از جمله محصولات لاستیکی هستند که امروزه میزان تولید و مصرف بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. آمیزه‌‌های لاستیکی به خصوص آمیزه رویه تایر، آمیزه‌هایی بسیار پرشده بوده و میزان پرکننده در آنها از آستانه تداخل می‌گذرد. حضور شبکه پرکننده و سازوکار‌های اتلافی ناشی از آن تاثیر شگرفی بر کارایی تایر و مصرف سوخت دارد. ماحصل تلاش‌ها تا به امروز جایگزینی دوده با سیلیکا بوده که منجر به ساخت تایر سبز با کارایی بالا و مصرف سوخت کمتر شده است. یکی از مواردی که تاکنون کمتر به آن ...

یکی از روش های حذف مس از لجن آندی در شرایط اتمسفریک، استفاده از لیچینگ با اسید می‌باشد. در این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط بهینه بازیابی مس به دست آوردن سینتیک این لیچینگ مد نظر قرار گرفت. برای لیچینگ مس از لجن آندی از اسید نیتریک و اسید سولفوریک استفاده شد. به منظور بررسی سینتیک، داده‌های سینتیکی در چهار دمای 25 ،40 ،60 و90 درجه سانتیگراد و در غلظت‌های1، 2 و 4 مولاراسید نیتریک و دو غلظت 6 و16 مولار اسید سولفوریک به دست آمد. مقدار بازیابی مس توسط اسید نیتریک از اسید سولفو ...

آلومينيوم (Al) فراوانترين فلز پوسته زمين و سومين عنصر فراوان موجود در آن است که با حل شدن در خاک‌هايي با pH اسيدي (5pH < )، درگياه ايجاد تنش يا سميت کرده و با تشکیل گونه‌های فعال اکسیژن اثرات ممانعتی بر رشد گیاه اعمال می‌کند. آپوپلاست یا دیواره سلولی، اولین سد در برابر ورود هریون به‌داخل سلول است که آلومینیوم نیز از این قاعده مستسثنی نیست. ليسيانتوس، گیاهی زینتی با گل‌های بسیار زیبا است که علاوه بر اهميت اقتصادي، به‌دلیل مقاومت به گرما و پاتوژن نیز مورد توجه است. بهبود رشد ا ...

در این تحقیق سینتیک واکنش بین تری فنیل فسفیت و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلاتها در حضور NH اسیدهای متفاوت انجام گرفت. پارامترهای سینتیکی واکنشها، با استفاده از تکنیک اسپکترو فتومتری UV مورد بررسی قرار گرفت. منحنیهای انطباق مرتبه اول و دوم توسط نرم افزار موجود در دستگاه اسپکتروفتومترUV مدل Cary Bio-300 در طول موج مناسب رسم شدند، سپس مقادیر ثابت سرعت مرتبه دوم و ثابت سرعت مرتبه اول (kobs) با استفاده از معادلات سینتیکی قانون سرعت موجود در نرم افزار محاسبه شدند. تمامی واکنشها در ...

صافي كف پای انعطاف پذیر علامت دار یکی از بیماریهای شایع اندام تحتانی می باشد که در آن قوس طولی داخلی پا در هنگام تحمل وزن کاهش پیدا کرده یا از بین می رود. تجویز ارتز یکی از روشهای درمانی صافی کف پاست. هدف این مطالعه طراحی یک ارتز UCBL تغییر یافته پا با انعطاف پذیری بیشتر در قسمت میدفوت و ارزیابی الکترومایوگرافی و سینتیک بیماران در حین راه رفتن با ارتز جدید و ارتز مرسوم UCBLبود. سه نوع ارتز شامل ارتز UCBL مرسوم و ارتز UCBL تغییر یافته قالبگیری شده به همراه یک کفی فانکشنال نیم ...

زرشک‌ها(Berberis. species) یکی از گیاهان دارویی هستند که قسمت‌های مختلف آنها شامل ریشه، برگ، پوست و میوه از گذشته‌های دور در ایران به عنوان دارو استفاده می‌شده است. علاوه بر زرشک بی‌دانه(B.vulgaris) که به طور صنعتی در کشورمان کشت می‌شود، گونه‌های وحشی دیگری نیز، نظیر زرشک زرافشانی(B.integerrima) و زالزالکی (B.cratagina) نیز در نقاط مختلف کشورمان به صورت خودرو رشد می‌کنند. دسترسی به اطلاعات علمی در رابطه با ویژگی‌های فیزیکی انواع زرشک، جهت طراحی بهینه تجهیزات انبارداری، حمل‌و ...