عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 144

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از نظر کارشناسان به بررسی نقش سیمای جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و ترویج یک الگوی شخصیتی بپردازد. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات لازم از کارشناسان و صاحب نظران پرداخته شده است. داده های اصلی تولید شده از مصاحبه ها در واقع پاسخ ها، نظرات و عقاید مصاحبه شونده ها ست و برای تحلیل از روش مقوله بندی و کد گذاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این واقعیت است که سیمای جمهوری اسلامی ایران نتوانست ...

هدف این تحقیق، دستیابی به مطلوب ترین راهبردهای مدیریت رسانه ای بحران انرژی هسته ای در سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر زیر سیستم سیاسی بحران انرژی هسته ای در بعد بین المللی در مرحله پیش از بحران می باشد. با توجه به ارزیابی محیط داخلی و خارجی، سناریوی تداوم وضع موجود از بین سه سناریوی محتمل برای این تحقیق برگزیده شد. این راهبردها به سیمای جمهوری اسلامی ایران این امکان را می دهد که با توجه به نظریه قدرت هوشمند، از بحرانی شدن مسأله هسته ای در آینده، تا حد امکان جلوگیری کرده ...

اگر در دوران قبل از انقلاب ، فیلمها در جهت تخریب ارزشهای فرهنگی مردم و وابسته ساختن آنها به فرهنگ منحط غرب انتخاب و به نمایش گذاشته می‌شد، امروز بایستی به فیلم به عنوان ابزاری سیاسی - فرهنگی نگریست که سهمی بسزا در ترویج و نشر ارزشهای اسلامی و انسانی دارد. بنظر می‌رسد که مقبول‌ترین راه برای این امر، بی‌نیاز شدن از محصولات خارجی و خودکفائی در امر تولید باشد. ولی، حتی اگر تولیدات داخلی به سطح کفایت هم برسد، باز این نیاز وجود دارد که جنبه مترقی و انسانی فرهنگهای دیگر به ...

سهم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (41 درصد) و وزارت معادن و فلزات (12 درصد) بیش از سایر وزارتخانه‌ها در برنامه‌های سیما بوده است . ...

آنچه از مجموع جوابهای داده شده به سئوالات پرسشنامه می‌توان دریافت ، این است که اصولا اکثریت عظیم افراد گروه نمونه فیلمهای سینمایی را که از تلویزیون پخش می‌شود را تماشا می‌کنند آنها بطور مشخص تفاوت فیلمهای خوب و بد پخش شده از تلویزیون را در می‌یابند و در عین حال سانسوری که در فیلمهای خارجی صورت می‌گیرد بروشنی متوجه می‌شوند نکته‌ایست سانسوری که صورت می‌گیرد بایستی دارای ضوابطی باشد و به نحوی صورت گیرد که به چارچوب فیلم و محتوای آن آسیبی نرساند و آنرا بی‌ربط و مغشوش ...

این تحقیق در پی آن است که با استفاده از نظر کارشناسان محیط زیست و رسانه به بررسی نقش سیمای جمهوری اسلامی ایران در افزایش آگاهی مخاطبان برای کاهش آلودگی هوا بپردازد و در نهایت الگوئی از چگونگی محتوا و ساختار برنامه‌های آلودگی هوا پیش روی برنامه‌‌سازان سیما و سازمان‌های متولی محیط زیست کشور بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق به جمع‌آوری اطلاعات لازم از کارشناسان و برنامه‌سازان با سابقه حوزه محیط زیست پرداخته شده است. داده‌های اصلی تولید شده از مصاحب ...

با توجه به نتایج بدست آمده در مقایسه بین شهرههای تهران، تبریز، اصفهان و مشهد، شهر اصفهان بیشترین میزان شنونده (89 درصد) را دارا می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بین شهرهای مورد مطالعه برنامه صبح جمعه با شما و خانواده بوده است در این بررسی شاخص رضایت شنوندگان از برنامه‌های صدا در مجموع در هر چهار شهر در حد زیاد ارزیابی گردیده است و اطلاعات مربوط به شاخص رضایت از برنامه‌های محلی رادیو، در مجموع، در شهرهای تبریز، اصفهان، و مشهد نشان می‌دهد که شن ...

نتایج حاصل از این بررسی در دو بخش ارائه می‌شود: -1 بخشهای خبری عمده صدا و سیما شامل: الف ) اخبار ساعت 7، 8، 14 و 20 رادیو، ب ) اخبار سراسری شبکه اول ج) اخبار سراسری شبکه دوم). -2 بررسی رادیو و تلویزیون به عنوان دو منبع عمده کسب خبر. مقایسه نظری نتایج و پیامگیران، شاهد بر این است که متوسط میزان شنونده دائمی بخش خبری ساعت 7: بین 1 تا 2 درصد بوده، بخش خبری ساعت 8: بین 2 تا 4 درصد، اخبار ساعت 14: بین 3 تا 7 درصد و اخبار ساعت 2: بین 1 تا 2 درصد بوده است . بر اساس نتایج ...

در این بررسی، نشریات 3 سال اخیر کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عنوانهائی که در این نظرسنجی بکار گرفته شده‌اند عبارتند از: فرهنگ و ارزشها بیشترین مورد انتقاد در این بخش استفاده از الفاظ مستهجن در برنامه‌های شاد تلویزیونی است . تکراری بودن برنامه‌ها از چند بعد مورد توجه است : عده‌ای از تکراری بودن بسیاری از فیلمها انتقاد کرده‌اند و برخی از تکراری بودن محتوای بسیاری از برنامه‌ها، هدفدار نبودن بسیاری از انتقادکنندگان معتقدند که بسیاری از برنامه‌های شاد سیمای جمهوری اسلامی، قد ...