عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این بررسی تعیین وضعیت برنامه‌های شبکه‌های سراسری صدا و سیما و شبکه استانی صدای مرکز فارس و برنامه‌های سیمای این مرکز می‌باشد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که: - نمونه آماری این بررسی در شهر داراب 300 نفر بوده است . - 44 درصد پاسخویان شنونده رادیو بوده‌اند. - برنامه "صبح جمعه با شما" با 19 درصد شنونده و 83 درصد رضایت در حد "خیلی زیاد" پرشنونده‌ترین برنامه شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران بوده است . - 49 درصد شنوندگان رادیو، شنونده برنامه‌های شبکه استانی ...

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مرکز فارس در حیطه وظایف و رسالت خود در منطقه سعی نموده است که از یک طرف با تهیه برنامه‌های گوناگون در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، هنری و فرهنگی و غیره نقطه نظرات مردم را به مسئولین انعکاس داده و از طرف دیگر عملکرد سازمانها، ادارات ، ارگانها، و نهادها را به همراه مشکلات موجود به آگاهی مردم برساند. بدین منظور خطوط تلفن در اختیار مردم گذاشته شد تا سئوالات و نقطه‌نظر خود را ارائه دهند. نتایج حاصل نشان می‌دهد: - موارد تماسهای تلفنی از ط ...

براساس نتایج میزان شنونده برنامه‌های محلی رادیو، 52 درصد و میزان بیننده برنامه‌های محلی تلویزیون 63 درصد می‌باشد. براساس نتایج مردان با 56 درصد بیشتر از زنان با 49 درصد، افراد در گروههای سنی 50 سال و بیشتر با 71 درصد بیش از سایر گروههای سنی و افراد بی‌سواد و در سطح تحصیلی ابتدایی و راهنمایی با 58 و 57 درصد بیش از افراد در سایر سطوح تحصیلی شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند و نیز مردان و زنان به طور مساوی، افراد در گروههای سنی 15 تا 29 سال به ترتیب با 66، 69 و 64 درصد ...

گزارش حاضر، حاصل نظرسنجی از شهروندان آماده درباره برنامه‌های سراسری و محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مرکز فارس است . هدف از این طرح عبارت است از: الف : بررسی وضعیت برنامه‌های شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران. ب : دستیابی به وضعیت برنامه‌های شبکه استانی صدای مرکز فارس . ج: تعیین وضعیت بخشهای خبری صدای مرکز فارس . د: دستیابی به وضعیت برنامه‌های شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران. ه: دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی سیمای مرکز فارس . و: تعیین وضعیت بخش خب ...

هدف از این نظرخواهی، دستیابی به نظر مردم اصفهان، از یک سو نسبت به برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر نسبت به برنامه‌های تولید مرکز اصفهان برای بهبود کمی و کیفی برنامه‌هاست . -1 صدای جمهوری اسلامی ایران: 92 درصد از پاسخگویان شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستند و سه برنامه مورد توجه پاسخگویان عبارتند از: اخبار، سخنرانی و خانواده -2 سیمای جمهوری اسلامی ایران: 93 درصد از پاسخگویان شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستند و پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیو ...

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از عمده‌ترین رسانه‌های گروهی، به طرق مختلف از جمله تلفن و نامه ارتباط خود را با مخاطبین حفظ نموده و نظرات آنها را مورد توجه قرار داده است . در این زمینه پیشنهاداتی از جانب مردم فارس ارائه گردید، که به شرح زیر می‌باشد: - مراکز مخابراتی جدید با برنامه‌ریزی دقیق، احداث و راه‌اندازی شوند. - در مناطق جدیدالاحداث و شهرکها، دفاتر پستی تاسیس شد و از مفقود شدن مراسلات پستی جلوگیری بعمل آید. - همگام با گسترش و توسعه مراکز مخابراتی و پ ...

مرکز تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه‌ها همواره سعی داشته است . وضعیت برنامه‌ها را پس از پخش در جامعه مورد بررسی قرار دهد. حاصل این بررسی در سه قسمت -1 مشخصات پاخسگویان -2 رادیو -3 تلویزیون تهیه شده است . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به دست آمده نشان می‌دهد که: 77 درصد از جامعه مورد بررسی به رادیو گوش می‌دهند و بعضی اوقات شنونده برنامه‌های رادیویی هستند. بهترین زمینه‌هایی که شنوندگان رادیو باختران خواستار تهیه و پخش برنامه هستند. عبارتند از: مسائل خانوادگی و اجتماعی ...

این نظرخواهی در میان 217 نفر از افراد 15 سال و بالاتر ساکن شهر بندرعباس صورت گرفت . 43 درصد این افراد زن و 57 درصد مرد بوده‌اند. میزان شنونده رادیو بندرعباس 81 درصد آن در حد زیادی بوده است که درصد زنان بیش از مردان می‌باشد. هر شنونده روزانه یکساعت و ربع به برنامه‌های رادیو بندرعباس گوش می‌دهد. 77 درصد شنوندگان از این رادیو در مجموع راضی هستند. برنامه "آقای ساحل" و "بهداشت و تندرستی" به ترتیب ، 75 و 21 درصد پرشنونده‌ترین برنامه‌های رادیو بندرعباس بوده‌اند. میزان بینن ...

این بررسی به منظور تعیین میزان بیننده و شنونده برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به نظرات مردم شهرهای بندرعباس - بندر لنگه - قشم و میناب انجام گرفته است . در این بررسی 71 درصد مردم به رادیو بندرعباس گوش می‌دهند در رابطه با کمبودها و نواقص می‌توان گفت که اکثریت از متنوع نبودن برنامه‌ها - عدم ارتباط مردم و مطرح شدن مسائل و مشکلاتشان شکایت داشتند. پرشنونده‌ترین برنامه‌های شبکه اول صدا در شهرهای مورد بررسی، اخبار و خانواده می‌باشد. 28 درصد از شنوندگان ...