عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی امکان تقویت گلاس آینومر توسط الیاف کربن تا‌حدی است که بتوان از آن به عنوان ماده سازنده پست و کور استفاده نمود. علت انتخاب گلاس آینومر پیوند آن با مینا و عاج، شباهت ضریب کشسانی و ضریب انبساط حرارتی آن با عاج، آزاد کردن یون فلوراید و مهر و موم لبه‌های مناسب است. ...

در این تحقیق ترمیمهای Class V کامپوزیت و گلاس آینومر در یک بررسی Invitro تحت درمان Scaling با اولتراسونیک قرار می گیرند تا تاثیر این دستگاه بر روی میکرولیکج این دو نوع ماده مقایسه گردد هدف ما از این تحقیق آن است که بیابیم در افرادی که High Calculus هستند و لذا مرتبا نیاز به Scaling دارند کدامیک از این ترمیمها بازدهی بهتری برای بیمار خواهد داشت. جهت مشابهت تحقیق با شرایط کلینیکی تعدادی از نمونه ها قبل از کاربرد اولتراسونیک ترموسایکلینگ نیز می شوند. آنالیز نتایج نشان داد که اس ...

1- اندازه گیری مقدار عددی استحکام باند گلاس آینومر به دندان در آزمایشگاه عملی بوده و گرچه در کلینیک با شکست کوهسیو ماده مواجه می شویم ولی این نوع شکست برای گلاس آینومر در محیط آزمایشگاه قانون نبوده و در واقع این ما هستیم که باید شرایطی در جهت هرچه متمرکزتر شدن نیرو در حد فاصل ایجاد نمائیم. 2- گلاس آینومر Fuji II LC قسمت اعظم باند خود را مرهون مکانیسم میکرومکانیکال می باشد. 3- در مبنا اتصال گلاس آینومر Fuji II LC متعاقب کاربرد اسید فسفریک 37% به مدت 10ثانیه افزایش مهمی از نظر ...

درمان اندودنتیک و ترمیم دندان نابالغ بدون پالپ با آپکس باز با مشکلاتی همراه است. پروسه آپکسیفیکیشن با استفاده از MTA‌و متعاقب آن مسدود کردن فضای کانال بوسیله رزین کامپوزیت باعث بهبود پرگنوز دندان میشود. در این تحقیق ما این متد درمانی را با ارزیابی قابلیت سیل کنندگی مواد تقویت کننده ریشه در مدلهای آپکسیفیکیشن بررسی نمودیم. پس از آماده سازی نمونه ها بصورت آپکس باز و با بکارگیری روشی استاندارد تمامی آنها 4 میلیمتر اپیکالی MTA‌ را بصورت ارتوگراد دریافت کردند. مقایسه لیکیج میان گر ...