عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 145

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ی ساختار چدنهای خاکستری سیلیسیم دهی شده توسط کاربید سیلیسیم متالورژیکی و فروسیلیسیم می باشد. نتایج نشان می دهند که در قطعاتی با ضخامت های مختلف و در شرایط متفاوت زمان نگهداری مذاب و دمای بارریزی افزودن کاربید سیلیسیم به مذاب چدن سبب افزایش درصد گرافیت های نوع A، کاهش طول بلندترین لایه ی گرافیت، افزایش ضخامت متوسط لایه های گرافیت، افزایش تعداد سلولهای یوتکتیک بر واحد سطح و کاهش فاصله ی بازوهای ثانویه دندریتی می گردد. ...

سنتز سیلیسیم از ماسه و مواد اولیه‌ای که به صورت محصولات جانبی واحدهای پتروشیمی در داخل کشور تولید می‌شود، صورت می‌گیرد. تهیه منومرهای سیلانی با استفاده از این ماده به روش معمول آزمایشگاهی صورت می‌گیرد و به تولید نیمه‌صنعتی خواهد رسید. با استفاده از سیلیسیم و منومرهای تهیه شده از آن می‌توان سیستم‌های سیلوکسانی را تولید نمود، که با استفاده از آن انواع رزینهای سیلیکونی و الاستومرهای مقاوم در برابر دماهای بالا را می‌توان تولید کرد. این محصولات به دلیل پایداری گرمایی و اکسایشی، مق ...
نمایه ها:
سنتز | 
شیمی | 

در بین علف‌های هرز انگل گل جالیز از مهم‌ترین انگل‌های خسارت زای ریشه در اراضی زراعی می‌باشد. جنس Phelipanche عمدتا در مناطق مدیترانه، جنوب شرقی اروپا، خاورمیانه، غرب آسیا و شمال آفریقا یافت می‌شود. این علف هرز انگلی ارزش کمی و کیفی محصول را کاهش می‌دهد. روش‌های مختلفی جهت مدیریت گل جالیز اتخاذ شده است ولی هیچکدام از این روش‌ها نتوانستند بطور قابل قبولی این علف هرز را کنترل کنند. مدیریت کود و حاصلخیزی خاک می تواند در تخفیف خسارت گل جالیز به میزبان موثر باشد.گوجه فرنگی یکی از م ...

تولید آمیژان آلومینیم - سیلیسیم از طریق الکترولیز مذاب، روشی است که در ابتدای امر روشی غیر اقتصادی به نظر می رسد، اما اگر بتوان از ماده اولیه ای استفاده کرد که با کاربرد آن روش (بایر) برای تولید آلومینا حذف شود، این روش جاذبه بیشتری پیدا می کند. در این پژوهش از کائولن زنوز با ترکیب شیمیایی 63% سیلیس و 24% آلومینا استفاده شد. برای تنظیم نسبت این دو ترکیب در شارژ، پودر آلومینای تجارتی استفاده شد. این نسبت طوری تنظیم گردید تا آمیژان هایی با ترکیب 39، 45 و 49 درصد اتمی سیلیسیم به ...

در روش ریخته گری توپر هنگامی که مذاب وارد محفظه قالب می گردد، مدل پلی استیرنی شروع به ذوب و تجزیه شدن می کند. در چدن ریزی به علت دمای بالای مذاب، مواد حاصل از تجزیه پلی استیرن عمدتاً به صورت گاز هستند در حالی که در حین ریخته گری آلیاژهای آلومینیم این مواد بیشتر به صورت مذاب بوده و قسمتی نیز به گاز تبدیل می شوند. حجم گاز تولید شده به شدت به دمای بارریزی آلیاژ آلومینیم بستگی دارد. گاز حاصل از تجزیه مواد پلیمری باید بتواند به سرعت از لایه پوشان دیرگداز عبور کرده و از طریق ماسه خ ...

در این مقاله سعی در مرور و بررسی نسبتا جامعی بر اثر عناصر بهساز بر انجماد ، ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم - سیلیسیم می باشد در این زمینه ابتدا مطالعه ای بر روی انواع بهسازها ، نحوه تاثیر بهسازها بر انجماد آلیاژهای آلومینیم - سیلیسیم و تئوری های موجود در این زمینه انجام شده است . در این خصوص یکی از مسائل مهم در طی بهسازی بروز مک و تخلخل در قطعات ریختگی می باشد که علل بروز و عوامل موثر بر آنها نیز به همراه توضیحاتی در خصوص اثرات متقابل این عناصر بر یکدیگر ارائه شده اس ...

اگرچه سیلیسیم به عنوان عنصری ضروری در تغذیه گیاهان شناخته نشده است اما دارای اثرهای مفید متعددی در گیاهان می باشد. این عنصر در بهبود سازوکارهای دفاعی گیاه در تنش‌های زیستی مانند بیماری های پوسیدگی طوقه و ریشه نقش مهمی دارد. Phytophthora melonis یکی از عوامل عمده در ایجاد بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در خیار است. با این فرض که سیلیسیم با تأثیر بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و زیستی می تواند سبب افزایش تحمل خیار در برابر بیماری شود، این مطالعه با هدف بررسی اثر سیلیسیم بر تحمل دو ژنوتیپ ...

چکیده به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، سیلیسیم و باکتری‌های حل کننده فسفات بر صفات کمی و کیفی و غلظت عناصر در خیار سبز رقم پویا F1 یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی شامل سطوح مختلف نیتروژن (0، 120، 240، 360، 480) میلی‌گرم در کیلوگرم خاک، سیلیسیم (0، 1، 5 میلی‌گرم در لیتر) و باکتری‌های حل کننده فسفات (B0 و B1) شامل تلقیح و بدون تلقیح باکتری‌های حل کننده فسفات در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1391 به صورت کشت در گلدان‌های حاوی 6 کیلوگ ...

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مخلتف شوری و اثر تعدیل کنندگی سیلیسیم در مراحل رشد و نمو گیاه خرفه، به صورت کرت‌های خرد شده در تابستان سال 1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل چهار سطح شوری (0، 7، 14 و 21 دسی زیمنس بر متر) و دو سطح سیلیسیم (0 و 1 میلی مولار سیلیکات سدیم) بودند که در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خرفه تا حد زیادی به شوری مقاومت دارد، به طوری که اکثر پارامتر های رشد رویشی تا سطح شو ...