عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

برای تولید سیلندر یا ظروف استوانه‌ای، ورق دایره‌ای بریده شده یا بلانک با استفاده از فرآیند کشش عمیق، توسط سنبه به درون ماتریس قالب کشیده می‌شود و شکل سنبه را به خود می‌گیرد. در صورت عدم استفاده از ورقگیر جهت مهار ورق و جلوگیری از چروک آن باید از قبل پیش‌بینی نمود که بدون ایجاد چروک ورق تا چه حد می‌توان قطر آن را برای ساختن سیلندر کاهش داد. در این پایان‌نامه در فصل اول ابتدا با استفاده از روش انرژی و تحلیل یک بعدی تنش رابطه حد بالایی و حد پائینی تنش بحرانی در قسمت فلانج ورق در ...