عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدل مدیریت و ارزیابی آبی (WEAP) برای برنامه ریزی منابع آب توسعه داده شده است. مزیت اصلی WEAP، در رویکرد یکپارچه در شبیه سازی سیستم های آبی و جهت گیری آن در راستای سیاست ها می باشد. این مدل در معادلات خود، مسائل مربوط به نیاز (الگوهای مصرف آب، راندمان تجهیزات، استفاده مجدد، هزینه ها و تخصیص) را هم گام با مسائل مربوط به منابع (جریان های سطحی، آب های زیرزمینی، مخازن و انتقال های آب) لحاظ کرده است. از منظر یک ابزار پیش بینی، WEAP تقاضاها، مقادیر عرضه، جریان ها، مقادیر ذخیره، تو ...

تاکنون از زوایای گوناگونی ابعاد مختلف مدیریت دانش مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است اما آنچه که به عنوان یک اصل در اغلب تحقیقات مشهود و موضوع اصلی این تحقیق می باشد، نقش و فرآیند تسهیم دانش و اشتراکی شدن دانش می باشد که پیش شرط حیاتی برای ایجاد اطلاعات و تجاربی است که سازمانها می توانند از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر رسیدن به هدفهای دانشی سازمان با حفظ کارآیی و اثربخشی را می توان در بهره وری دانشی خلاصه نمود. در این ارتباط انسان به عنوان محور و هدف بهره وری به شمار آمده و ب ...

امروزه فضای پیچیده و پر ابهام صنعت ساخت، عوامل فعال را ناگزیر به بهره‌گیری از ابزار‌های نوین مدیریت پروژه و دانش روز دنیا می‌نماید، و به دلیل گستره پهناور این دانش، تمرکز بیشتر بر حوزه‌های کلیدی گریز‌ناپذیر بوده و ضامن موفقیت‌های افزون‌تر خواهد بود. از مهمترین حوزه‌های مورد تمرکز در بستر دانش مدیریت پروژه، موضوع مدیریت عملکرد برای بهینه سازی عملکرد عملیاتی در راستای حمایت از مدیریت ریسک و پیشبرد استراتژی‌های سازمان می‌باشد. با رشد علم امکان‌پذیر بودن پروژه‌ها جای خود را به به ...

ماموگرافی آزمایش تصویری بسیار حیاتی ای در مورد سرطان سینه شمرده می شود، چراکه تشخیص زودهنگام آن موثرترین عامل در کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری است. تفسیر تصاویر حاصل از ماموگرافی و اتخاذ تشخیص درست، کاری بس دشوار و بحث برانگیز است. میزان درستی تشخیص ماموگرافی با توجه به تجربه کاری رادیولوژیستی که تصویر را تفسیر می کند، متغیر است و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه ای در سطح کارایی این آزمایش می تواند به وجود آید. رادیولوژیست هایی که تصاویر ماموگرافی را مورد بررسی قرار می دهن ...

در فصل اول به تعریف مفاهیم اساسی تکنولوژی و اجزاء آن تقسیم‌بندی سطوح تکنولوژی، سیستم و لزوم تعریف آن، انواع سیستم‌ها و خصوصیات آنها، مدیریت، توسعه و ابعاد آن پرداخته شده است. از این مفاهیم به عنوان واژه‌های کلیدی در فصول دیگر استفاده شده است. فصل دوم شامل چهار بخش است که به طراحی نظام تکنولوژی اختصاص دارد. در بخش اول سعی شده است تا تکنولوژی به عنوان یک سیستم و لزوم نگرش سیستمی به تکنولوژی همراه با خصوصیات و ویژگیهای نظام مورد مطالعه قرار گیرد. در بخش دوم، سوم و چهارم به مطالع ...

یکی ا زمشکلاتی که اکثرشرکت های تولیدی با آن مواجه هستند استفاده بهینه از منابع محدود دردسترس می باشد که به عنوان گلوگاه شناخته می شود یکی از گلوگاه های موجود درخطوط تولید بستنی تانکهای aging می باشد که نحوه تعیین توالی پخت مخلوط بستنی ها و تخصیص آنها به این تانکها از مشکلات عمده درصنایع تولید بستنی می باشددراین تحقیق مساله تعیین توالی و تخصیص مخلوط بستنی ها با استفاده از مدل سری انعطاف پذیر با یک ماشین درمرحله اول و ماشین های موازی غیرمشابه درمرحله دوم شبیه سازی شده است دراین ...

برای یک سازمان در فضای اقتصاد مبتنی بر دانش، مدیریت سرمایه‌های فکری و تجربی به منظور رقابت و بقا ضروری می‌باشد. گرچه انتقال و ارایه دانش ملموس و غیر ملموس مشکل است، اما حافظه موجود سازمان و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، شامل منابع گرانبهایی به منظور آشکارسازی ثروت دانشی سازمان می‌باشند. دانش از استنتاج داده‌ها و اطلاعات بدست می‌آید، دانش بطور فعالی در عملکرد، حل مساله، تصمیم‌گیری، یادگیری و آموزش موثر است.طرح‌ها و اقدامات بازاریابی مربوط به گذشته، شامل دانش و تجارب و مستندات ار ...

اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی تولید حجم زیادی اطلاعات فنی و مالی به همراه خواهد داشت. طراحی و ساخت پروژه های سد و نیروگاه‌های برقابی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این طرح ها حجم بالایی از اطلاعات تولید ‌شده که ثبت و نگهداری آن از مشکلات سیستم مجری این پروژه‌هاست. تغییرات زیاد در محدوده پروژه و عدم ثبت و استفاده به موقع از اطلاعات تولید شده در تصمیمات مدیریتی منجر به تأخیر در بهره برداری و عدم تطابق با مشخصات و برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌گردد. دستگاه مجری ای ...