عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دینامیک سه بعدی موشک و هدف یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های کنترلی می‌باشد. هدف از انجام این پایان نامه رساندن موشک به هدف، در کم‌ترین زمان ممکن می‌باشد به طوری که شتاب هدف نامعلوم می‌باشد. لذا برای طراحی قانون هدایت از روش‌های مقاوم استفاده شده است. از دو قانون هدایت مقاوم به نام‌های مود لغزشی و بازگشت به عقب استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی و مقاوم بودن آن‌ها، با قانون هدایت تناسبی ناوبری (که هنوز هم در بعضی از موشک‌ها در مرحله پایانی مورد استفاده است) مقایسه شده‌اند. برا ...

در این تحقیق، یک قانون هدایت شبه‌بهینه با استفاده از تئوری اغتشاشات تکین، برای هدایت یک موشک حامل ارائه شده‌است. برای به‌دست آوردن این قانون هدایت، ابتدا مسیر یک موشک حامل با استفاده از تعریف ورودی کنترلی به‌صورت یک تابع پارامتری با توابع مختلف خطی، اسپلاین و بزییر طراحی و توسط الگوریتم ژنتیک، مصرف سوخت آن بهینه‌سازی شد‌ه‌است که منجر به طراحی هدایت حلقه باز براساس برنامه فراز برای ارضای قیود اتمسفری و سازه‌ای شده‌است. در گام بعدی، تئوری اغتشاشات تکین در مورد یک مسئله هدایت حا ...

در حوزه موشکی روشهای مختلفی برای هدایت یک موشک وجود دارند که انتخاب روش صحیح بستگی به عوامل زیادی از جمله نوع موشک و ماموریت آن دارد (کوتاه برد، میان برد یا دور برد- نوع پوشش دفاعی دشمن- مانور هدف و ...). یکی از روش های معمول تر هدایت متناسب می باشد که قانونی بسیار ساده به لحاظ اجرا است اگرچه دارای معایبی نیز می باشد. یکی از این معایب عملکرد ضعیف آن در محیطی که دارای نویز وعدم قطعیت است، می باشد. اگرچه بطور کلی در وضعیتی که در تعیین حالت سیستم، عدم قطعیت وجود دارد می توان ب ...

در این پایان‌نامه قوانین هدایت مبتنی بر تئوری بازی بررسی می‌شوند. ابتدا در فصل دوم قوانین کلاسیک هدایت مانند هدایت خط دید و تعقیب محض معرفی می‌شوند. سپس ناوبری موازی را معرفی نموده و قوانین ناوبری تناسبی و ناوبری تناسبی افزودنی به تفصیل شرح داده می‌شوند. در فصل سوم ابتدا مدل‌سازی ریاضی برای بازی تعقیب-گریز در صفحه بیان می‌شود. سپس مروری بر تئوری بازی دیفرانسیلی LQ می‌شود و بعضی از مفاهیم مرتبط با آن‌که در هدایت کاربرد دارد، مطرح می‌شود. با توجه به این‌که بهینه‌سازی یک-طرفۀ L ...

در این پایان‌نامه به بحث و بررسی پیرامون روش‌های بهینه در هدایت سه‌نقطه‌ای پرداخته می‌شود. در این راستا ابتدا بیانی از مفهوم و کاربرد هدایت ارائه شده، سپس به طبقه‌بندی روش‌های هدایت و همچنین معرفی ویژگی‌های کلی و تفاوت عملکردی آن‌ها پرداخته شده است. در ادامه مرور تحقیقات انجام شده برای بهینه‌سازی هدایت سه‌نقطه‌ای با بحث روی ملزومات و دستاوردهای آن‌ها موضوع بحث بوده‌اند. پیاده‌سازی فرمانی هدایت تناسبی از جمله پیشنهادات ارائه شده در بهبود سیستم‌های سه‌نقطه‌ای است و در اینجا جوا ...

روش‌های معمول هدایت بهینه موشک های تاکتیکی شامل فرضیات زیاد و گاهی دور از واقعیت هستند که در مواردی می تواند عملکرد آن ها را دچار اختلال کند. برای در نظر گرفتن دینامیک غیرخطی و قیود مختلف در هدایت بهینه، استفاده از روش های عددی تنها راه ممکن است. مهم ترین مشکل استفاده از این روش ها، حلقه باز بودن پاسخ آنهاست. برای این منظور در این پایان‌نامه از الگوریتم هدایت RHC استفاده شده است. این الگوریتم ضمن ارائه راهکار مناسب جهت بستن حلقه هدایت در کنار استفاده از روش های عددی، برخلاف س ...

در این مستند که به منظور شرح فعالیت‌ها و نتایج یک طرح پژوهشی با عنوان «طراحی بهینه هدایت از پیش تنظیم با استفاده از سیستم فازی - عصبی» تدوین شده ‌است، بر روی بحث طراحی برنامه فراز یک ماهواره‌بر سه ‌مرحله‌ای تمرکز شده است. اما قبل از طراحی برنامه فراز یک شبیه‌ ساز دو درجه آزادی قطبی تدوین شده که در مراحل بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور طراحی برنامه فراز در ابتدا با استفاده از یک روش عددی بهینه سازی، برنامه فراز بهینه حلقه باز از پیش تنظیم با ارضاء قیود مسأله، ارائه گرد ...

مسئله هدایت و کنترل یکی از مهم‌ترین مسائل در صنایع هوایی و دفاعی به شمار می‌رود. یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌های هدایت عملی روش هدایت تناسبی می‌باشد. در این پایان‌نامه با بهره‌گیری از کلیات قانون هدایت تناسبی، یک روش هدایت بر اساس اهداف مجازی ارائه و بررسی شده است. روش کار به این صورت است که با در نظر گرفتن موقعیت هدف مجازی در جایی بالاتر از هدف اصلی موشک را به سمت هدف مجازی که می‌تواند ساکن یا متحرک باشد هدایت می‌کنیم. بعد از گذشت مدت زمانی از شروع فرایند هدایت در صو ...

استفاده از هدایت Q برای هدایت یک ماهواره‌بر به مدار موضوع تحقیق پیش‌رو می‌باشد. چالش اصلی برای کاربرد هدایت Q روی ماهواره‌بر عبارت است از بازتعریف مفهوم سرعت لازمه برای ماموریت انتقال مداری. ایرادات موجود در تعاریف ارائه شده، نویسنده را بر آن داشت تا تعریف جایگزینی برای سرعت لازمه ارائه نماید، که این تلاش در نهایت منجر به ارائه الگوریتم تحقق پارامترهای مداری شد. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی روش پیشنهاد شده نشان دهنده عملکرد مناسب روش مورد بحث در هدایت ماهواره‌بر به مدار م ...