عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود آب و هوا در منافذ خاک، باعث ایجاد نواحی غیراشباع می‌شود که در این نواحی، ویژگی‌های خاک به حالت کاملاً غیرخطی در می‌آید. در این صورت، ضریب نفوذپذیری نیز تابعی از فشار منفذی منفی آب یا مکش خاک است. در این پایان‌نامه، مسأله‌ی نشت پایدار دو بعدی با در نظر گرفتن مدل‌های تجربی ضریب نفوذپذیری غیرخطی حل می‌شود. این پایان‌نامه، با معرفی مدل‌های نفوذپذیری غیرخطی که امروزه استفاده می‌شوند، آغاز می‌شود. این مدل‌ها به زیرسیستم انتشار پایدار غیرخطی دو بعدی در سینا (بسته‌ی جامع عناصر ...

تراکم خاک در نتیجه تردد ماشین آلات کشاورزی، خصوصیات هیدرولیکی خاک و در نتیجه نفوذ‌پذیری و جریان آب و املاح را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در خاک متراکم اندازه و پیوستگی منافذ تغییر کرده و جرم مخصوص ظاهری خاک افزایش و منافذ درشت خاک کاهش می‌یابند. بخشی از حجم منافذ درشت و اتصال آنها به هم اثر عمده ای روی جریان آب و املاح، تهویه، خصوصیات مکانیکی خاک و توسعه ریشه دارد.مطالعات کمی درباره اثرات تراکم خاک بر خصوصیات هیدرولیکی خاک غیراشباع در خاک های آهکی صورت گرفته است.بنابراین این مطال ...

خصوصیات فیزیکی خاک نقش مهمی در رشد گیاه و راندمان محصول دارد. اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی خاک برای مدیریت و بهره‌برداری صحیح از خاک و همچنین دستیابی به عملکرد مطلوب ضروری است. رطوبت و تخلخل خاک از مهمترین عوامل فیزیکی خاک در رشد گیاه هستند. خاک با رطوبت و تخلخل مناسب، شرایط بهتری را برای رشد گیاه فراهم می‌آورد. برای پیش بینی میزان رطوبت و تخلخل خاک، روش های متعددی ارایه شده که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. آزمون‌های غیر مخرب فراصوتی به دلیل نیاز به محیط ماده برای عبو ...

بدون‌شک مدیریت اراضی یکی از عوامل مهم و حیاتی در توسعه پایدار کشاورزی است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دو نوع مدیریت اراضی شامل: تغییر کاربری مرتع به زمین کشاورزی و دیگری رهاسازی اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک در دو عمق 10-0 و 25-15 سانتیمتری و در دو جهت شیب شمالی و جنوبی صورت پذیرفت. این پژوهش در بخشی از منطقه کرسنک واقع در استان چهارمحال و بختیاری در 5 نوع کاربری مختلف شامل: کشاورزی با سابقه کشت و کار نسبتاً طولانی (حداقل 4 ...

رطوبت اولیه خاک یک نقشی اساسی در نفوذپذیری آب طی بارندگی دارد. از این رو این عامل با تاثیر بر رواناب بر هدررفت خاک اثر می‌گذارد. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات نفوذ آب به خاک و تولید رواناب و رسوب در سطوح مختلف رطوبتی در خاک‌های با بافت مختلف تحت باران شبیه‌سازی شده انجام گرفت. این پژوهش در سه نوع بافت خاک (لومی، لوم‌شنی و لوم‌رس‌شنی) با چهار سطح رطوبتی اولیه هر کدام در سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در دامنه‌ای شیب‌دار در دانشگاه زنجان در سال 1390 اجرا گردید. در هر خاک ...

یکی از مشکلاتی که در پروژه‌های عمرانی با آن روبرو می‌شویم کیفیت و خواص نامطلوب مهندسی خاک و بستر موجود است. تثبیت خاک و بهبود کیفیت خواص مهندسی آن ، از روش‌های‌ گوناگونی مانند عملیات مکانیکی و یا اضافه کردن مواد شیمیایی به خاک امکان‌پذیر است. یکی از روش‌های تثبیت خاک اضافه کردن مواد افزودنی به خاک به منظور بهبود خواص مهندسی خاک می‌باشد. از رایج‌ترین این تثبیت کننده‌ها می‌توان به آهک و سیمان پرتلند اشاره کرد. مقاومت خاکهای تثبیت شده در برابر سیکل‌های یخ زدن و ذوب شدن، در مناطق ...

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤ‌‌‌ﺘﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻬﻨﺪسی آب و خاک، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ آب در ﺧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. فرآیندهای آبی-خاکی که سازه‌های در تماس با آب در معرض آن بوده‌اند، توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله‌ی این فرآیندها می‌توان به روانگرایی، زیرشویی، تراوش، گسیختگی دامنه‌ها و غیره اشاره کرد. فشار منفذی نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پدیده‌های مذکور همواره مورد توجه محققان علوم خاک و ژئوتکنیک بوده است. به منظور رسیدن به اهداف مطالعه با انجام آزمایشه ...

با توجه به اهمیت روز افزون آب در بخش کشاورزی، سرمایه‎گذاری‎های کلانی در راستای گسترش سیستم های آبیاری تحت فشار، به ویژه آبیاری بارانی انجام شده است. از طرفی دقت در طراحی سیستم‌های آبیاری بارانی عامل مهمی در کاهش رواناب است. به منظور طراحی صحیح و جلوگیری از رواناب سطحی شناخت پارامتر شدت نفوذ آب به عنوان مهم‏ترین پارامتر در طراحی سیستم‏های آبیاری ضرورت دارد. این پژوهش با هدف مقایسه سه روش میدانی اندازه‏گیری شدت نفوذ آب به خاک، شامل روش‏های استوانه مضاعف، نفوذسنج مکشی و زمان ما ...

هرچند در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه توصیف و مدل‌سازی توابع هیدرولیکی در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی به دست آمده، لیکن تحلیل‌های دقیق در مقیاس مزرعه‌ای اندک بوده است. عمده‌ترین علت این امر را می‌توان به پیچیدگی‌های ذاتی ناشی از ناهمگنی خاک در مقیاس مزرعه‌ای نسبت داد. این ناهمگنی موجب می‌شود تا هر گونه توصیف کمّی فرآیندهای هیدرولیکی خاک با مقداری نااطمینانی توأم گردد. هدف از این پژوهش، بیان کمّی فرآیندهای هیدرولیکی خاک با استفاده از روش‌های نوینی همچون هندسه فرک ...