عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آوردرحال پیشرفت هستند بطوریکه جوامع بصورت عام و بازاربصورت خاص با شتابی وصف ناپذیربه دنبالترفندهایی میگردند که بقایشان را دراین عرصه اشفته و متلاطم تضمین کنند سازمان ها نیز باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت کسب مزیت رقابتی مناسب با آن و نیز ابزار دستیابی به آن باشند چرا که امروزه کمتر شرکتی دراین عرصه به صورت سنتی و بدورازقواعد جدید بازی کسب وکار ...