عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای کنونی نوآوری و خلاقیت از پیش شرط های موفقیت سازمانی می باشد. امروزه شعار بسیاری از مدیران سازمان ها این است" یا نوآوری کن یا بمیر"؛ به عبارتی آنها شرط بقاء سازمانهای خود را در داشتن خلاقیت و نوآوری سازمانی می دانند. مسائل امروز سازمان ها با را ه حلهای دیروز حل شدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمانها دیگر نمی توانند بدون نوآوری حیات بلندمدت خود را تضمین نمایند. تحقیقات زیادی تا بحال در مورد نوآوری سازمانی صورت گرفته است و هر کدام از زا ...

امروزه نقش کلیدی مدیریت دانش و تقویت مزیت رقابتی آن غیر قابل انکار می باشد . بنابراین، فرآیند استخراج، تحلیل، ثبت و به‌کارگیری منابع دانشی که بتواند در دنیای رقابتی امروز، بقاء سازمان‌ها را تضمین نماید یک مسأله بسیار مهم است، از این فرآیند تحت عنوان کسب دانش می‌توان نام برد. از این‌رو تمرکز اصلی این تحقیق، بررسی جوانب گوناگون اکتساب دانش و طراحی یک مدل کاربردی برای استخراج و مستندسازی دانش سازمانی است.ابتدا از طریق مطالعه کتابخانه‏ای کلیه مدل‌های پیشین و هم ...

در اقتصاد دانش محور تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکۀ اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری و مشارکت افراد در سطوح مختلف فردی و سازمانی دارد، نقشی اساسی در تولید علم ایفا می‌کند. زیرا در عصر حاضر علم و فناوری بیش از هر دورۀ دیگری از خصلت‌های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده‌هایی جمعی تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که هنجارها، اعتماد و شبکه‌های اجتماعی که از ارکان سرمایه اج ...

تجاری‌سازی فرآیند تبدیل دانش حاصل از پژوهش به محصولات، خدمات، فرآیندجدید و یا بهبود ومعرفی آن‌ها به بازار به منظور تولید منافع اقتصادی می باشد. فعالیت‌های تجاری‌سازی نقش مهمی را در به بازار رساندن فناوریهای نوپا در شرکت‌های دانش بنیان داراست. تحقیق حاضر نیز به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با استفاده از تکنیک FAHP می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد مناطق شمالی ایران می‌باشدکه از نظرات 12 نفراز مدیر ...

در حال حاضر علی رغم استفاده گسترده از سیستم مدیریت دانش در سازمانها، متاسفانه این سیستم ها عملکرد کامل و صحیحی از فرایندهای مدیریت دانش را ارائه نمی کنند و تبدیل به مدیریت اطلاعات گشته اند. سیستم های مدیریت دانش فعلی از ضعفهایی به خصوص در فرایندهای توسعه و تسهیم دانش رنج می برند. استفاده گسترده از نرم افزارهای اجتماعی در اینترنت، باعث ظهور رویکرد جدیدی در مدیریت دانش به نام رایانش اجتماعی گردید. در رایانش اجتماعی تاکید بر این است که تا اندازه ممکن، مشکلات مدیریت دانش به طو ...

در سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری در بخش دولتی، دگرگونی ایجاد شده است. تغییر سریع در بخش خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارآیی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می‌گذارد، نیز ایجاد تغییر در بخش عمومی را الزام‌آور کرده است. مقتضای این دوران دولت‌هایی است که پاسخگوی مردم خویش باشند و انواع گزینه از خدمات گوناگون و یک شکل را بر آنان عرضه کنند. این در حالی است که بسیاری از دولت‌ها با وجود داشتن منابع کافی نمی‌توانند نیازهای مالی خود را تامین کنند، چرا که رویکرد کا ...

خرید و یا انتخاب مسکن از جمله مسائلی است که همه افراد، در طول زندگی خود کم و بیش آن را تجربه می‌کنند. از جمله مشکلاتی که در این راستا افراد با آن مواجه هستند، زمانبر بودن دسترسی به اطلاعات توصیفی املاک و همچنین تشخیص قیمت مناسب برای آنها می‌باشد؛ علاوه بر این، قسمتی از معیارهای دخیل در انتخاب املاک به مکان ملک و نیز ارتباطات مکانی ملک با سایر کاربریها و عوارض مورد نیاز برمی‌گردد؛ در همین راستا و نیز به منظور سرعت بخشیدن به جستجوی خریداران، در این تحقیق از سیستم‌های توصیه‌گر ...

فرهنگ یکی از بسترهای اصلی دانش آفرینی است. فرهنگ دانشگاهی به عنوان یکی از خرده فرهنگ های مهم جامعه تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه دانش آفرینی در جوامع دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی « نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی» انجام شد. که برای دست یابی به هدف فوق سوالات زیر طراحی گردید: 1- مولفه های فرهنگ دانشگاهی ایران کدامند و وضعیت موجود آنها از دیدگاه صاحبنظران چگونه است؟ 2- مولفه های فرهنگی دانش آفرینی در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران ...

در تعاریف کلاسیک اقتصاد گفته می‌شود اقتصاد علم استفاده از منابع کمیاب است، در حالی که امروزه با ظهور دانش به عنوان یکی از عوامل تولید، بحث کمیابی دیگر اهمیت پیشین خود را از دست داده است. آن‌چه کمیاب است توانایی استفاده از دانش به طریقی است که رشد و توسعه‌ی اقتصادی را تضمین کند، به همین علت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جدید ترین چارچوب اقتصادی که در آن ایجاد، انباشت و بکارگیری دانش، نقش غالبی در ایجاد ثروت و رشد اقتصادی ایفا می‌کند، مطرح شد. مهمترین هدف اقتصاد دانش بنیان فراهم س ...