عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه یک شرط کافی برای نقاط ثابت یک سیستم تک جمله ای، به صورت دورهای حدی بیان شده است. که نتیجه آن سهولت مسأله مطالعه یک سیستم تک جمله ای بولی و یک سیستم خطی روی یک حلقه متناهی می باشد. مسأله ارتباط ساختار یک سیستم دینامیکی متناهی با دینامیک های آن وقتی که فضای فاز، یک فضای برداری روی یک میدان متناهی است، مفهوم قابل توجهی است. در این پایان نامه سیستم های دینامیکی متناهی را مطالعه می کنیم که یک میدان متناهی با عضو است. نتیجه مهم این پایان نامه ...

تحلیل پایداری انواع سیستم های غیرخطی، حتی سیستم های غیرخطی مستقل از زمان در اغلب موارد بسیار مشکل و یا حتی غیر ممکن است. در این پایان نامه، تحلیل پایداری نقاط تعادل سیستم های خطی و غیر خطی مستقل از زمان به روش لیاپانف ارائه شده است. در ادامه تحلیل پایداری نقاط تعادل تومورخود محدود شونده به روش خطی سازی لیاپانف انجام شده است. پایدارسازی نقاط تعادل ناپایدار سیستم های دینامیکی موضوع بسیار مهمی است. در اینجا پایدارسازی سیستم های دینامیکی غیر خطی مستقل از زمان به دو روش ...

تحلیل رفتار سیستم های وابسته به زمان در اغلب موارد بسیار مشکل و یا حتی غیر ممکن است. در این پایان نامه روش هایی مبتنی بر برنامه ریزی خطی و غیر خطی برای سه مسئله در ارتباط با این سیستم ها ارائه شده است.این سه مسئله عبارتند از : 1-کنترل پذیری سیستم های خطی و غیر خطی وابسته به زمان، 2-کنترل پذیری سیستم های غیر خطی پارامتری، 3-حل مسئله کنترل بهینه حداقل زمان برای سیستم های خطی وابسته به زمان به روش گسسته سازی، در واقع به کمک گسسته سازی سیستم های کنترل پذیر وابسته به زمان را ...

در سال‌هاي اخير، پژوهشگران متعددي قابليت اعتماد سيستم‌هاي متوالي k‎ از ‎n را مورد مطالعه قرار داده‌اند. سيستم‌هاي متوالي k‎ از ‎n نوع مهمي از ساختارهاي منسجمي هستند که کاربردهاي زيادي در زمينه‌هاي متفاوت دارند. اين قبيل سيستم‌ها از ‎n‎ واحد مرتب شده در يک خط (حالت خطي)، يا يک دايره (حالت دايره‌اي)، تشکيل شده‌اند، و از کار مي‌افتند (کار مي‌کنند) اگر يک الگوي ويژه‌اي از واحدهاي از کار افتاده‌ي ‎(سالم)‎ متوالي، رخ دهد. اين سيستم‌ها براي مدل بندي کردن سيستم‌هاي مهندسي مختلف به کا ...

در اين پايان نامه کنترل بهينه سيستم هاي خطي متغير با زمان با استفاده از عملگرهاي انتگرال و حاصل ضرب موجک هاي لژندر و چبيشف انجام شده است.که در آن متغير هاي حالت و بردار کنترل توسط موجک هاي لژندر و چبيشف با ضرايب مجهول بسط داده شده و ازآن براي محاسبه بردار کنترل بهينه و مسير بهينه سيستم هاي خطي متغير با زمان با تابع هزينه درجه 2 استفاده شده است. ...

با رشد روزافزون علم، انتظارها از سيستم‌هاي كنترل در صنعت بيشتر شده است. در این میان مسائل مربوط به ايمني، بهره‌وري و بهره‌برداري اقتصادي از سيستم‌ها و تجهيزات صنعتي از اهميت ويژه‌ای برخوردار هستند. از اينرو، تشخيص خطا و ايزوله كردن آن در سيستم‌هاي بكار رفته در صنعت، امری اجتناب ناپذیر است. در اين پايان نامه به شرح كامل مزيت‌ها و پيشرفت‌هايي كه در استفاده از طراحي رويتگر مدلغزشي (SMO) در شناسايي و تخمين خطایی که در سنسورها و عملگرهاي سيستم‌هاي كنترل رخ مي‌دهد، مي‌پردازيم. سپس ...

کنترل پیش‌بین (MPC)، یک روش بهینه سازی گام به گام است. در هر بازه زمانی یک مسئله بهینه سازی حلقه باز مقید به صورت درون-خطی حل می‌شود و یک تابع هزینه نامی با توجه به قیود ورودی و حالات پیش بینی شده، کمینه می-گردد و اولین عنصر دنباله کنترل بهینه به سیستم واقعی اعمال می‌شود. این فرآیند در گام‌های زمانی بعد، تکرار می-گردد. میزان موفقیت کنترل پیش‌بین بستگی به دقت مدل سیستم دارد؛ با توجه به عدم تطابق مدل‌ سیستم با سیستم‌ واقعی لازم است پایداری مقاوم و عملکرد مقاوم سیستم نامعین تضم ...

در این پایان نامه، پایداری همزمان مجموعه‏ای از سیستم‏های خطی با پس‏خورد حالت و پایداری سیستم‏های خطی با پس‏خورد خروجی مورد بررسی قرار مي‏گيرد. سپس با ترکیب این دو روش و استفاده از نرم افزارهای Lingo و Matlab، روش جدیدي برای محاسبه‏ي ماتریس پس‏خورد خروجی سیستم‏های خطی ارائه مي‏شود. با بهره گیری از بردار افزوده، روشی جدید برای محاسبه‏ي پس‏خورد حالت برای مجموعه‏ای از سیستم‏های با تاخیر زمانی بيان مي‏شود. در پایان، با تعمیم روش پس‏خورد حالت – مشتق برای سیستم‏های توسیع یافته، روشی ...

در این رساله به مباحث آشکارسازی مقاوم خطا، و طراحی همزمان کنترل‌کننده/آشکارساز خطا مبتنی بر مدل، برای سیستم‌های پیچیده خطی و در حضور اغتشاشات و نویزهای گوناگون پرداخته می‌شود. دو دسته مهم از سیستم‌های پیچیده خطی از نقطه نظر میزان در دسترس بودن اطلاعات (تمام یا بخشی از اطلاعات) و همچنین متشکل بودن از تعدادی زیرسیستم‌ یا سیستم‌، مورد بررسی قرار می‌گیرند. به عنوان دسته اول، با فرض متشکل بودن سیستم از تعدادی زیرسیستم و همچنین در دسترس بودن تمامی اطلاعات زیرسیستم‌ها برای واحد طراح ...