عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به انتخاب ساختار کنترلی ناوابسته به مدل می‌پردازیم. ابتدا بر اساس داده‌های ورودی-خروجی زیرسیستم‌ها و مفهوم همبستگی داده‌ها در هر زیرسیستم، معیاری معرفی می‌شود که شامل اطلاعات استاتیکی و دینامیکی زیرسیستم‌ها می‌باشد. سپس از معیار فوق برای انتخاب ساختار جفت‌یابی برای سیستم‌های پایدار و مربعی استفاده می‌شود و با مثال‌هایی نشان داده می‌شود که معیار ارائه شده منجر به انتخاب جفت‌های مناسب برای کنترل غیرمتمرکز می‌شود در حالی‌که نیازی به مدل ریاضی سیستم چند متغیره ن ...

در این رساله, کنترل سیستمهای غیرخطی نامعین در حضور اختلال به عنوان یک مسئله‌ی مهم در تئوری و کاربرد کنترل مطرح می‌گردد. به دلیل تنوع سیستمهای غیرخطی, دسته‌بندی آنها به منظور طراحی موثر و حصول عملکرد مطلوب, امری اجتناب ناپذیر است. از این رو, سیستمهای موسوم به فرم خطی‌پذیر با فیدبک به عنوان دسته‌ی مهمی از سیستمهای غیرخطی که در توصیف فرایندهای مختلف کاربرد دارد, مورد توجه قرار می‌گیرد. نامعینی پارامتری متغیر با زمان که می‌تواند در کاربردهایی از قبیل سیستمهای رباتیک, سیستمهای دری ...

در این رساله در ابتدا تحلیلی بر خاصیت کاهش نویز سیستمهای فازی نوع دوم ارائه می‌گردد. در تلاش برای نشان دادن خاصیت کاهش نویز سیستمهای فازی نوع دوم یک سیستم فازی نوع دوم با یک تابع عضویت جدید در نظر گرفته می‌شود. خاصیت جالب تابع عضویت ارائه شده نسبت به سایر توابع عضویت موجود این است که در تابع عضویت معرفی شده پارامترهای مربوط به تعیین عرض عدم قطعیت، از پارامترهای مربوط به مرکز و گسترش تابع عضویت جدا می‌باشند. بنابراین با استفاده از آن می‌توان به صورت عددی با تغییر در عرض عدم قط ...

وجود ترک درسازه‌ها‌ و در نتیجه شکست این سازه‌های ترک‌دارتحت بارهای دینامیکی ازعمده‌ترین مسائل مورد بحث وبررسی محققین می‌باشد. به منظورمطالعه دقیق رفتار دینامیکی سیستم‌های ترک‌دار،مدل‌سازی ناحیه ترک ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پایاننامه سیستم‌های متغیر با زمان خطی که رفتار دینامیکی آنها با معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت توصیف می‌گردد، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ماتریس ژیروسکوپی بصورت نامتقارن در نظر گرفته شده و ترک بصورت فنر پیچشی مدل شده و از کلیه ترم‌هایی ...

هدف از انجام این پروژه ارائه یک الگوریتم مناسب و خودکار برای کنترل قابل اطمینان فرایندهای چند متغیره، از لحظه راه‌اندازی می‌باشد. فرایندهای چند متغیره مورد نظر طیف گسترده‌ای از فرایندهای صنعتی پایدار را در بر دارند. در این راستا زیر الگوریتم‌هایی که تمهیدات و اقدامات لازم را جهت کنترل عمومی فرایند مهیا می‌سازند، ارائه شده‌اند. این زیر الگوریتم‌ها با داشتن حداقل دانش ممکن از ویژگی‌های فرایند تحت کنترل، مرحله به مرحله اطلاعات مورد استفاده در گام بعدی را آماده می‌سازد تا در نها ...

در این تحقیق سعی شده مداری مناسب جهت بازیابی کلاک و داده ارائه شود که هم دارای سرعت نسبتاً بالایی بوده و هم نسبت به مدارهای موجود تا آنجا که ممکن است بهینه‌ و مصرف توان پایین‌تری داشته باشد. لذا از روش درونیابی فاز استفاده کردیم که با توجه به عدم استفاده از نوسان‌ساز در آن، می‌تواند مصرف توان پایینی داشته باشد. روش استفاده شده در این تحقیق به گونه‌ای است که برخلاف روشهای موجود، که معمولاً از لبه‌ی کلاک برای نمونه‌برداری از داده استفاده می‌شود، از قله‌ی کلاک برای این کار استف ...

بیش از چهار دهه است که کنترل کننده‌های پیش‌بین در صنعت مورد استفاده قرار گرفته و همچنین در محیط‌های آکادمیک مورد مطالعه قرار می‌گیرند و از جمله تحقیقات به روز حساب می‌آیند. در این بین کنترل کننده‌های پیش‌بین تعمیم یافته به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود در زمینه حل برخی از مشکلات سیستم‌های تأخیردار، ناکمینه فاز و ناپایدار و همچنین قابلیت کارکرد با مدل‌های ساده تابع تبدیل کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند. در این میان مسئله‌ای که در مورد تمامی کنترل کننده‌ها مطرح است، مسئله ت ...

در این پایان نامه کاهش کژنمایی در کانال های دوجهشی با استفاده از روش کدکردن سلسله مراتبی در منبع به همراه کدکردن چندلایه در کانال مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پایان نامه به دست آوردن تخصیص توان بهینه برای لایه های مختلف کد کانال به گونه ای است که میانگین کژنمایی قابل حصول در گیرنده کمینه گردد. در طی این بررسی کانال های فرستنده-واسط و واسط-گیرنده به صورت محوشدگی کند در نظر گرفته شده اند، به طوری که بهره کانال بین دو درگاه اطلاعاتی در طی ارسال یک کلمه کد کانال ثابت است و ...

در این پایان‌نامه بیشینه کردن میانگین نرخ قابل حصول در کانال دوجهشی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل در نظر گرفته شده کانال مستقیمی بین منبع و مقصد وجود ندارد و اطلاعات تنها از طریق واسط به مقصد منتقل می‌شود. منبع بهره کانال جهش اول را در اختیار ندارد و اطلاعات را با بهره‌گیری از راهکار پخش همگانی(کدکردن چندلایه) به سمت واسط ارسال می‌نماید. فرض می‌شود واسط بهره کانال هر دو جهش را در اختیار دارد. همچنین محدودیت توان میانگین برای واسط در نظر گرفته شده است به نحوی که واسط قادر ...