عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سيستم‌هاي قدرت امروزي مساله كيفيت ولتاژ اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. از اين رو حفظ پروفايل ولتاژ در محدوده مجاز، تامين كيفيت ولتاژ و حفظ امنیت ولتاژ، از اهداف مهم طراحی و بهره برداری سیستمهاي قدرت به حساب مي‌آيد. وظيفه اصلي تنظيم ولتاژ در شبكه توزيع، حفظ ولتاژ حالت ماندگار در رنج قابل قبول در تمام زمانها براي سيستم مي‌باشد. در اين پايان نامه مساله كنترل ولتاژ و توان راكتيو در سيستم توزيع در حضور منابع توليد پراكنده داراي واسط اينورتري مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور ...

سیستم زمین به عنوان یک جزء از سیستم توزیع، می‌تواند پارامتر‌های کیفیت توان را هم در شرایط عادی و هم در شرایط گذرا تحت تاًثیر قرار دهد. هدف اصلی از زمین کردن سیستم قدرت، ایجاد ایمنی در برابر خطر شوک الکتریکی است و طراحی سیستم زمین بگونه‌ای است که عملکردهای ایمنی لازم را فراهم نماید. همچنین سیستم زمین می‌تواند عملکردهای دیگری را داشته باشد، اما در هر حالت عملکرد ایمنی نباید به خطر بیافتد. در این پژوهش، ارتباط بین سیستم زمین و پارامترهای کیفیت توان، در سیستم فشار ضعیف و متوسط ...

بدلیل ماهیت متفاوت بار الکتریکی قطارهای برقی نسبت به سایر انواع بارهای الکتریکی شبکه توزیع، انتخاب هادیهای سیستم توزیع انرژی الکتریکی قطارهای برقی مشابه انتخاب هادیهای سیستم توزیع شبکه نبوده و پارامترهای مختلف متفاوتی در این انتخاب تاثیر می گذارند. انتخاب هادیهای چنین سیستمهایی بامد نظر قرار دادن جریان حالت گذرا و پایدار سیستم، توان الکتریکی مصرفی قطار، شرایط جوی، حالت عادی و معیوب عملکرد سیستم و ... صورت می گیرد. از این رو در این مقاله به بررسی پارامترهای مختلف موثر بر انتخا ...

در این مقاله روش جدیدی جهت کلیدزنی خازنهای سیستم توزیع، با در نظر داشتن عدم قطعیت در مقادیر پیش بینی شده بار، ارائه شده است. روش مذکور که از توابع عضویت فازی کمک می گیرد، قادر است که الگوی کلیدزنی بهینه را به نحوی ارائه نماید که علاوه بر حداقل نمودن تلفات سیستم، ولتاژ تمامی گره ها را نیز در حدود مجاز حفظ نماید. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی بر روی یک سیستم نمونه حاکی از آن است که روش مذکور به خوبی عدم قطعیت در مقادیر بار را درمحاسبات لحاظ می نماید لذا در یک سیستم واقع ...

جايابي خازن در شبکه‌هاي توزيع به منظور کاهش تلفات انرژي، کاهش تلفات توان، آزاد سازي ظرفيت تجهيزات نصب شده در سيستم توزيع و بهبود پروفيل ولتاژ يکي از موضوعات شناخته شده ‌در بهره برداري موثر از سيستم‌هاي توزيع است. با وجود استفاده از خازن‌هاي شنت در سيستم‌هاي توزيع، تلفات در اين شبکه‌ها همچنان مي‌تواند قابل توجه باشد که اين به دليل در نظر گرفتن برخي از شرايط عملي نظير نامتعادلي سيستم و وجود بارهاي ‌غيرخطي است. نامتعادلي خطوط سه فاز، بارگذاري نامتعادل و وجود خطوط تکفاز و دوفاز د ...

با توجه به گستردگی سیستم توزیع و محدودیت زمان محاسبات در مسائل پایداری ولتاژ، نمی توان سیستم انتقال و توزیع را به طور همزمان در مطالعات لحاظ کرد. در این مقاله برای کاهش حجم محاسبات، یک روش جدید برای لحاظ کردن سیستم توزیع ارائه شده است. در این روش، شبکه قدرت به دو بخش انتقال و توزیع تجزیه می شود و هر یک از آنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیردند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی علاوه بر آن که از دقت بسیار خوبی برخوردار است، زمان محاسبات را نیز کاهش می دهد. به ...

کمینه کردن تلفات انرژی و انحراف ولتاژ شین ها ازاصلی ترین اهداف بهره برداری شبکه های توزیع به شمارمی آید توسعه زیرساخت های مخابراتی تحقق نسل جدیدی ازشبکه های توزیع شبکه های هوشمند با قابلیت تبادل سریع داده ها بین اجزای شبکه باهم و با یک مرکز کنترل را امکان پذیر ساخته است لذا تعمیم این ایده کنترل زمان واقعی تجهیزات برای بهره برداری بهینه از آنها به شبکه های توزیع مطرح شده است ازسوی دیگر توسعه روزافزون کاربردمنابع تولید پراکنده مانند پیلهای سوختی که با اینورتر به شبکه متصل میشون ...

با افزایش کاربرد بارهای کنترل شوند? الکتریکی، اغتشاشات هارمونیکی در شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان سیستم‌های قدرت نیز افزایش یافته است. به منظور تحویل توان با کیفیت به مشترکین، دانستن پارامترهای هارمونیکی از قبیل دامنه و فاز آن‌ها بسیار مهم است. این اطلاعات برای طراحی فیلترها جهت حذف یا کاهش اثرات هارمونیک‌ها در سیستم قدرت ضروری است. تکنیک تخمین حالت هارمونیکی یک تکنیک موثر برای تعیین سطح اغتشاشات و محل منبع هارمونیکی با استفاده از تعداد محدودی اندازه‌گیری است. این پایان‌نامه یک ا ...

امروزه بهره‌برداری بهینه از شبکه‌های توزیع مهمترین اولویت در طراحی و بهره‌برداری شبکه-های برق می‌باشد. در شبکه‌های برق‌رسانی درصد قابل توجهی از توان و انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه‌ها در مسیر تولید تا مصرف به هدر می‌رود. تلفات در تمام سطوح سیستم قدرت یعنی تولید، انتقال و توزیع وجود دارد که حجم زیادی از تلفات، در سیستم‌های توزیع اتفاق می‌افتد. لذا تلفات در سیستم‌های توزیع از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. از جمله روش‌هایی که امروزه برای حل مسئله تلفات مطرح شده است، بازآر ...