عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ایران از زمان به کارگیری ادوات مکانیکی در مرحله کوبش محصول برنج، فقط از یک نوع خرمنکوب استفاده میشود. که در طول کار با این ماشین نیروی انسانی زیادی مورد نیاز است. در ارتقاء فناوری آن تا به حال هیچگونه کوششی به عمل نیامده است. خرمنکوب مورد استفاده (Hold- on Thresher) بوده و طراحی آن به گونه ای است که در هنگام کار، ساقه محصول با دست طوری نگهداشته می شود که در اثر ضربات دندانه های کوبنده بر روی دانه، عمل کوبش انجام می شود. نگهداشتن محصول با دست طاقت فرسا و در بعضی موارد با خط ...