عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سوختگی‌های بیش از 20 درصد علاوه بر تخریب پوست ، سیستمهای حیاتی بیمار از قبیل گردش خون، تنفس ، و کلیه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. شیوع عفونتها در این بیماران که عامل اصلی مرگ و میر می‌باشد، علاوه بر تخریب پوست به عنوان اولین سد دفاعی، ناشی از تضعیف سیستم ایمنی سلولی می‌باشد. ما ضمن مطالعه اثر سوختگی بر پاسخ ایمنی سلولی تاثیر داروی سایمتیدین در تعدیل آنرا مورد بررسی قرار دادیم. در این مطالعه 18 بیمار درمان نشده و 19 بیمار درمان شده و 22 نفر به عنوان کنترل نرمال مورد بررسی قرار ...

چکیده ندارد.