عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پروژه های متعدد حوزه فناوری اطلاعات سلامت بر روی مراقبت بیمار، زمان بهبودی و افزایش درآمد تمرکز دارند. استفاده از این فناوری در بخش بهداشتودرمان، در طیف وسیعی از زیرساختهای ارتباطی از جمله سیستم اطلاعات بیمارستانی قابل استفاده میباشد. سیستم اطلاعات بیمارستانی، قابلیت ها و مزایای بسیاری دارد و انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نموده است. علی رغم تمام مزایایی که این سیستم دارد مشکلاتی نیز ایجاد کرده است . به منظور شناخت و حل این مشکلات نیاز به ارزیابیهای مداومی است که با ...

با توجه به گستردگی کاربرد ابزارهای مدیریتی، آماری و حسابداری در جهان امروز می توان تصور کرد که یک سیستم رایانه ای تا چه حد می تواند در اداره یک مرکز درمانی موثر واقع شود. با توجه به طیف وسیع اطلاعات مورد استفاده در یک مرکز درمانی و همچنین گستردگی بخشهای مدیریتی آن می توان به اهمیت یک سیستم جامع، ‌متمرکز و یکپارچه که تمامی موارد مورد نیاز یک مرکز درمانی رادر بر می گیرد پی برد. یک سیستم اطلاعات بیمارستانی باید علاوه بر پردازش اطلاعات پزشکی و پرونده های پزشکی بیماران قابلیت رسید ...

در چند سال اخیر، مراکز بهداشتی درمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها در صدد مکانیزه کردن سیستم‌های مدیریت اطلاعاتی خود برآمده‌اند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیت‌هایی کاهش هزینه‌ها و حذف درآمد ناشی از کاغذبازیهای موجود در سیستم‌های دستی بوده است، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی وتبادل اطلاعات بین کلیه مراکز درمانی در سطح ملی و بین المللی ازطریق یک شبکه سراسری کامپیوتری اهمیتی خاصی یافته است. در بسیاری از بیمارستانهای کشورمان سیستم-های اطلاعات بیم ...

مقدمه : چنانچه اطلاعات صحیح وجامع،به موقع در اختیارمدیران قرارگیرد،خطراتخاذ تصمیمات نادرست را به حداقل خواهد رساند. پر واضح است که درسازمان های متلاطم امروزی ،سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS یاHospital information system) می تواند نقش مهمی را ایفا کند. این پژوهش باهدف بررسی تاثیرسیستم اطلاعات بیمارستانی برعملکرد بخش های مدارک پزشکی بیمارستانهای منتخب اهواز انجام شد. روش بررسی:این پژوهش کاربردی است وبه شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گردید. با توجه به محدود بودن تعداد کارکنان بخش ها ...

موثرترین شیوه جمع آوری، ذخیره سازی، تبادل و ارائه مقادیر زیاد اطلاعات به نحوی که نیازهای مصرف کنندگان را مرتفع نماید، استفاده از کامپیوتر است. سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی موجب برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی، عملیاتی و کنترل بیمارستان در عملیات روزمره و همچنین تسریع و تسهیل در برنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیمگیری های مدیریت گردیده است. تحقیق حاضر به دنبال سنجش تآثیر کیفیت ارگونومیک سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر قابلیت استفاده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان راز ...

مهمترین مشخصه ی جامعه قدرتمند، اولویت دادن به عنصر اطلاعاتی است تا جایی که جامعه حاضر را جامعه اطلاعاتی نامیده اند. بنابراین باید سیستم هایی را بر پا کرد که بتواند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کند. بیمارستانها از جمله سازمانهای ارائه کننده خدمات هستند که امروزه باید علاوه بر مباحث درمانی به آنها به عنوان سازمانهای اثربخش نگریست لذا اندازه گیری عملکرد آنها مهم و ضروری می باشد.هدف از این تحقیق بررسی رابطه سیستم اطلاعات بیمارستانی با عملکرد بیمارستانها است. در این تحقیق سیس ...

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از محدودیت های حوزه بهداشت و درمان را برطرف ساخته و شیوه های بسیاری در جهت بهبود ارتباطات، اطلاعات و توانایی در مراقبت بهتر از بیماران ایجاد نموده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که مراقبتهای بهداشتی درمانی به تدریج به صورت خدمات مبتنی بر اطلاعات و چه بسا خدمات مبتنی بر دانش در خواهد آمد، لذا ضروری است تا سیستم های سلامت الکترونیک و پزشکی مورد توجه جدی قرار گیرند. ...