عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله مسائل استراتژیک هر کشوری تامین امنیت آن کشور است. از مشکلاتی که در جنگ جهانی اول بوجود آمد، گاها حمله به هواپیماهای خودی و انهدام آنها به دلیل عدم تشخیص درست بود. از آن زمان روش‌ها و سیستم‌های مختلفی برای شناسایی هواپیماهای دوست از دشمن مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. امنیت مخابره اطلاعات در یک سیستم شناسایی دوست از دشمن امری بسیار حیاتی است. در این تحقیق قصد داریم تا از قابلیت همزمانی سیستم‌های آشوبناک، برای تامین امنیت مخابره اطلاعات یک سیستم شناسایی دوست از ...

در پژوهش پیش رو سعی شده است به پیش بینی سری های زمانی که موضوعی چالش برانگیز و پراهمیت در سال های اخیر بوده و کاربرد فراوان یافته است، پرداخته شود. دریک مساله پیش بینی به صورت کلاسیک، از آن جایی که معمولا در فضای گسسته ی سری های زمانی با دینامیک ها سروکار داریم، می توان دینامیک موردنظر را به صورت نگاشت زیر درنظر گرفت: x(t+T)=f_T (x(t) ) معادل این نگاشت در فضای حالت به صورت نموداری از حالت بعدی پس از گذشت زمان T، یعنیx(t+T)، بر اساس حالت فعلی x(t) به دست می آید. بنابراین مس ...

در این پایان نامه ما به بررسی مفاهیم سیستم‌های دینامیکی و برخی از ابزار‌های مورد استفاده برای مطالعه این سیستم‌ها مثل نگاشت پوانکاره و نمای لیاپانوف پرداختیم؛ و در ادامه سیستم‌های آشوبناک و شرایط لازم برای ظهور آشوب در یک سیستم دینامیکی و خواص فرکتالی سیستم‌های آشوبناک را مرور کردیم. در فصل سوم به چند مثال از سیستم‌های اخترفیزیکی که رفتار‌های دینامیکی پیچیده‌ای دارند پرداختیم و در فصل آخر نگاهی به مسئله فرار یکی از ذرات درون یک سیستم سه‌تایی و ساختار ایجاد شده‌ی مربوط به پیکر ...

روش تاخیر زمانی یکی از روش‫های اصلی کنترل آشوب می‫باشد که در آن نیروی کنترلی متناسب با اختلاف سیگنال خروجی سیستم با مقدار تاخیریافته آن، به سیستم اعمال می‫شود تا آنرا از حالت آشوبی خارج کرده و به صورت دوره‫ای درآورد. این روش علی رغم سادگی عملکرد بسیار خوبی در بسیاری از موارد عملی دارد اما در برخی از سیستم‫ها زمان رسیدن سیستم به هدف کنترلی یا همان زمان نشست طولانی می‫باشد. در این رساله جهت کم کردن زمان نشست در روش تاخیر زمانی برای کلاس خاص از سیستم‫های آشوبی، دو راهکار ارائه ...

در این پایان نامه، پس از ارائه مفاهیم اولیه در زمینه سیستم های آشوبناک دارای ابعاد کسری، کنترل و همزمان‌سازی این سیستم‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت. در زمینه کنترل سیستم های آشوبناک مرتبه کسری به مقوله پایدارسازی مقاوم سیتم های غیرخطی مرتبه کسری دارای نامعینی بازه ای که در حالت نامی رفتار آشوبناک از خود نشان می دهند، پرداخته می شود. با بهره گیری از این نوع کنترلگرها بدون تغییر در مکان قطبهای ناپایدار سیستم حلقه باز، در حالتی که سیستم حلقه باز دارای نامعینی بازه ای در پارامترها ن ...

در این رساله، مسأله کنترل آشوب در سیستم‌های تاخیری مرتبه یک بررسی می‌گردد. روش کنترلی مورد استفاده، کنترل فازی- تطبیقی مد ‌لغزشی است که در کنترل سیستم‌های غیر‌خطی و در مواردی آشوبناک به عنوان یک روش کنترلی مطلوب بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌است. در واقع روش کنترلی مورد نظر تلفیقی از مزایای کنترل‌کننده‌های تطبیقی، فازی و مد ‌لغزشی را در بر دارد. هدف از کنترل آشوب در سیستم‌های آشوبناک، پایدار کردن نقاط تعادل سیستم تحت کنترل یا پایدار کردن پاسخ‌های متناوب جانشانی شده در جاذب آ ...

در این پایان‌نامه، ابتدا مفاهیم اولیه در مورد سیستم‌های دینامیکی بیان می‌شود. سپس، به بحث در مورد سیستم‌های آشوبناک پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه کنترل آشوب و همزمان‌سازی آشوب نقش اساسی در مطالعه سیستم‌های آشوبناک ایفا می‌کند و اهمیت زیادی در کاربرد آشوب دارد، دو فصل مجزا به این مباحث اختصاص داده شده است. همچنین، یک روش رمزنگاری آشوبی مبتنی بر همزمان‌سازی آشوب شرح داده شده است و با به کارگیری کنترل پینی فعال جدید همزمان‌سازی و پادهمزمان سازی سیستم‌های آشوبناک جدید یکپار ...

در این پژوهش، مساله سنکرون سازی دو سیستم آشوبناک متفاوت از طریق کنترل مود لغزشی مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از تعریف و فرموله بندی مساله، سطح لغزشی مطلوب انتخاب شده و قانون کنترلی مناسب طراحی می شود تا مسیرهای حالت سیستم حلقه بسته خطا را به سطح لغزشی برساند و آن ها را برای زمان های بعدی در روی سطح لغزشی نگه دارد. اثرات نامعینی ها و اغتشاشات خارجی در نظر گرفته می شود و کنترل کننده مود لغزشی مقاوم طراحی می شود. سپس فرض می شود که پارامترهای هر دو سیستم پایه و پیرو نامعلوم می با ...

در این پایان‌نامه، رفتار کیفى سیستم‌هاى دینامیکى بررسى شده است. سپس، مفهوم آشوب و سیستم‌هاى آشوبناک معرفى و ویژگى‌هاى آن‌ها بیان شده و چند روش مهم براى شناسایى این سیستم‌ها، معرفى شده است. در ادامه، بحث در مورد همزمان‌سازى سیستم‌هاى آشوبناک و روش‌هاى مختلف آن انجام گرفته و نتایج به صورت تحلیلى و عددى نشان داده شده‌اند. همچنین، به کاربرد آشوب و همزمان‌سازى در مخابرات امن اشاره شده و یک سیستم رمزى ارایه شده است. ...