عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خواص عصاره سیر در گشاد کردن عروق در مطالعات مختلف آزمایشگاهی ‏‎in vivo‎‏ و ‏‎in vitro‎‏ به اثبات رسیده است. از آنجایی که مسدود کردن کانالهای کلسیم ایجاد آدنوزین و فعال کردن آنزیم نیتریک اکساید سنتاز، ایجاد پروستاگلندین از عوامل موثر در افزایش جریان خون مز می باشد و همگی این فرایندها توسط عصاره سیر اعمال می شوند، پس می توانند واسطه ای برای اثرات عصاره سیر در افزایش جریان خون مغز باشند. یک مطالعه تجربی برای تعیین تأثیر عصاره سیر بر میزان جریان خون مغز در حالت نرمال قبل از ایسکم ...

هدف: هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مکمل‌سازی حاد سیر بر شاخص‌های قلبی و تنفسی مردان ورزشکار با مزاج گرم بود. روش کار: 30 مرد ورزشکار سالم (با میانگین سنی 87/0±05/20 سال، قد 76/4±67/178 سانتی‌متر و وزن 9/8±55/71 کیلوگرم) به دو گروه همگن مکمل و دارونما تقسیم شدند. گروه مکمل و دارونما به مدت یک هفته هر روز به ترتیب 1000 میلی-گرم قرص سیر و پودر نشاسته مصرف کردند. همه‌ی آزمودنی‌ها قبل و پس از مکمل‌سازی سیر در پروتکل درمانده‌ساز وابسته به فرد شرکت کردند. شاخص‌های قلبی و تنفسی به و ...

سیر یکی از محصولات زراعی و نام آشنا در استان همدان است، محصولی که از نظر کمیت وکیفیت رتبه شاخص کشوری را به خود اختصاص داده است. در سال 1391 از حدود 10 هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول در کشور، 2100 هکتار متعلق به استان همدان بود که تولیدی برابر 40 هزار تن داشته است. کشت سیر در اشتغال-زایی نقش مهمی دارد به طوری که در تولید آن عملیات مربوط به کاشت، وجین، آبیاری و برداشت محصول به وسیله نیروی‌کار انسانی انجام می‌گیرد. هم اکنون سیر همدان با مشکلات فراوانی روبرو است که برخی از اهمی ...

خواص عصاره سیر در گشادکردن عروق در مطالعات مختلف آزمایشگاهی in vivo و in vitro به اثبات رسیده است . از آنجایی که مسدود کردن کانالهای کلیسم ایجاد آدنوزین و فعال‌کردن آنزیم نیتریک اکساید سنتاز، ایجاد پروستاگلندین I2 از عوامل موثر در افزایش جریان خون مغز می‌باشد و همگی این فرآیندها توسط عصاره سیر اعمال می‌شوند، پس می‌توانند واسطه‌ای برای اثرات عصاره سیر در افزایش جریان خون مغز باشند. یک مطالعه تجربی برای تعیین تاثیر عصاره سیر بر میزان جریان خون مغز در حالت نرمال و قبل از ایسکمی ...

پنج نمونه سوش میکروبی شامل: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ، استرپتوکوکوس موتان، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ، اکتینومیسس ویسکوزوس و کاندیدا آلبیکانس از میکروب‌های عادی دهان جداسازی و شناسایی شد و به روش‌های متداول در میکروب‌شناسی بر روی محیط های مختلف کشت و خالص‌سازی شد و تاثیر عصاره نمونه سیر شامل سیر جنوب (خوزستان)، سیر شمال (مازندران) و سیر همدان بنا به روش بائرو کربی بر روی کشت‌های میکروبی مذکور بررسی شده و با اثرات آنتی‌بیوتیک اریترومایسین مقایسه گردید، نتایج نشان داد که عصاره هر ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و برخی شاخص‌های مرتبط با فشار خون ریوی در جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر (سویه راس 308) به طور تصادفی به پنج جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 25/0درصد پودر سیر، 5/0 درصد پودر سیر، 25/0درصد سیر تازه و 5/0درصد سیر تازه اختصاص داده شدند. دوره آزمایش 42 روز به طول انجامید. شاخص‌هایی نظیر مصرف خوراک، اضافه وزن، ضریب تبدیل خوراک، وزن اندام‌ها و بازدهی لاشه، چربی حفره بطنی، غلظت نیتریک ا ...

هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره آبی سیر در آب آشامیدنی بر عملکرد و لیپیدهای خون و فلور میکروبی روده بلدرچین ژاپنی بود. این تحقیق با 280 قطعه جوجه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی، با استفاده از 5 تیمار و 4 تکرار و 14 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل سطوح صفر (شاهد)، 0/5، 1، 1/5، 2 میلی لیتر عصاره آبی سیر در یک لیتر آب آشامیدنی بودند. جوجه ها از روز اول تا 42 روزگی عصاره آبی سیر را در آب آشامیدنی به صورت آزاد دریافت نمودند. وزن جوجه ها و میزان مصرف خور ...

در این تحقیق، ورقه های سیر به صورت لایه نازک در دماهای هوای 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد و در ضخامت‌های 2، 3 و 4 میلی‌متر در خشک‌کن کنوکسیونی خشک شدند. سپس مناسب‌ترین مدل برای توصیف سینتیک خشک کردن ورقه‌های سیر به صورت لایه نازک در محدوده دما و ضخامت به کار رفته، توسعه داده شد. چروکیدگی ورقه‌های سیر و نیز تغییرات رنگ آن‌ها در طی فرآیند خشک‌کردن مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و تاثیر متغیر‌های عملکردی خشک‌کن روی تغییرات کیفی مشخص شد. همچنین خصوصیات مهندسی سیر از جمله ضریب انتقال رط ...

بمنظور بررسی توده های بومی سیر ایران شامل مازندران، همدان، طارم، اراک، ارومیه و اهواز در مناطق مختلف کشت و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در مازندران نشان داد که سیر اصلاح شده مازندران نسبت به سایر توده ها از نظر کیفیت و کمیت برتری داشته است. این رقم زودرس، متحمل به زنگ زرد، بازار پسندی خوب، عمر انباری عالی، شکل غده گرد، 8-6 سیرچه در هر غده، سیرچه های درشت تر از انواع دیگر، قطر 8-6 سانتی متر، محور میانی سخت، طول دوره رشد از کاشت تا برداشت 210 روز، ارتفاع بوته 50-30 سانتی متر و ا ...