عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح بیماران مبتلا به لوسمی حاد و مزمن ،در دو گروه کودکان و بالغین از نظر ناهنجاریهای کروموزومی موردبررسی قرار می‌گیرد در عوامل مختلف ارثی یا محیطی آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. همچنین ناهنجاریهای شماره‌ای یا ساختمانی بیماران را مشخص نموده و با یافته‌های هماتولوژیک مطابقت می‌دهیم. دراین بررسی از نمونه‌های قند استخوان و یا خون محیطی استفاده کرده و بعداز کشت آنها به مطالعه و آنالیز میکروسکوپی کروموزومهای ازنظر تعداد وضعیت آنها پرداخته و به تهیه کاریوتیپ آنان می‌پردازی ...

در بیماریهای نئوپلاستیک بررسی رابطه میان دانشهای گوناگونی چون ژنتیک ، بیوشیمی و پزشکی اهمیت زیادی دارد و هیچیک از رشته‌های نامبرده به تنهایی کاربردی مثبت ، در پژوهش این بیماریها ندارد. در این بررسی کوشش شده است تا جایی که امکان دارد. نخستین گام در راه بررسیهای سیتوژنتیک و شناخت طبیعت دگرگونیهای کروموزومی (شماره‌ای و ساختمانی) برداشته شود. دیگر هدفهای این بررسی عبارتند از: 1 - گمارش ناهنجاریهای کروموزومی و گمارش مناطق شکننده ...

کارسینوم دهانه رحم یکی از سرطانهای شایع در زنا است که با روشهای متداولی چون جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی مورد معالجه قرار می‌گیرد. امروزه یکی از روشهای مطرح برای درمان سرطان هایپرترمی است . هدف از این تحقیق بررسی اثرات سیتوژنتیک ترکیب روشهای هایپرترمی با استفاده از لیزر (لیزر گرمایی) و شیمی درمانی بر سلولهای کار سینوم دهانه رحم (Hela) می‌باشد. ارزیابی کمی اثرات با استفاده از آزمون میکرونوکلئی در سلولهای بلوک شده در فاز سیتوکیناز انجام گرفت . 36 ساعت پس از افزودن Cytochala ...

چکیده پارتنوژنزیز نوعی تولیدمثل است که در آن تخمک می‌تواند موجودی همانند خود را به وجود آورد. در این فرآیند یک تخم به تنهایی در غیاب رونوشت ژنتیکی از فرد نر و بدون کاهش کروموزوم میوزی می‌تواند تکوین یابد. هر عاملی که بتواند موجب از سرگیری میوز، بدون انجام لقاح شود، می-تواند به عنوان عامل فعال کننده‌ی پارتنوژنزیز محسوب شود. فشار هیدروستاتیک به عنوان یک عامل مکانیکی عمل می‌کند. تحریک مکانیکی ساختار محتوای تخم را تغییر داده و منجر به ایجاد ساختار و محتویات مولکولی جدید می‌شود. ...
نمایه ها:
موش | 

جهت تعیین تعداد کروموزوم های آرتمیا در دریاچه‌های ارومیه(استان آذربایجان غربی)، مهارلو(استان فارس ) و اینچه‌برون(استان گلستان)و کشور ترکمنستان ، سیستهای آنها مورد بررسی و مطالعه سیتوژنتیک قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از پرورش در دریاچه ارومیه، دو نوع آرتمیا از لحاظ تولید مثلی(دو جنسی و بکرزا) وجود دارد، و تولید مثل در دریاچه‌های مهارلو ، اینچه‌برون و نمونه سیست کشور ترکمنستان به روش بکرزایی بوده است . ...

تعداد 104 بیمار AML اولیه بالغین به غیر از نوع M3- در بیمارستان امام خمینی تهران در سالهای 79-1377 تشخیص داده و با پروتکل های درمانی استاندارد موجود درمان شده اند. مطالعه سیتوژنتیک بر روی نمونه مغز استخوان قبل از شروع درمان در 39 نفر از این بیماران در دسترس می باشد. اختلالات کروموزومی کلونال در 4/74% بیماران دیده شد. تغییرات کروموزومی دیده شده به ترتیب فراوانی عبارتند از: t(9/22)، تریزومی 1، تریزومی 8، تریزومی 22، مونوزومی X del (7q)/7 کاریوتیپ کمپلکس t (8,21) . همچنین براساس ...

در این پژوهش کاریوتیپ و مورفولوژی کروموزوم‌های میتوزی در جمعیت‌های مختلف از سه گونه دارویی از جنس پاپاور شامل گونه‌های (P. rhoeas و P. dubium, P. pseudo orientale) که از مناطق شمال و شمال‌غرب ایران جمع‌آوری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی‌های کروموزومی بواسطه ده سلول متافازی بدست آمده از هر جمعیت با استفاده از نرم افزار Micromeasure اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گونهP. rhoeas ( 14= n2) از هفت جفت کروموزوم ساب‌متاسانتریک تشکیل یافته‌اند و کروموزوم شما ...

نقش سیتوژنتیک در سبب‌شناسی نئوپلازی از سالها قبل مورد توجه بوده و به اثبات رسیده است. لنفوسیتهای خون محیطی جهت مطالعه اثرات سیتوژنتیک مواد سرطانزا و جهش زا مناسب هستند و پارامترهای سیتوژنتیک مانند ناهنجاری کروموزومی ملاک دقیقی برای ارزیابی آسیب ژنوم هستند. تغییرات سیتوژنتیک در سلولهای توموری بعنوان تغییرات سیتوژنتیک اولیه شناخته می شوند و لنفوسیتهای خون محیطی بدلیل تحت تاثیر قرار گرفتن از تومورها دچار تغییرات سیتوژنتیک می‌شوند که این تغییرات بعنوان تغییرات ثانویه شناخته می‌شو ...