عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقش موثر ]سیاق[ در کشف مراد واقعی سخن، مورد تأیید عقل و عرف می باشد. برای رسیدن به مفاهیم بلند قرآن نیز که کلام الهی است، تأمّل در قبل و بعد آیه و توجّه به روند کلی کلام یعنی سیاق امری اجتناب ناپذیر است، به طوری که فهم معنای آیه بدون توجّه به ]سیاق[، سبب دورشدن از معنای واقعی آن می گردد. همچنین مفسران و قرآن پژوهان به ]اسباب نزول[ و جایگاه آن در فهم قرآن توجه داشته اند، گرچه در اعتباردهی و کاربرد این مبحث در تفاسیر خود یک سخن نیستند. اصل روشنگری سبب نزول در فهم آیات به عنوان ...

تفسیر المیزان به عنوان نمونه كامل یک تفسیر قرآن به قرآن است. از قواعد مهم تفسیری كه صاحبِ المیزان به طور گسترده در تعیین معنای آیات از آن بهره برده، قاعدۀ سیاق می باشد. روایات نیز حدودِ یك ششم حجمِ این تفسیر قرآن به قرآن را در برگرفته است. پژوهش‌ حاضر به طور مشخص به بررسی تعاملِ میانِ سیاق با روایات در تفسیر المیزان می‌پردازد، از این روی در ابتدا به تبیین مسأله پژوهش، اهداف و ضرورت‌ها و همچنین پیشینۀ پژوهش پرداخته شد ، آنگاه سیاق و شرایط بهره‌گیری از آن نزد علامه طباطبایی تبی ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی چگونگی برخورد مترجمان در مواجهه با متونی در سیاق های کلام متفاوت می باشد. این پژوهش به تأثیر ویژگی های زبانی مربوط به هر سیاق کلام بر عملکرد مترجمان پرداخته است. در این تحقیق راهبردهای ارائه شده توسط نیومارک (1988) به عنوان مناسب ترین مدل برای تجزیه و تحلیل متون به کار گرفته شده است. دو ترجمه در دو سیاق کلام ادبی و فلسفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور افزایش قابلیت اجرایی شدن کار، صد صفحه اول از هر کتاب _ تاریخ فلسفه غرب (سیاق کلام فلسفی، 38 ...

سیاق یکی از قواعد مهمی است که مفسران قرآن کریم در فهم معنای کلمات و آیات از آن بهره گرفته اند.آیت الله جوادی آملی،قاعده سیاق را به عنوان یک ابزار مهم در فهم آیات قرآن، مورد تأکید قرار داده و تأثیر چشمگیر آن را در فهم معانی آیات بیان کرده است. بیشتر مفسران کاربرد سیاق را در کشف معانی واژگان ،جملات وآیات دانسته اند. این پژوهش در پی آنست که بکارگیری قاعده سیاق ،در آثار قرآنی آیت الله جوادی آملی،را مورد بازشناسی قرار دهد و برای دست یابی به این مهم ضمن معناشناسی قاعده سیاق کاربرد ...

سیاق بعنوان مهم ترین قرینه در فهم مقصود کلام ،نقش بسزایی در تبیین وتفسیر کلام ایفا می کند . فراتر از حوزه تفسیر آیات و فهم آن ، شمول و گستردگی این اصل مهم و اساسی منجر می شود تا متخصصان در حیطه های مختلف علوم قرآنی از تفسیر آیات نورانی قرآن گرفته تا فقه ،اصول و احکام آیات با تمسک بدان نظر صحیحی را ارائه دهند البته ناگفته نماند که در بسیاری موارد ،افراد به علت عدم توجه به نقش و جایگاه سیاق به ورطه تفسیر به رای کشانده می شوند.در این پایان نامه از میان حوزه های مختلف پیرامون علو ...

سیاق از مباحث ضروری برای فهم قرآن واز اموری است که مفسران به آن اهمیت داده، ودر تفسیر به آن تمسک جسته‌اند. در حقیقت سیاق به‌ عنوان یکی از ملاکهای مهم در فهم معارف قرآن، قرینه ای برای فهم کلام است. سیاق به پیوند کلام وقرائن پیشین وپسین توجه می‌دهد. قرار گرفتن آیات به ظاهر بی ارتباط و نامأنوس درکنار یکدیگر، که در بطن خود، فرامین الهی برای هدایت انسان دارد، یکی از ویژگیهای ممتاز قرآن است. به‌وسیله قرینه سیاق می‌توان به ارتباط بین موضوعات آیات پی برد. آیات به اشکال مختلفی باهم ا ...
نمایه ها:
قرآن | 
سیاق | 
ربط | 

در پی اهمیتی که دو عامل سبب نزول و سیاق در فهم آموزه های قرآنی در فرایند تفسیرداشته اند، بسیار مورد اهتمام مفسران قرار گرفته اند. سبب نزول به عنوان عاملی که ارتباط آیات با عواملی که موجب نزول آنها شده است را بیان می کند، در کشف مراد صحیح آیات موثر است، اما زمینه های جعل و تحریف در این روایات، گاه نقش آن ها را یکسره نفی و گاهی نیز این نقش را کم رنگ می نماید، لذا برای دستیابی به اسباب نزول صحیح، باید با مرجحات متعددی سنجیده شوند. از طرف دیگر، به دلیل توقیفی بودن تدوین متن قرآن ...

ن تحقیق، با هدف تبیین چارچوب کلّی نقد حدیث توسط سیاق و اثبات معیار بودن سیاق در نقد حدیث، انجام شده است. انتخاب این موضوع، به دلیل کمبود منابع مستقل و مدوّن در این باب، صورت گرفته است که این، علاوه بر گستردگی و میان رشته‌ای بودن موضوع، از دیگر مشکلات اساسی این تحقیق، بوده است. روش تحقیق نیز با مطالعه و گردآوری مطالب از طریق کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها و جستجو در سایت‌های مختلف و نقد و بررسی آنها انجام شده است و به طور کلی شامل بر این نتایج است که سیاق مجموعه ساختارهای ...
نمایه ها:
سیاق | 
حدیث | 
نقد | 

دانش وجوه قرآن، مربوط به واژگانی است که در سیاق های مختلف قرآن، دارای معانی مختلف هستند. قرآن پژوهان اهل سنت، وجوه و نظایر را در دایره اشتراک لفظی قرار دادند؛ ولی فهم روابط واژگان و حضور یک دلالت عام در وجوه مختلف یک واژه، اشتراک معنائی میان وجوه و مصادیق یک واژه را روشن می سازد. ارتباط میان واژه ها، با واقعیت اشتراک معنوی مطابقت دارد. مفهوم کلی که در یک واژه وجود دارد، با مصادیق خویش رابطه دارد و در هر مورد بسته به بافت آیات و کلمات، معنای مصداقی جدیدی پیدا می کند.در کتب وجو ...