عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 229

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدفها و ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی و برنامه تثبیت اقتصادی در برنامه عمرانی سوم در این پایان نامه بررسی شده است. ...

سیاست‌های پولی، با وجود اینکه معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند، اما، سازوکار اثرگذاری سیاست‌های پولی در این کشورها، تاکنون به طور جدّی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. مهمترین کارکرد بانک‌ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می‌دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در حین انتقال پس‌انداز بین سپرده‌گذاران و سرمایه-گذاران وجود دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران ...
  
تبیین جایگاه بانک مرکزی و ابزارهای سیاست پولی موضوع بحث این رساله است. رساله از چهار فصل تشکیل گردیده است. در فصل اول، کلیاتی راجع به تحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفته است. فصل دوم به مبانی نظری موضوع مورد بحث پرداخته و موقعیت و شرایط پولی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی و همچنین ، وجوه افتراق دو نوع سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا را به اختصار مورد بحث قرار می دهد. در همین فصل با توجه به اهمیت موضوع ربا وتحریم آن از دیدگاه اسلام فلسفه تحریم ربا را از نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرا ...

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران برای نشان دادن میزان قاعده-مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم مفید به نظر می‌رسد. در این مطالعه از تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به انحراف از تولید و تورم بر اساس قاعده تیلور استفاده شده است. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده است این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تول ...

سیاست پولی یکی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاستگذاری اهمیت فراوان دارد. در این راستا، تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و نیز تشخیص سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی برای سیاستگذاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، شاخص شرایط پولی (MCI) در طول دوره 1387-1352 با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسون برای ایران محاسبه شده است. نتایج حاکی از وجود هم‌انباشتگی بین GDP حقیقی و عوامل موثر بر آن یعنی نرخ بهره، نرخ ارز و حجم اعتبارات اعطایی به ب ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گات | 
پول | 

چکیده ندارد.