عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دغدغه سبب ساز این پژوهش، مقوله سازماندهی نظم و امنیت منطقه‌ای در نظریه مجموعه های امنیتی منطقه ای موردنظر باری بوزان و از طریق سیستم موازنه قوا، به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین انواع مکانیسم های سازماندهی نظم و امنیت منطقه ای می باشد. در این راستا، پرسشی که محور این پژوهش قرار می گیرد، به این صورت است که کارکرد و کاربست موازنه قوا در سازماندهی نظم و امنیت مجموعه های امنیتی منطقه ای چگونه می باشد و براساس مدل حاصله از چنین کارکردی، سیاست‌گذاری و سازماندهی نظم و امنیت مجم ...

امروزه اسلام سیاسی بعنوان تنها چالش اصلی پیش روی جهان بینی سکولار غرب پی از جنگ سرد به حساب می‌آید و از این حیث باعث زمین‌گیر نمودن سیاست‌ها و طرح‌های مورد نظر سیاست‌‌مداران غربی در سراسر جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه بوده است. وقوع حوادثی در سطح بین‌الملل و تاثیرگذاری آن در معادلات جهانی و همچنین تغییر روند جریانات بین المللی در مسیری خلاف جهت مورد انتظار غربیان باعث مورد توجه قرار گرفتن این پدیده در سطح بین‌الملل شده است. در این ارتباط پاره‌ای از متفکران وقوع انقلاب اسلا ...

در دهه پایانی قرن بیست با فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و فرو ریختن نظام دو قطبی، جهان شاهد رویداد تازه‌ای بود. نظام جایگزین نظام دو قطبی که با ایده‌ی نظم نوین جهانی بوش متولد شد، داعیه‌دار شکل‌دهی نوینی به نظام بین الملل بود. در راستای این تغییر شکل هندسی ساختار قدرت در جهان، تغییر در ساختارهای قدرت در مناطق مهم و حساس دنبال شد. خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و منابع فسیلی، کلید اساسی تولید قدرت و اعمال هژمونی در جهان است. ایالات متحده با درک اهمیت این منطقه‌ی حساس از جهان هم ...

کشور ما از جمله کشورهایی است که بر اساس سیستم متمرکز اداره می شود. در این نظام، مولفه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بیشترین نقش را در نظام برنامه ریزی فضایی و توسعه کشور ایفاء می کنند و چون این مولفه ها در نقاط مختلف کشور به صورت هماهنگ ظاهر نمی شوند و لذا منابع و امکانات مورد نیاز مردم هم به طور یکسان در تمام نقاط جغرافیایی توزیع نمی شوند، در نتیجه نابرابری های منطقه ای افزایش یافته، باعث شکل گیری قطب های رشد و توسعه در تعدادی از مراکز می شود بگونه ای که تهران مهد این تمرکز م ...

مطالعه مربوط به انرژی برای همه کشورها دارای ضرورت راهبردی می‌باشد. انرژی محور اصلی توسعه و پیشرفت جوامع بشری است. به همین دلیل باید با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیگیری شود. در چنین وضعیتی توجه به آینده منابع انرژی و چگونگی سازماندهی تولید، انتقال و مصرف آن به عهده همه تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی است. کشور روسیه به عنوان اولین تولید کننده و دومین صادرکننده نفت و اولین تولیدکننده و صادر کننده گاز در جهان محسوب می‌گردد. اکنون انرژی ...

ایران و ترکیه دو بازیگر قدرتمند در منطقه خاورمیانه هستند که اهداف و منافع ملی آنها در تضاد با یکدیگر قرار ندارند و حتی یکدیگر را از جنبه های مختلف سیاسی- امنیتی و استراتژیک، اقتصادی، و فرهنگی و اجتماعی تکمیل می کنند. همان‌گونه که ترکیه با تغییر در استراتژی های سیاست خارجی خود و با بهره گیری از فرصت‌های موجود درمنطقه و پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود سعی در افزایش نقش منطقه ای و جهانی خود دارد، ایران هم باید با حضور فعال در مسائل منطقه ای و با اتخاذ راهبردها و تاکت ...

یکی از مفاهیم مهم و اساسی در جهان سیاست قدرت است؛ قدرت دارای سرشتی متحول و پویا است، لذا در طول دوران تطّور تاریخی خود متغییر گردیده‌است. در دنیای کنونی قدرت از حالت سخت افزاری به در آمده و ابعاد نرم افزاری آن مورد توجه سیاستمداران و سیاست شناسان قرار گرفته است. لذا امروزه استفاده از قدرت نرم در صدر برنامه‌‌ها و اولویت‌های کشورهای مختلف قرار دارد. قدرت نرم آن بعد از قدرت است که با ذهن و افکار جامعه هدف سروکار دارد و دارای منابع و مولفه‌های خاصی نسبت به قدرت از نوع کلاسیک یا س ...

کشور عربستان سعودی به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای حساس از جهان و همینطور به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز کشوری بسیار مهم در عرصه بین المللی و منطقه خاورمیانه است. پس از آغاز خیزش های عربی موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی در سال 2011،حاکمان سعودی با استفاده از اهرم های سیاسی و اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های امنیتی و اجتماعی،موفق به کنترل اوضاع داخلی کشور شده و تا حد زیادی ایجاد خیزش های فراگیری که تمام گروه ها و طبقات را در بر گیرد، کاهش داده است. در بعد خارجی آل س ...

این پژوهش بر اساس ایجاد این سوال اصلی "عوامل جغرافیایی چگونه بر سیاست خارجی اسرائیل تاثیر می گذارد؟ " آغاز شد. در ابتدا پژوهش به بررسی نظریات ژئوپولیتیک پرداخته شد زیرا به نظر می‌رسد نظریات ژئوپولیتیک می‌توانست چارچوب مناسبی برای این تحقیق باشد بعد از بررسی تئوریک موضوع به بررسی مختصر تاریخ اسرائیل از آغاز شکل‌گیری تفکر جنبش صهیونیسم و آغاز مهاجرت یهودیان به فلسطین تا مسائل امروزی پرداخته شده است تا بتوانیم تحلیل مناسبتری نسبت به تحولات اسرائیل داشته باشیم. پس از آن به بررسی ...