عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهـش محـقق به بررسی سبک و سیاق زبانی افـراد مذهـبی و غـیرمذهـبی با توجه به عـوامل اجـتماعی سن و جـنسیت پرداخـته است و به دنبال پاسخ به این پرسش ها می باشد ،" آیا افراد مذهبی و تحصیل کرده در حوزه دارای سبک و سیاق زبانی خاصی هستند که نشانه ی تعـلق آنها به یک جامعه ی مذهـبی باشد ؟ آیا سبک و سیاق زبانی این افراد با سبک و سیاق زبانی افراد تحصیل کرده در سایر رشته ها متفاوت است ؟ و هم چنین دراین میان تأثیر عـوامل اجتماعی جـنسیت و سن نیز در نوع سبک و سیاق زبانی این افراد ، ...

تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی به فعالیت تحقیقی آکادمیک موثری در حوزه‌های علوم زبانشناسی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. این حوزه ارتباطات مربوط به روابط قدرت، کنترل ایدئولوژی و استیلا را مورد بررسی قرار می دهد. هر نمونه کار برد زبان (یا گفتمان ) ممکن است دستخوش نوعی کژی شده باشد. یک نوع کژی در گفتمان گویشواران یک زبان که ادعا می شود به وفور در گفتمان های افراد مشاهده شده به باور تحلیل گران مدعی دارای سرشتی ایدئولوژیک است. منظور از ایدئولوژیک بودن این گفتمان ها این است که آنها ...

گسترش بی‌بدیل زبان انگلیسی در عصر موسوم به جهانی‌شدن و تفوق گفتمان‌های مرتبط با این زبان و آموزش آن در عرصه جهانی با پیامدهای متعددی بر نظام‌های زبانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی همراه بوده است. از جمله نتایج چنین رویدادی در دو دهه گذشته از سویی طرح مباحث و نقدهای عمدتا نظریِ پردامنه در فضاهای علمی درباره چرایی، چگونگی و آثار و پیامدهای آن و از سویی دیگر ظهور برخی واکنش‌ها و اقدام‌های عملی در قالب تدوین راهبردهایی مناسب از طرف برخی دولت‌ها در راستای مواجهه با این رویداد ...

یکی از برجسته‌ترین تفاوت‌های اجتماعی تفاوت میان زنان و مردان است که این تفاوت به ویژه در گفتار آنها نمود پیدا می‌کند. برای مثال زبان زنان به زبان استاندارد و افراد سطح بالای جامعه و زبان مردان به زبان افراد سطح پایین جامعه نزدیک است. تفاوت‌های گفتاری در رشته ای به نام زبان شناسی جنسیت که یکی از زیرشاخه‌های زبان شناسی اجتماعی است مورد بررسی قرار می‌گیرد. گرچه این تفاوت‌ها گاهی کم و نامحسوس است ولی گاهی آنقدر زیاد و فاحش می‌شود که عملاً مردان و زنان از تلفظ‌های متفاوت، واژه‌ها ...

پایان‌نامه در دست بررسی در ده بخش فراپیش افکنده می‌شود. در دیباچه، نگارنده به بررسی نهشته و پرسمان پژوهش می‌پردازد. در بخش دوم به تاریخچة زبانهای آریایی و زبان پارسی همچنین به فرمانروایان ایرانی نمونشی خواهد کرد. در بخش سوم دربارة سیاست‌گذاری زبانی، واژة «سره» و معنای آن در ادب پارسی، چیستی سره‌نویسی، وام‌گیری و سوزیان آن و سره‌نویسی در خط و ... پژوهشی به انجام می‌رسد. در بخش چهارم سره‌نویسان ایران از آغاز تاکنون نام برده شده و گزارشی از کارهایشان فراپیش داشته می‌شود. بخش پنج ...

بشر در دنیای امروز ممکن است در هر مکان و زمانی، با حجم انبوه تبلیغات مواجه شود .تبلیغ‌کنندگان سعی دارند در دل و ذهن ما نفوذ کنند و بدین وسیله ما را قانع سازند از محصولات یا خدمات آنان استفاده کنیم .این پایان نامه، تبلیغات تلویزیون ایران را از بعد زبان تبلیغ و فنون اقناع مورد بررسی قرار می دهد و به دو پرسش پاسخ می دهد : 1) در تبلیغات از چه ابزارهای زبانی و روابط معنایی می‌تواند استفاده شود؟ 2) ابزارهای زبانی استفاده شده در تبلیغ از کدام فنون اقناع بیشتر استفاده می‌کنند؟ فرضیه‌ ...

پدیده دوزبانگی یکی از مسایل حسّاس در حوزه جامعه‌شناسی زبان محسوب می‌گردد که از برخورد دو یا چند زبان حاصل می‌شود. پیامد حاصل از دوزبانگی یا حفظ و ادامه حیات مسالمت‌آمیز هر دو زبان در کنار همدیگر، یا تغییر و حذف زبان مغلوب و انتخاب زبان غالب است. تحلیل حوزه‌ای زبان همراه با نگرش‌های زبانی به‌عنوان اصول اساسی و تعیین‌کننده در انتخاب و گزینش زبانی افراد جامعه به حساب می‌آید. تحلیل حوزه‌ای زبان، مقدار یا کمیّت انتخاب یک یا چند زبان در جامعه را تعیین می‌کند در حالی که نگرش‌های‌‌ ...

حافظه یکی از مهمترین عوامل موثر در ترجمه ی شفاهی است. داشتن یک حافظه ی قوی و سریع از لازمه ها ی یک مترجم شفاهی ماهر است چراکه به علت کمبود وقت، سرعت پردازش اطلاعات و بازگویی آنها به زبان مقصد امری است اجتناب نا پذیر. بطور کلی حافظه ی انسان را میتوان به سه نوع تقسیم کرد: 1-حافظه ی حسی: این حافظه نسبت به محرک های محیطی که توسط حواس پنجگانه ما دریافت می شود حساس است و گنجایش آن نامحدود است اما اطلاعات را فقط کمتر از یک ثانیه در خود نگه میدارد و اگر به آنها دقت کافی شود وارد حا ...

وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی مجموعه مدوّنی از اصول عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی می باشد. تاکنون هیچ مطالعه منحصراً زبانشناختی ای روی این وصیت نامه انجام نشده است. بررسی پیش فرضی وصیت نامه امام از نقطه نظر انواع پیش فرض (وجودی، واژگانی، ساختاری، واقعیت پذیر، واقعیت ناپذیر، خلاف واقع) در همین راستا است.«پیش فرضها، باورها و عقاید گوینده هستند؛ گزاره هایی که هنگام ادا کردنشان، او صحتشان را مسلّم می داند، یا به نظر برسد که مسلّم دانسته است». در تحلیل پیش فرضی یک ...