عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 589

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست خارجی از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا اهداف تعیین شده برای یک کشور همراه با استراتژی های اتخاذ شده برای نیل به آن اهداف را در برمی گیرد.سیاست خارجی موفق موجب اعتلای یک جامعه وکشور وبالعکس سیاست خارجی ناموفق موجب افول وحتی نابودی آن گردد.سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوعی پیچیده است و چنانچه از زاویه مناسب به آن نگریسته نشودموضوع به کلی مبهم خواهد بود.جمهوری اسلامی ایران کشوری است باملاحظات ملی و(صرفاً مربوط به سرزمین ایران )و فراملی (عمدتاً مربوط به سرزمین اسلام) ...

کشورهای اروپائی از دهه هفتاد میلادی در تلاش بوده اند متناسب با قدرت اقتصادی و سیاسی خود، جهت ارتقاء نقش و جایگاه خویش درسیاست بین الملل،با تدوین و اجرای یک سیاست خارجی مشترک و اتخاذ مواضع و اقدامات واحد،بر رخدادهای بین المللی تأثیر گذاشته به عنوان بازیگری مستقل و تأثیرگذار در نظام بین الملل به ایفای نقش بپردازند.براین اساس«پیمان اتحادیه اروپا» که در دسامبر 1992 به تصویب رسید،نقطه عطف مهمی در عملکرد اتحادیه اروپا محسوب می شود.«حفاظت از ارزشهای مشترک و تقویت همگرایی ومنافع بنیا ...

پژوهش حاضربه بررسي و تبيين نقش قدرت هوشمند درسياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران مي پردازد. اين پژوهش براساس چارچوب نظري تركيبي رئاليسم نوكلاسيك وشاخه هاي فرعي آن به همراه تئوري قدرت نرم جوزف ناي صورت مي گيرد. هدف از اين پژوهش شناخت راهبرد سياست خارجي آمريكا به منظور ترسيم جايگاه آن درقبال جمهوري اسلامي ايران مي باشد. براين اساس دراين پژوهش در نظر داريم با استفاده از روش توصيفي – تحليلي ضمن شناخت اين راهبرد نوين ايالات متحده به بررسي آن در قبال جمهوري اسل ...

کشور آفریقای جنوبی به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک از اهمیت ویژه ای در قاره آفریقا برخوردار می باشد که تحولات این کشور چه در دوران آپارتاید و چه بعد از لغو سیستم نژاد پرستی همواره مورد توجه کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی از یک طرف و کشورهای مستقل و مترقی جهان سوم از طرف دیگر قرار داشته است. آفریقای جنوبی جدید پس از استقرار حکومت اکثریت در سال 1373 (1994) تاکنون در حال تجربه کردن دوره تازه ای از حیات سیاسی و اجتماعی خویش است که در این راستا، ساختار داخلی اعم از ترکیب جمعیت ، باف ...

دیپلماسی از ابزارهای سیاست خارجی برای پی‌گیری اهداف و منافع هر کشوری است. دیپلماسی ابزاری مسالمت‌آمیز برای ارتباط و تعامل میان دولت‌ها و جوامع می-باشد. امروزه با گسترش فن‌آوری نوین ارتباطات و اطلاعات نقش دیپلماسی از ابزار ارتباط با دولت‌ها فراتر رفته و ملت‌ها را در بر گرفته است. دیپلماسی فرهنگی که زیرمجموعه‌ دیپلماسی عمومی است سعی می‌کند با ابزارهای فرهنگی و تأکید بر اشتراکات و ارزش‌های مشترک و تقویت تفاهم میان ملت‌ها و کشورها به اهداف سیاست خارجی دست یابد. انقلاب اسلامی که ...

سیاست خارجی و امنیت ملی دو مقوله بسیار پیچیده و در عین حال وابسته بهم می باشند که شناخت دقیق و تصمیم گیری درست در رابطه با آنها، ضامن امنیت پایدار و در نتیجه تحقق منافع ملی خواهد بود. پیروزی انقلاب اسلامی در دهه های پایانی قرن بیستم و ارائه الگویی جدید در روابط بین الملل بر مبنای ایدئولوژی اسلامی و شعار نه شرقی و نه غربی، شرایط متفاوتی را برای کشور ایجاد نمود. در چنین شرایطی مهم ترین هدف جمهوری اسلامی ایران تأمین امنیت ملی و حفاظت از آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است. ب ...

منطقه خاورمیانه به دلایل زیر همواره یکی از کانونهای بحران در جهان بوده است:وجود ذخایر عظیم انرژی، موقعیت استراتژیک خلیج فارس، رقابت قدرت‌های بزرگ، ظهور جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، منازعه اعراب و اسرائیل، اختلافات میان کشورهای منطقه و وابستگی آنان به قدرت‌های بزرگ و حضور نیروهای بیگانه. بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 تحولات بین الملل به سمت افزایش تاثیرگذاری ایالات متحده در تحولات بین المللی بوده است.آغاز استراتژیهای جدید امریکا در خاورمیانه با تهاجم عراق به کویت در سال 1990 ...

یکی از تحولاتی که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب به وقوع پیوسته است، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می‌باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست‌های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای آسیایی به ویژه، شرق و جنوب شرقی آسیا با توجه به امکانات بالقوه‌ی آن‌ها صورت می‌گیرد. در پژوهش، انجام جهت گیری های سیاست خارجی ایران از زمان پهلوی تا زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مورد بررس ...

روابط ویژه انگلستان با ایالات متحده یکی از موضوعات مطرح در روابط بین الملل می باشد و در چگونگی پیدایش و زمینه های حفظ و تداوم این روابط شاخص هایی بیان گردیده است.پس از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد انگلستان با ابتکار چرچیل خطر کمونیسم را خطری جدی بیان می کند و خواستار همکاری ایالات متحده امریکا در مقابله با کمونیسم می گردد.از این موقعیت به بعد روابط ویژه سنتی بین این دو کشور بطور جدی برقرارمی گردد و دو کشور از این نوع ارتباط بهره برداری لازم را می کنند. انگلستان به عنوان پل ا ...