عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 183

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دیپلماسی از ابزارهای سیاست خارجی برای پی‌گیری اهداف و منافع هر کشوری است. دیپلماسی ابزاری مسالمت‌آمیز برای ارتباط و تعامل میان دولت‌ها و جوامع می-باشد. امروزه با گسترش فن‌آوری نوین ارتباطات و اطلاعات نقش دیپلماسی از ابزار ارتباط با دولت‌ها فراتر رفته و ملت‌ها را در بر گرفته است. دیپلماسی فرهنگی که زیرمجموعه‌ دیپلماسی عمومی است سعی می‌کند با ابزارهای فرهنگی و تأکید بر اشتراکات و ارزش‌های مشترک و تقویت تفاهم میان ملت‌ها و کشورها به اهداف سیاست خارجی دست یابد. انقلاب اسلامی که ...

یکی از تحولاتی که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب به وقوع پیوسته است، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می‌باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست‌های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای آسیایی به ویژه، شرق و جنوب شرقی آسیا با توجه به امکانات بالقوه‌ی آن‌ها صورت می‌گیرد. در پژوهش، انجام جهت گیری های سیاست خارجی ایران از زمان پهلوی تا زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مورد بررس ...

سیاست خارجی کشورها را می توان براساس رویکردهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. هدف این پژوهش معرفی نظریه سازه انگاری (Constructivism) به عنوان یک رویکرد کارآمد و میانه - رئالیسم و لیبرالیسم - برای بررسی پدیده ها و رفتارهای سیاسی در عرصه بین المللی و سیاست خارجی است. از اواخر 1980 و اوایل 1990 سازه انگاری به یکی از تئوری های اصلی روابط بین الملل تبدیل شده است. سازه انگاری معتقد است؛ ساختار بین الملل نه امری از پیش داده شده که امری برآمده از دیالکتیک دائمی ساختارها و بازیگرانی است ...

خاورميانه با داشتن منابع غني انرژي از يك سو و موقعيت خاص ژئوپوليتيك ازسوي ديگر، حوزه ي منفعتي غيرقابل اغماض، براي قدرت هاي بزرگ محسوب مي شود. در دوران دو قطبي سطح روابط و چگونگي پيوند آمريکا واتحاد جماهير شوروي با کشورهاي خاورميانه تابعي از روابط آن دو کشور و شرايط بين المللي بود .سياست خارجي آمريکادر دوران پس از 11 سپتامبر براي کسب هژموني جهاني تنظيم وبه مرحله اجرا گذاشته شده است .در حاليکه در دوران نظام دو قطبي ايالات متحده درصدد تثبيت حوزه نفوذ شوروي وبي ثبات حوزه نفوذ شور ...

در پژوهش حاضر درباره جایگاه عدالت و امنیت در سیاست خارجی دولت اسلامی این فرضیه مطرح شد که امنیت در سیاست خارجی دولت اسلامی بهمراه عدالت معنی می‌یابد و در صورت ضرورت تأمین أمنیت بر عدالت تقدم دارد. در این راستا رساله در سه فصل ساماندهی شد، در فصل اول، مفهوم عدالت، امنیت و سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که این مفاهیم سطح بسیار وسیعی را دربر‌می‌گیرد و با توجه به وضعیت کنونی نظام بین‌الملل دستیابی به امنیت از مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت‌ها محسوب می‌شود. در فصل دوم ...

قفقاز جنوبی همواره درسیاست خارجی روسیه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است،بطوریکه سیاست خارجی روسیه نسبت به این منطقه در طول دوره های تاریخی مختلف چندان تغییری نداشته و از یک الگوی مشخص پیروی کرده است.پارامترهای گوناگونی می توان یافت که باعث تداوم سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی شده است که از جمله مهمترین آنها می توان به نقش هویت روسی شکل گرفته در طول تاریخ اشاره نمود. اما در کنار پارامترهای تداوم دهنده ای چون هویت روسی ،متغیرهایی نیز می توان یافت که حضور آنها باعث ...

با توجه به رویکرد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دو دهه اخیر، پژوهش پیش رو در صدد پاسخگویی به این سوال است؛ که کدام رهیافت نظری در اتخاذ سیاستهای خارجی یکجانبه گرا و تهاجمی ایالات متحده آمریکا به خصوص در خاورمیانه در مقطع بین سالهای2009-1990، م‍وثر و تعیین کننده بوده و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را به سمت اتخاذ رویکردهای یکجانبه گرایانه و تهاجمی برده است؟ در این زمینه سوالات دیگری نیز مطرح می شود که به عنوان سوال فرعی می تواند مکمل مسأله مورد پژوهش باشد. برا ...

مولفه‌های تعیین‌کننده سیاست خارجی یعنی جغرافیا و ژئوپلتیک، نظام بین‌الملل و نهادها، گروهها و نخبگان سیاسی بیشترین اثرگذاری را بر اتخاذ راهبردها و اصول سیاست خارجی دارند. در این پژوهش تاثیر تحول در این مولفه‌ها بر اساس روش ساختار – کارگزار بر سیاست خارجی ایران در سال‌های 1320 تا 1357 مورد بررسی قرار گرفته است. تحول در مولفه‌های تعیین‌کننده سبب شده‌است که سیاست خارجی ایران در این دوره 37 ساله خود به چهار بازه زمانی کوتاهتر تقسیم شود. بنابراین تحول در مولفه‌های تعیین‌کننده باعث ...

سیاست خارجی به‌عنوان عرص? تعامل دولت‌ها با جهان خارج برای کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. تاکنون تلاش‌های فکری بسیاری برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. اما با توجه به غالب بودن جریان‌ها و نظریات خردگرا و اثبات‌گرا بر روابط بین‌الملل، نظریه مسلط و به‌کار گرفته شده برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طبع واقع‌گرایی بوده است. هدف این نوشتار تحلیل سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد بر‌اساس نظریه انتقادی روابط بین‌الملل می‌باشد. چه این که ب ...