عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق و سیاست دو ساحت جدی از عرصه زندگی بشری هستند که تاثیر شگرفی بر گذشته،حال و آینده بشریت داشته و دارند.در این تحقیق به دنبال بررسی نسبت اخلاق جهانی و سیاست جهانی از دیدگاه هانس کونگ فیلسوف آلمانی هستیم.وی می گوید :صلح در میان دولت ها و ملت ها بدون صلح میان ادیان ممکن نیست، هیچ صلحی میان ادیان بدون گفتگوی میان ادیان ممکن نیست، هیچ گفت و گویی میان ادیان بدون معیارهای اخلاق جهانی ممکن نیست، پس بقای کره خاکی بدون اخلاق جهانی ممکن نیست.کونگ با تلقی ای انجیلی _ارسطویی به دنبال ...

این رساله می‌خواهد بگوید که ساحل شرقی مدیترانیه علی رغم وسعت کوچک جغرافیایی آن، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد، اثر بسیار قابل ملاحظه بر سیاستهای جهانی می‌گذارد. بدیهی است که ساحل شرقی مدیترانیه به دلایل فراوان؛ از جمله ارتباط مستقیم وغیر مستقیم با کشورهای اثر گذار در خاورمیانه و جهان و دلایل دیگر که شرح مبسوط آن متعاقبا خواهد آمد، باعث حضور گسترده قدرتهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تصادم منافع می‌شود و منجر به یک سلسله از درگیری‌ها و خشونت‌ها و همچنین نامناسب شدن اوضاع این ...

چکیده ندارد.