عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 144

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست جنایی هم در نوع مضیق و هم در نوع موسع ارتباط گسترده ای با امنیت دارد و در واقع، هدف اصلی از تنظیم هر سیاست جنایی رسیدن به امنیت می باشد . حقوق کیفری به عنوان هسته مرکزی سیاست جنایی ، در چند دهه اخیر با شکل گیری اشکال نوین بزهکاری و ناکارآمدی رویکرد های اصلاح و درمان و تحت تاثیر جنبش های بازگشت به کیفر، به سمت رویکر های امنیت مدار سوق پیدا کرده است . این امر با ورود جهان به هزاره سوم و شکل گیری حوادث تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و حوادث تروریستی دیگر به صورت یک رویه م ...

مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه‌های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده‌های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه سیاست جنایی اسلامی در جامعه کنونی، به نظر می‌رسد که با استفاده از روش‌شناسی‌های ترکیبی و مدلسازی، قابلیت‌های گوناگون این سیاست جنایی و جامعیت منحصر به فرد آن بهتر ارایه می‌گردد. همچنین این مدلسازی در صورتی می‌تواند با ...

پرداختن به سیاست جنایی اسلام و تبیین نقش مقتضیات زمان و مکان در شیوه ارائه و اجرای آن موضوعی نیازمند به بررسی می باشد. تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که ، سیاست جنایی اسلام چه محدوده ای را در بردارد و میزان تأثیر گذاری مقتضیات زمان و مکان بر سیاست جنایی اسلام به چه میزان و چگونه است؟فرضیه اینست که سیاست جنایی اسلام تنها برخورد با مجرم و شیوه رفتار با او را ، بعد از وقوع جرم بر عهده ندارد ؛ بلکه منطقه وسیعی از عملکرد فرد در حوزه شخصی و اجتماعی را شامل می شود ، از این رو در سی ...

به طور کلی، کودکان به لحاظ شرایط خاص‌ جسمانی و روانی و عاطفی در معرض انواع سوء-استفاده‌ها و بزهدیدگی‌ها و بالتبع بزهکاری‌ها قرار دارند، اما برخی کودکان و نوجوانان صرف نظر از شرایط مذکور، به خاطر قرار گرفتن در موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیش از پیش در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند که از آن می‌توان تحت عنوان"کودکان و نوجوانان در معرض خطر"یا "کودکان آسیب پذیر" یاد کرد. ماده1173قانون مدنی ایران را می‌توان مصداقی از این گونه کودکان به حساب آورد. این کودکان به ه ...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می‌باشد. ضرورت اصلاح در سیاست‌ها بیش از آنکه در سیاست‌های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست‌هاست که به نوعی در سیاست‌های دیگر نیز انعکاس می‌یابد. هر حکومتی و جامعه‌ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه‌های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و جنایت است. شاید این سیاست بیش از هر سیاست‌های دیگر (سیاست اقتصادی، فرهنگی، خارجی، ا ...

تحقق اهداف وآرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین وبهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند وهدف گرا در مبارزه علیه پدیده بزه کاری با قابلیت پیش گیری از جرم،بازدارندگی عام وخاص،اصلاح وجامعه پذیری مجدد بزهکاران است . بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران حاکی از این است که قانونگذارضمن شناسایی جرایم علیه خانواده، به حمایت از کیان خانواده وحمایت از اعضای خانواده پرداخته است؛اما پراکندگی قوانین کیفری موجود تدوین فصلی راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می سازد. همچنین ...

سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود . پدیده ی مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات ، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد . نظریه غالب در ایران و انگلستان ، نظریه جرم انگاری است . این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی انگلستان بسیار شدید و سرکوب گرانه است . علائم این سیاست بسیار شدید ...

این پایان نامه با عنوان «سیاست جنایی تقنینی در قبال رسانه های تصویری» به بررسی رویکرد اصلی سیاست جنایی ایران در قبال رسانه های تصویری پرداخته است. و با بررسی چالش ها و نواقص قوانین فعلی و ارائه راهکارهای مفید موجبی گردد تا سیاستگذران جنایی کشور در جهت مقابله با تهاجم رسانه ای جدید که عفت عمومی و اخلاق جامعه و ساختار نظام حاکم را هدف گرفته است، سیاستی مطلوب و قاطع اتخاذ کنند. همچنین با بررسی مصالح مورد حمایت در جرم انگاری در امور رسانه های تصویری، فلسفه تحول در سیاست جنایی گذش ...

هدف اصلی سیاست جنایی در هر کشوری، سازمان دهی مدل ها وایجاد بسترکاهش پدیده مجرمانه است. با توجه به شیوه های مورد استفاده، سیاست جنایی به گونه های مختلف تقسیم می‌شود؛ که سیاست جنایی قضایی از جمله‌ی آن است.قوانین به طور کلی به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری می‌پردازند. تفسیر، تبیین و تطبیق قوانین بر موارد خاص بر عهده‌ی قضات است. در بررسی سیاست جنایی قضایی، اصولاً آراء دادگاه‌ها و دادسراها باید مورد توجه قرار گیرد. رویه قضایی نتیجه تصمیمات و احکام صادره از محاکم قضایی است. در ...