عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 ساختارهاي سياسي كشور به شكل امروزين شكل گرفتند تا در پرتو اين تغييرات اهداف توسعه اي كشور تحقق يابد. طي دو دهه گذشته ابعاد مختلف توسعه كشور با فراز و نشيب هائي همراه بوده است. در اين تحقيق ضمن اعتقاد به همبستگي وجوه مختلف توسعه ، وجه توسعه سياسي با اهميت تر دانسته شده و تاثير ساختارهاي سياسي كشور بر اين وجه مورد سنجش قرار گرفته است. نظريات مكتب جديد نوسازي به عنوان پايه تئوريك اين تحقيق بوده است و تاثير عملكرد ساختارها ...

سیاست ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی در نزدیکی مراکز شهری کوچک ، روستا ـ شهرها و مراکز روستایی ، با هدف تسریع صنعتی شدن کشور و ایجاد توسعه فراگیر و جامع در منطقه از طریق ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت درآمدی ،ارتقا کیفیت زندگی و رفاه مردم ، کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات از یک سو و بهبود کمیت و کیفیت تولید ، افزایش کارایی ، رشد تکنولوژی تولید و تقویت روابط تولیدی از سوی دیگر مطرح گردید . موفقیت شهرک های صنعتی در دستیابی به این اهداف نیاز به بررسی دارد ، به همین منظور در پژوهش حا ...

آینده‌نگاری منطقه‌ای، نوعی از آینده‌نگاری است که با تمرکز بر محدوده سرزمینی خاص، در یک قلمرو جغرافیایی زیرملی با هدف اتخاذ تصمیمات معین جهت تحقق آینده مطلوب عملیاتی می‌گردد. منطقه مورد نظر می‌تواند به عنوان یک منطقه مستقل دارای دولت فدرال و یا پهنه‌ای همگن با ویژگی‌های مشترک، میان چند کشور باشد. یک عامل مهم در موفقیت آینده‌نگاری منطقه‌ای بهره‌بردن همزمان از فرصت هویت محلی در سطح زیرملی و اهرم سیاسی در سطح ملی و فراملی می‌باشد. آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از مناطق دارای ویژگی‌ ...

توسعه،و نابرابری های منطقه ای از مباحث مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان توسعه و از دغدغه های کشورهاست.ایران نیز در برنامه ها و آرمان های خویش مستمرا توسعه و توازن منطقه ای را دنبال می نماید.ولی تحقق آن نیازمند هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای است که منوط با شناخت و شناسایی وضعیت کشور و مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. موضوع این پژوهش ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه مناطق محروم(91-84)،استان کرمان(منوجان،عنبرآباد،کهنوج) می باشد.برای انجام ارزیابی این پ ...

موضوع این رساله توسعه‌ی اقتصاد ملی درایران است. توسعه در ایران در پاسخ به مسأله‌ی عقب‌ماندگی مطرح شده و حداقل در قالب چهار واقعه از زمان جنگ‌های ایران و روس تا کنون قابل بررسی است. در این مدت توسعه نه تنها دغدغه‌ی حکومت‌ها بلکه مسأله‌ی جامعه علمی نیز به شمار می‌آمده است. با توجه به تمرکز پویش توسعه در ایران بر بعد اقتصادی آن، در این رساله توسعه‌ی اقتصاد ملی ایران مورد واکاوی قرار می‌گیرد. پس از بیان مسأله و اثبات آن، سؤال اصلی پژوهش به صورت زیر بیان شده است: توسعه‌ی اقتصادملی ...

امروزه جایگاه صنعت گردشگری در برپایی رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، از طریق ایجاد شغل برای کشورها، به قدری پر اهمیت است که بسیاری از کشورهای مستعد گردشگری در این زمینه سیاست های درخوری در راستای توسعه این صنعت تدوین و تبیین کرده اند. با توجه به احساس نیاز اساسی کشور به اشتغال و همچنین توسعه یافتگی کشور ترکیه در سال های اخیر در صنعت گردشگری، پژوهش حاضر در راستای اهداف 1- بررسی سیاست های توسعه گردشگری در ایران و ترکیه؛ 2- بررسی روابط اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان در کشورهای ایر ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رویکرد عملگرایی اقتصادی چین بر رفتار سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهای آفریقایی در فاصله زمانی بین سال های 1978 تا 2013 می باشد. در سال 1978، همزمان با به قدرت رسیدن نخبگان سیاسی اصلاح طلب چینی به رهبری دنگ شیائو پنگ، کشور چین با تاثیر پذیرفتن از متغیرهای داخلی، منطقه ای و بین المللی، هدف اصلی خود را توسعه اقتصادی تعریف نمود. امری که به نوبه خود موجب شد تا کلیه سیاست ها و رویه های این کشور در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه سیاست خارجی، رنگ ...

نقش و کارکرد نهادهای دولتی و غیردولتی در توسعه و پیشرفت جوامع همواره مورد تاکید اندیشمندان حوزه‌های علوم سیاسی، مدیریت دولتی و اقتصاد بوده است. توان و کارکرد این نهادها می‌تواند زمینه را برای حرکت جامعه به سمت پویایی فراهم ‌آورد. این رساله مبتنی بر این پرسش اساسی که نقش ظرفیت نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی در توسعه‌یافتگی جوامع به چه اندازه‌ای است انجام شده است. توان نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی در این رساله تحت عنوان مفهومی به نام ظرفیت ملی ‌خط‌مشی‌گذاری تبیین و تفسیر شده اس ...

با توجه به افزایش روزافزون اتکاء اقتصاد جهان به نفت و گاز، محدود بودن عمر این منابع، برنامه‌ریزی کشورهای صنعتی برای جایگزینی آنها با انرژی‌های نو و فرصت کوتاه و بسیار ارزشمند پیش روی مسئولین برای استفاده بهینه از این ثروت خدادادی برای زمینه‌سازی توسعه و پیشرفت کشور، به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای میادین نفت و گاز و نیز الگوی مصرف آنها در کشور از مهمترین اولویت‌های ملی باشد. از یک طرف میزان تولید نفت کشور براساس آمارها و مستندات موجود روبه کاهش است و چنانچه در کوت ...