عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوادث و وقایع دنیای حاضر نشان می دهند که امروزه، ورزش به طور اجتناب ناپذیری با سیاست پیوند خورده است. ورزش، یکی از واجبات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از عرصه های بسیار مهمی است که حکومتها، افراد و سازمانهای بین المللی با آگاهی کامل از ابعاد مختلف سیاسی- اجتماعی آن، همواره تمایل داشته اند تا از این عرصه برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود بهره برداری کنند. تمایل افکار عمومی جهانی به کسب اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادهای ورزشی از یک سو و انعکاس گسترده وقایع ورزشی در رسانه های ا ...
نمایه ها:
ورزش | 
 
این رساله می‌خواهد بگوید که ساحل شرقی مدیترانیه علی رغم وسعت کوچک جغرافیایی آن، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد، اثر بسیار قابل ملاحظه بر سیاستهای جهانی می‌گذارد. بدیهی است که ساحل شرقی مدیترانیه به دلایل فراوان؛ از جمله ارتباط مستقیم وغیر مستقیم با کشورهای اثر گذار در خاورمیانه و جهان و دلایل دیگر که شرح مبسوط آن متعاقبا خواهد آمد، باعث حضور گسترده قدرتهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تصادم منافع می‌شود و منجر به یک سلسله از درگیری‌ها و خشونت‌ها و همچنین نامناسب شدن اوضاع این ...

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده ،مرحله دوم مخفی کردن رد پای وجوه برای جلوگیری از ...
 
در فصل اول به کلیات موضوع در دو گفتار خواهیم پرداخت. در گفتار اول به بررسی مفاهیم اساسی موضوع مورد بحث و در گفتار دوم حقوق بشر دوستانه مطرح می گردد. در فصل دوم نیز تلاش شده است در دو گفتار ، جایگاه حقوق بشر در نهادها و نظامهای بین المللی و بطور خلاصه عملکرد سازمانهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر و نظامهای منطقه ای حقوق بشر در حد مقدور تشریح گردد. ...

یکی از مهمترین مباحث سیاست خارجی، دیپلماسی کشورهاست، در جنگ جهانی اول و دوم دیپلماسی کشورها از اهمیت برخوردار گشت، ایران به عنوان یکی از کشورهای با قدرت کوچک سعی داشت منافع ملی خود را حفظ کند. حفاظت از بیطرفی و استقلال کشور در دیپلماسی ایران در نظر گرفته شده بود. پس از اشغال کشور، بسیاری از نویسندگان سیاست خارجی ایران را وابسته به کشورهای بزرگ می دانستند در حالیکه در این پژوهش کوشیده ایم دیپلماسی ایران را "دیپلماسی فعال" معرفی کنیم که می کوشید در آن موقعیت منافع ملی کشور را ح ...
 
نتیجه عملی اینکه ایران دیگر در رویارویی با قدرتهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، تنهاست ، دیگر آن زمان گذشته که دولت ایران، با استفاده از امتیازهای ژئوپولتیک خود بتواند از رقابت و دشمنی قدرتهای بزرگ به نفع خود سود جوید. اگر بخواهیم در چارچوب معادلات قدرت به مسائل سیاسی توجه کنیم، دولت ایران برای بقای خویش و تحکیم مبانی حکومت باید از تحریک جدی قدرتهای غربی بویژه آمریکا دست شوید. ضمنا تکیه به قدرتهای چین و روسیه نیز مسئله را حل نمی‌کند، زیرا قدرت آمریکا برتر از قدرت چین و روسیه اس ...