عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 876

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ساختار کلی این تحقیق مشتمل بر سه فصل است : فصل اول، که بیشتر تحولات بازار نفتی جهان را با در نظر گرفتن نقش فزاینده ایالات متحده‌امریکا دنبال می‌کند. مرور تاریخی تحولات بازار نفتی در چند دهه گذشته، این امکان را به محقق و پژوهشگر می‌دهد تا زمینه‌های بسیاری از تحولات بازار نفتی را شناخته و وقایع دهه هفتاد و هشتاد را با دید واقع‌بینانه بررسی کند. نقش شرکت‌های نفتی امریکایی و اروپایی، به عنوان عاملین سیاست‌های نفتی غرب و پیدایش سازمان کشورهای صادرکننده نفت - "اوپک " -، به عنوان عک ...

در چند دهه اخیر به دلیل رشد قابل توجه جمعیت در ایران و افزایش میزان آگاهی جامعه نرخ رشد تقاضا برای مواد پروتئینی به سرعت افزایش یافته است . در میان منابع تامین پروتئین حیوانی مصرف گوشت مرغ ضمن تامین کالری و پروتئین لازم، در کاهش خطرات ناشی از بیماری اوره و اسیداوریک نیز موثر است . صنعت مرغداری در ایران از لحاظ میزان تولید، اشتغالزایی و حجم وسیع سرمایه‌گذاری بحثی خصوصی در آن از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و در سال 1993 با تولید 510 هزار تن مقام هیجدهم را در بین کشورهای تولیدک ...

پژوهش حاضر با عنوان ارتباط اخلاق و سیاست در آراء و اندیشه های رهبری جمهوری اسلامی ایران را با ذکر مفاهیم و مباحث کلی تحقیق شروع نمودیم؛ سوال اصلی پیرامون همین عنوان بوده و در جواب آن فرضیه ای را مطرح کردیم ، که بر اساس آن نشان دادیم رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب (سال1357) تاکنون ، معتقد به آموزه یگانگی اخلاق و سیاست بوده است ؛ چرا که سیاست در نظام اندیشه رهبران جمهوری اسلامی ایران ، چیزی جز امتداد اخلاق و تحقق آرمانها و اهداف دینی نیست . برای سنجش فرضیه ...

طی سه دهه آخر قرن بیستم شاهد تحولات چشمگیری در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی و از همه مهمتر در ارتباط با رشته علوم سیاسی یا علم سیاست بطور اخص بوده ایم. اوج این تحولات را می توان در ظهور رویکرد جدید و رادیکال پست مدرن و سربرآوردن پست مدرنیسم به عنوان یک جنبش فکری-فلسفی دانست. در این میان حوزه سیاست همانند سایر رشته ها و حوزه های علوم اجتماعی و انسانی ازاین جنبش تاثیر شگرفی پذیرفت. اصلی ترین تاثیر را می توان در ظهور رویکرد پست مدرن به سیاست و شالوده شکنی آن از پارادایم های ک ...
نمایه ها:
سیاست | 

از دوران کلاسیک شکل گیری اندیشه سیاسی همیشه این سوال مطرح بوده است که چه رابطه ای بین سیاست و اخلاق می توان برقرارکرد. دیدگاههای مختلفی در این رابطه طرح شده است؛ عده ای به گسست بین اخلاق و سیاست معتقدند ولی در مقابل، افرادی هم اعتقاد دارند در حوزه سیاسی دست زدن به اقدامات غیر اخلاقی برای رسیدن به اهداف سیاسی ناپسند و مذموم است و باید اصول اخلاقی در سیاست رعایت شوند. در این پایان نامه ابتدا به بررسی دیدگاه ها درخصوص رابطه اخلاق و سیاست پرداخته و برآن بوده ایم تا با تبیین رابطه ...

مفهوم سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم مهم و مطرح در مباحث علمی است. سیاست گذاری وسیاست های فرهنگی در هر نظام باید با مبانی حاکم بر آن نظام هماهنگ باشد و اگر چنیننباشد، آن نظام در بلندمدت مبانی مشروعیت خود را از دست خواهد داد و دوام نخواهد یافت.در خصوص نظام جمهوری اسلامی نیز بی شک مبانی آن بر اساس اسلام ناب و بنیان های عمیقفقهی شیعه شکل گرفته است و بنابراین لازم است که سیاست گذاری و سیاست های فرهنگیاین نظام نیز بر پایه اسلام ناب و بنیان های عمیق تفقه شیعی شکل گیرد. در این مقالهنوی ...

مساله اخلاق در روابط بین‌المل در عصر حاضر به گونه‌ای جدی در محافل غرب مطرح شده است و مکاتب مهم ، در تئوری روابط بین‌المل یا به گونه‌ای از کنار این مساله گذاشته‌اند و یا در آن به بن‌بست رسیده‌اند هدف از این پژوهش جستجو برای تئوری جدیدی می‌باشد تا بتوان رابطه اخلاق و سیاست در روابط بین‌المل را در آن بررسی کرد و از آنجا که ریشه‌های اصلی تئوریهای کنونی در مورد اخلاق را می‌توان تا اندازه‌ای در عقاید کانت و هگل یافت پژوهش با بررسی افکار این دو آغاز می‌شود ...

تصور رایج و نگرش مسلط راجع به موضوع سیاست خارجی غالبا این مقوله را به مجموعه ای از تلاشها و تمهیدات متخذه از سوی هر واحد سیاسی-اجتماعی متمایز و مجزا به منظور ایجاد و گسترش روابط برون گروهی با سایر واحدهای سیاسی-اجتماعی همسان فرو می کاهد . و از آنجایی که تشکیل اجتماعات انسانی منفک و متمایز و برقراری صوری از مناسبات میان آنها از پیشینه ای بسیار کهن برخوردار است ، بنابراین سیاست خارجی نیز مسبوق به سابقه ای دیرینه فرض می شود. چنان تصوری اساسا سیاست خارجی را با روابط خارجی مترادف ...
نمایه ها:
سیاست | 
ایران | 
تجدد | 

با عنایت به موضوع پژوهش مسئله تحقیق عبارتند از چه ارتباطی بین تحریز سیاست نامه توسط خواجه نظام المک با وضعیت مشروعیت سلجوقیان وجود دارد با تکیه به مسئله پژوهش سوالات اصلی عبارتند از: دلایل نگارش سیاست نامه در یک دوره مشخص توسط خواجه نظام الملک چیست؟ آیا در سیاست نامه الگوی بدیلی از مشروعیت برای حکومت سلجوقیان ارائه شده است؟ الگوشناسی مشروعیت سیاسی که نظام الملک برای حکومت سلجوقیان در سیاست نامه ارائه می کند از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ با توجه به سوالات تحقیق این فرضیات مطرح ...
نمایه ها:
سیاست | 
کتاب | 
امنیت | 
بحران |