عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موضوعات مهمی که طی دو دهه‌ی گذشته به موازات گسترش مفاهیم آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری برجسته‌تر شده است "تاثیرگذاری آینده‌نگاری بر سیاست‌گذاری" بوده است؛ به گونه‌ای که از اوایل دهه 1990 بدین‌سو، از آینده‌نگاری به عنوان ابزاری برای پشتیبانی‌ از تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، یاد شده است. تجربه‌ی اجرای پروژه‌ی پامفا در کشور ما بیانگر درک اهمیت موضوع آینده‌نگاری و تاثیرات آن بر سیاست‌گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی فرایند آینده‌نگاری ...

تنوع قومی پدیده‌ای فراگیر و جهانشمول است. این پدیده در کشورها سوالات اساسی را درباره نحوه پاسخگویی به مسائل ناشی از این تنوع و سیاست‌گذاری قومی مناسب مطرح ساخته است. کشور ایران نیز از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که همواره تنوع قومی داشته است و برای مدیریت این تنوع لازم است سیاست‌گذاری مناسب و کارآمدی صورت گیرد. با توجه به رویکرد امام خمینی و مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مبنی بر فرصت بودن تنوع قومی از یکسو و سابقه تاریخی بهره‌گیری نخبگان قومی و کشورهای معارض از بستر تنوع ...

جهان امروز، با همه پیچیدگی‌هایش صحنه تعاملات و تقابلات کشورهایی است که هر کدام سهمی معادل و یا بیشتر از آنچه دارند، می‌خواهند. کشورهای قوی برای قوی‌تر شدن و کشورهای ضعیف برای قوی شدن به اقدامات متفاوتی دست می‌زنند. در این میان حرکت‌های نظامی برای کسب موقعیت و پرستیژ از آن دسته مقوله‌هایی است که در تمامی دوران تاریخ، به نحوی جایگاه خود را حفظ کرده است. قدرت نظامی، به عنوان ملموس‌ترین جزء قدرت و نیز به دلیل قابل اکتساب بودن‌اش به‌واسطه‌ی منابع مالی، یکی از اولین مواردی است که ...

سیستم آموزش عالی در همه جهان دستخوش بحرانهای گوناگونی شده است. عواملی از قبیل محدودیتهای مالی، فقدان ارتباط میان محتوا و روش، مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و غیره، سیستم آموزش عالی را تحت فشار شدیدی قرار داده است. کشور ما، ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و دارای تنگناهای مزبور می باشد. یکی از مهمترین راههای مواجهه با این مشکلات نظام آموزش عالی، خط مشی گذاری صحیح در این زمینه از طرف نهادهای سیاستگذار می باشد.به همین منظور تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ پیمایشی با هدف ارا ...

پژوهش حاضر با عنوان «میراث فرهنگی در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، در پی مطالعه و فهم معانی پنهان یا آشکار موجود در سیاست‌های فرهنگی مربوط به میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی، بررسی ویژگی‌های آن و ارائه‌ی نگاهی بدیع در این زمینه است. برای رسیدن به این هدف قوانین، آیین نامه‌ها و مصوبات موجود در این حوزه، مورد تحلیل قرارگرفته‌است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده‌است. بر اساس یافته‌های پژوهش به یک سنخ-شناسی (4دوره) از سیاست‌های فرهنگی جمهوری ا ...

در سال‌های اخیر مفهوم نظام نوآوری منطقه‌ای به یک چارچوب تحلیلی مورد استفاده تبدیل شده است که مبنای تجربی مفیدی را برای سیاست‌گذاری نوآوری بوجود می‌آورد. اما هنوز رویکردهایی که این چارچوب را به کار می‌گیرند در مسائل کلیدی همچون منطقه و نقشی که توسط نهادها یا بافت نهادی ایفا می‌شود مبهم باقی می‌ماند. از آنجا که تراکم منطقه‌ای فعالیت اقتصادی در یک نظام اقتصاد نوین بهترین زمینه را برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری فراهم می‌نماید، مفهوم نظام نوآوری منطقه‌ای ارتباط وسیعی با مفهو ...

درباره طرز تفکر و ایدئولوژی خاندان پهلوی بسیار گفته شده است اما با نگاهی عمیقتر درمی‌یابیم که خاندان پهلوی [پدر و پسر] سعی در جا انداختن تفکر باستانگرایی خویش بودند تا بدین وسیله هم ایران را به زعم خویش به پیشرفت و ترقی نائل آیند و همینکه بتوانند در مقابل ایدئولوژی اسلامی ـ که در فرهنگ مردم جامعه ریشه دوانده بودـ از هویت خود دفاع کنند و هم اینکه مشروعیت خود را در ذیل سایه شاهنشاهی باستانی ایرانی، تحکیم بخشند در این راستا نیز دست به اقداماتی زدند ناسیونالیسم پهلوی در واقع ...

ارزیابی داده های تصادفات یک کشور می تواند به استاندارد سازی روش ها برای رسیدن به یک ساختار تصمیم گیری مناسب و مطمئن کمک فراوانی را بکند.در این پایان نامه سعی گشت تا با جمع آوری داده های تصادفات پلیس و استفاده از الگوریتم های داده کاوی، وضعیت موجود مورد آنالیز قرارگرفته و راهکار های مناسب در جهت ساخت یک سیستم امن در زمینه پیشگیری و کاهش تصادفات ، ارائه گردد. در اولین گام پس از جمع آوری داده ها سعی گشت تا با اجرای اقدامات پیش پردازشی بر روی داده ها ، کیفیت آنالیزها تا سطح مطلوب ...

مديريت زمين شهري از عرصه‌هاي کليدي جهت پيشبرد توسعه پايدار در کشورهاست. دولت‌ها براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار ناگزيرند سياست‌هايي متناسب با شرايط کشور و جامعه خود اتخاذ نمايند. به طور کلي بر مبناي سياست اتخاذشده نوع مداخله به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌شود که در کشور ايران بعد از انقلاب ج.ا.ا عمدتاً مداخله دولت در مديريت زمين شهري از نوع مداخله مستقيم (تحديد و سلب مالکيت) بوده و مداخله غيرمستقيم (به ويژه استفاده از ابزارهاي مالي) کمتر مورد توجه قرارگرفته است. به ه ...