عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش استفاده از تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه آموزش عالی است . در این مجموعه ابتدا کلیاتی در مورد آموزش عالی و دانشگاه در کشورهای غربی و سپس آموزش عالی و سیاستهای آینده کشور آلمان و ساختار قانونی آموزش عالی ایالتی این کشور مورد بررسی قرار گرفته است . سرانجام با بررسی از سایر نظامهای فدرال جهان، تصویری کلی از نحوه سیاستگزاری آموزش عالی ارائه گردیده است . در پایان جمعبندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های کاربردی آورده شده است . ...

پژوهشگران در این رساله قصد دارد اوضاع سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران را طی سالهای 1988-1902 م (1316-1319 ه. ق) براساس اسناد محرمانه و منتشر نشده وزارت امور خارجه انگلستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. ...

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

به منظور ایجاد زمینه‌ای مطمئن برای تعیین خط مشیهای آموزشی در برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به علائق سیاستگذاران و برنامه‌ریزان دستگاههای مختلف در سطوح خرد و کلان پیشرفت و مراحل آن موضوع بررسی است ...