عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش به معضلات کالبدی و اثر آن در بعد اجتماعی سکونتگاه پرداخته شده است. این معضل هم شکل شدن شهرهاست و در همه سکونتگا های کشور قابل مشاهده است. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی طراحانه برای کاهش این معضل در زمینه ی مشخص و در ارتباط با منطقه ترکمن صحرا است. پرسش های تحقیق به میزان ارتباط ساختار کالبدی با ساختار اجتماعی و چگونگی تاثیر آن ها در سکونتگاه های ترکمن معطوف شده اند. برای پرداختن به معضل فوق ابتدا ساختار و روابط اجتماعی قوم ترکمن در طایفه یموت مورد بررسی قرار گرف ...

پایداری سکونتگاههای روستایی مناطق مرزی همواره در معرض تهدیدات گوناگون قرار دارند. این تهدیدات در برگیرنده طبیعی، انسانی و فناوری برون مرزی و آسیب‌پذیریهای درون - سیستمیِ سکونتگاه، می‌باشد که امنیت مرزنشینان را نشانه رفته است. در حال حاضر، سکونتگاههای روستایی با وجود این تهدیدات بالقوه، آمادگی ذهنی و عینی لازم برای مواجهه با بحرانهای ناشی از این تهدیدات را ندارند و این نبود آمادگی باعث غافل‌گیری اجتماعات روستایی هنگام وقوع بحران می‌گردد. این غافل‌گیری، شدّت آسیب‌پذیری را به مر ...

این نوشتار برآن است؛ تا به تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر خلق فضایی سرزنده در سکونتگاه جمعی برای جانبازان، که تحت پوشش وزارت دفاع ادامه حیات می دهد؛ بپردازد. مطالعات میدانی حاصل از این مجموعه های شهرک نشین حاکی از سطح پایین اصول و مبانی اولیه معماری و منظر شهری همچون آسایش فیزیکی و یا حس تعلق ، عزت نفس، خود شکوفایی، نیازهای شناختی و زیبایی شناسی هستند. هدف این پژوهش، توجه به مفاهیمی چون سرزندگی در فضای شخصی، فضای جمعی، قلمرو، ازدحام و توجه به نیازها، تمایلات و فرهنگ افراد، ...

در این تحقیق معدن منگنز ونارچ قم جهت تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین بر سکونت گاههای اطراف خود مورد بررسی قرار گرفتند. برای این کار 22 نمونه شامل ،8نمونه خاک ،8 نمونه گیاه و 6 نمونه آب در اواسط خرداد ماه 1392 به صورت تصادفی جمع آوری گردیده و به وسیله دستگاه طیف سنجی گسیل پلاسمای جفت شده القایی که غلظت 14عناصر،سلنیوم ،استرانسیوم ، منگنز ،مولیبدن، نیکل ،سرب ،روی ، آلومینیوم ،آرسنیک ،باریم ،کادمیوم ،کبالت ،کروم و مس در آنها اندازه گیری شدو با عیار های زیست محیطی مقایسه گردید. بیش ...

اسکان غیر رسمی در کلانشهرهای جهان سوم و ایران مسبوق به زمینه ها و دلایل شکل گیری متعددی است. با توجه به برون زادگی پدیده شهرنشینی در ایران و همچنین اتکای اقتصاد ملی به پیشتازی کلانشهرها در اقتصاد جهانی بنابراین توجه به موضوع حاشیه نشینی حیاتی و مهم است. در کلانشهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان عرصه های فضایی بسیاری در سیطره پدیده فوق است. گذار از دوره های فکری و انگاره ای ساماندهی اسکان غیر رسمی توجهات را به سمت توانمندسازی آن معطوف کرده است. رهیافت توانمندسازی با حم ...

پژوهش حاضر بر آن است که ارتباط بین رضایت از زندگی و عمل به باورهای دینی در دانش آموزان را شناسایی کند. روش تحقیق، از نوع همبستگی می باشد.که بدین منظور 386 دانش آموز دوره متوسطه در دو گروه دختر و پسر در مدارس شهر قم مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه معبدگلزاری(1377) وپرسشنامه رضایت از زندگی دینر است. با استفاده از روش آماری همبستگی نتایج این بررسی حاکی از آن است که بین رضایت از زندگی و عمل به باورهای دینی رابطه معنادار مثبت و ...

شهرهای بزرگ و بویژه کلان شهرها بعنوان موتورهای قدرتمند رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی بر عهده دارند . امروزه گرایش ها و روندهای کلان توسعه در بستر جهانی شدن اقتصاد و توسعه فناوری های نوین بنا به ماهیت ، فضای کلان شهری را ترجیح می دهند و رقابت توسعه های ملی در چارچوب مناطق کلان شهری کشورها خلاصه شده است . اما با وجود نقش و جایگاه کلان شهرها در توسعه ملی ، روند فزاینده کلان شهری شدن در غالب کشورهای در حال توسعه مسائل و مشکلات بسیاری را بدنبال داشته و پایداری نظا ...