عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استان چهارمحال و بختیاری در جنوب غرب ایران قرار دارد.به دلیل قرارگیری در محور ارتباطی بین دو حوزه‌ی مهم دوران باستان یعنی خوزستان و فارس،سکه‌های زیادی از دوران تاریخی خصوصاً دوره ساسانی از این استان به دست آمده است. در این پایان نامه به تحلیل و طبقه‌بندی 470 سکه-ی نقره‌ی ساسانی در موزه‌ی استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده که طی مطالعه و بررسی مشخص گردید سکه‌ها متعلق به سه پادشاه شاپور اول، هرمزد چهارم و خسرو دوم است. این شناسایی،گونه‌شناسی و طبقه‌بندی براساس تاج شاهان، نوشت ...

سکه ها اسناد مکتوبی هستند که بسیاری از مسائل مبهم تاریخ را در خود جای داده اند. این فلزات منقوش مانند کتابی سرشار از اطلاعات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اسطوره ای هستند که پرداختن به تصاویر موجود بر روی آنها دریچه ای رو به اعصار گذشته را به روی دنیای معاصر می گشاید. در میان دوران مختلف پادشاهی، عصر ساسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. سکه های این عصر نشانگر دوران طولانی سلطنت پادشاهان و نوع فرهنگ و مذهب آنها است. با توجه به اهمیت سکه، این فلزات غالباً توسط علم باستان شناسی مورد بر ...

موضوع مورد بررسی در این پژوهش سلطنت های متقارن و متناوب در سلسله اشکانی است.سلطنت های متقارن؛منظور از این واژه سلطنت چند شاه با یکدیگر و منظور از سلطنت های متناوب:سلطنت شاهانی است که مدتی از سلطنت فاصله گرفته و دوباره به سلطنت باز می گردند این شاهان به طور کل خود را شاهنشاه می نامند و بر روی سکه های این شاهان واژه شاهنشاه دیده می شود.در چهار دلیل کلی علل به وجود آمدن این نوع سلطنت ها که در پایان نیز منجر به انحطاط سلسله اشکانی و همچنین باعث روی کار آمدن سلسله ساسانی می شوند ر ...