عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 204

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه رفتار پایداری سولفوسولفورون در خاک، آزمايشی در قالب طرح کرت های خرد شده فاکتوریل در سه تکرار در مزرعة تحقيقاتي دانشکده کشاورزی مشهد اجرا شد. دو تيمار ماده آلي، بدون كود حيواني و يا افزودن 40تن در هکتار كود حيواني در کرتهای اصلی و دو تيمار پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی(حذف گندم و علف های هرز در طول فصل) با میزان مصرف سم رایج و30درصد بیشتر به شکل فاکتوریل در کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند. پس از نمونه گیری در فواصل زمانی معین، باقی مانده سم در نمونه ها با استفاده ...

در این بررسی به منظور اندازه‌گیری درصد سویای به کار برده شده در همبرگرهای تولیدی کارخانه‌های مختلف از روی بررسی‌ میزان ترکیبات ایزوفلاون‌ها در همبرگر با استفاده از روش HPLC، تعداد 60 نمونه همبرگر از بهرهای مختلف تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌های همبرگر پس از رطوبت‌گیری و چربی‌گیری در متانول 80% حل شدند و ترکیبات ایزوفلاونی آنها استخراج شد و محلول حاصله به دستگاه HPLC تزریق شد و از روی بررسی نمودارهای حاصله از دستگاه HPLC و مقایسه آنها با نمودارهای استاندارد از طریق ...

کمبود رطوبت عملکرد محصولات زراعی را تحت تاثیر قرار می دهد. تنش رطوبت فرآیند های بیو شیمیایی و فیزیولوژی گیاه از جمله تثبیت نیتروژن را مختل کرده و بالاخره اجزاء عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت به کاهش عملکرد منجر می شود. این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف نیتروژن روی عملکرد و اجزاء عملکرد، شاخص های مقاومت به خشکی و شاخص های رشد سه ژنوتیپ سویا انجام گرفت. از طرح اسپلیت اسپلیت پلات با3 تکرار استفاده گردید. فاکتورهای مورد آزمایش شامل سه عامل آبیاری ...

مقاومت به شوری در گیاهان یک پدیده ی چند وجهی است که عوامل زیادی از جمله ویژگی های مورفولوژیک و شرایط فیزیولوژیکی گیاه در آن تأثیر داشته و کاهش رشد و عملکرد گیاه بسته به نوع گیاه، سطح شوری و ترکیب یونی املاح متغیر می باشد. در شرایط شوری، در لگوم ها ، رشد تارهای کشنده، ترشحات موسیلاژی ریشه ، نفوذ باکتری های ریزوبیوم در ریشه و تشکیل گره توسط آنها و نهایتاً تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه کاهش می یابد. گره بندی گیاهان تیره لگومینوز نسبت به رشد آنها از حساسیت بیشتری است، لذا با شنا ...

استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، سموم و آفت کش ها به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی، تأثیرات جبران ناپذیری به منابع خاک و آب وارد کرده است. یکی از راهکارهای کاهش مصرف کودهای شیمیایی استفاده از باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) می باشد. در این تحقیق، ابتدا 51 جدایه باکتری ریزوسفری (45 جدایه ریزوبیوم و 2 جدایه باسیلوس، 4 جدایه سودوموناس) از خاک های زیر کشت یونجه در استان زنجان جداسازی شدند. سپس جدایه ها از لحاظ خصوصیات محرک رشد گیاهی (PGP) غربالگری شدند. نتایج نشان داد ...

با توجه به محدودیت تنوع گونه‏ای گیاهان علوفه‏ای و نیاز روز افزون کشور برای تولید علوفه‏ای با کیفیت و کمیت بالا آزمایشی به منظور بررسی تأثیر الگوی کاشت و تراکم کشت بر عملکرد علوفه ارزن و سویا، در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور های مورد مطالعه شامل سه الگوی کشت (تک کشتی، کشت مخلوط ردیفی و کشت مخلوط درهم) و سه تراکم مختلف کشت ارزن (25، 30 و 35 بوته در متر مربع) ...

کرم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hübner) از آفات مهم با دارای دامنه میزبانی وسیع می‌باشد.. زیست شناسی آزمایشگاهی، پارامترهای جدول زندگی، جدول تولید مثل و رشد جمعیت S. exigua روی پنج رقم سویا شامل JK، سحر، L17، Williams و BP در داخل اتاق رشد و تحت شرایط دمایی 1±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. طولانی‌ترین طول دوره رشد لاروی روی رقم L17 تعیین شد. بیشترین میانگین طول دوره قبل از بلوغ نیز روی رقم L17 ...

در آزمایش اول خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 8 منبع فیبری غیر علوفه‌ای (NFFS) شامل: پوسته سویا (بدون دانه و حاوی دانه)، پوسته آفتابگردان، پوسته پسته، پوسته بادام زمینی، پوسته تخم پنبه، سبوس گندم و تفاله چغندر قند؛ 3 ماده خوراکی علوفه‌ای شامل: علف یونجه، سیلاژ جو و سیلاژ ذرت بررسی شدند. NFFS دارای جرم حجمی توده‌ای (BD) بالا (0/578-0/243 گرم در میلی‌لیتر)، لیگنین بالا و ظرفیت نگهداری آب (WHC) اندک بودند. ماده خشک و ماده آلی محلول (SOM، گرم در لیتر) در پوسته آفتابگردان اندک (0/7 و 0/ ...

افزودن ترکیبات سویاونشاسته اصلح شده کیفیت نان را افزایش می دهد.بدین منظوردر این تحقیق شیر خشک سویا ونشاسته اصلاح شده ذرت (پیش ژلاتینه)در سطوح 10،7،5،3درصد جایگزین آرد گندم شدو آزمون های شیمیایی و فیزیکی شامل رطوبت، خاکستر،خاکستر نامحلول،پروتئین،چربی،فیبر،PH،گلوتن مرطوب وخشک،عدددزلنی،عدد فالینگ،اندازه ذرات بر روی تیمارهاانجام گرفت.همچنین ویژگیهای رئولوزیکی با دستگاه فارینوگراف،اکستنسوگراف وآمیلوگراف وبیاتی به طریق تست پانل توسط 6ارزیاب آموزش دیده در روزهای اول، سوم وپنجم انجام ...