عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوگواری برای اموات، اعم از افراد عادی و اولیای دین،که با شیوه‌ها و گونه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد ، با همه اهمیت و جایگاه آن در طول تاریخ و نیزگستره‌ای که از آن برخوردار است، با اختلاف نظر فقهای مذاهب روبرو است و در قرن‌های اخیر، دچار آفات، تحریفات و چالش‌هایی به ویژه از سوی دیدگاه‌های معارض وهابیت شده است. این پژوهش، ضمن توضیحاتی راجع به گونه‌های رایج و معمول در سوگواری و بررسی پیشینه و فلسفه آن، به بیان دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت، با تفکیک مذاهب پرداخته ، و همچنی ...

آیین‌های سوگواری از جمله مراسمی است که در حوزه فرهنگ یک جامعه قرار می‌گیرد و جزو آداب و رسومی است که همه‌ی جوامع با ادیان و فرهنگ‌های گوناگون به آن توجه دارند. در ایران نیز این مراسم همواره به مناسبت‌های مختلف و با اهمیت خاصی انجام می‌شده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی آیین‌های سوگواری در قرون نخست اسلامی یعنی پنج قرن اول هجری ، پرداخته شود. مراسم و آیین‌های سوگواری در این قرون هم شامل مردم مسلمان ایران و هم دربرگیرنده اعمال و رفتار اقلیت‌های مذهبی این سرزمین اس ...

ایالت تاریخی استرآباد یکی از مراکز تمدنی ایران باستان بوده است.وجود جنگل ها و دریا و طبیعت بذّال و بخشنده موجب شد که کانون های تمدنی در منطقه رشد و وسعت یابند. وجود محیط های باستانی و تاریخی همچون غارها، تپه ها وابنیه های متعدد نیز خود نشانه های گویایی محسوب می شوند که خبر از یک حیات پر جنب و جوش اجتماعی در تاریخ گذشته این خطه را می دهند. ورود آریائیان به ایران و سپس حکومت مادها ، هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان در جای جای این مرز و بوم از جمله ، فرهنگ ،هنر و تمدن منطقه استر ...

استقرار و نهادینگی تشیع امامیّه در عصر صفوی، نه تنها فصل نوینی در حیات سیاسی ایران به‌شمار می رفت که بازتاب آن خاصّه در عرصۀ فرهنگ و اجتماع چون میراثی به دوران پسین خود راه یافت. در جنب تأثیرات ناشی از چنین رویکردی بر کلّ ابعاد حیات ایرانیان، عالی‌‌ترین نمود تمایز عصر مذکور را می توان در تأکید خاص بر اعیاد و سوگواری های شیعی دانست. مطالعات صورت‌گرفته، بیانگر این است که پیش از عصر صفوی برپایی مراسم عزاداری، عاشورا، و نیز اعیاد مذهبی، خاصّه عیدغدیر‌خم، به صورت علنی و عمومی از د ...

با بروز سوگ براي هر فرد در جامعه بي‌شك آرامش وي دستخوش تغيير مي‌شود. بررسی وضعيت آرامش سوگواران پس از انچام مراسم سوگواري صورت نگرفته است؛ لذا هدف کلی اين تحقيق، مطالعه رابطه‌ي آرامش با برگزاري مراسم سوگواري(در اين تحقيق مراد از مراسم، مراسم سوگواري مذهبي نمي‌باشد كه به عنوان مثال در عاشورا برگزار مي‌گردد ) بين دو گروه مذهبي و غير مذهبي( در صورت شناسايي غير مذهبيون، البته در صورتي كه افراد غير مذهبي يافت نشدند به جاي اين گروه از افراد با سطح دين داري پايين استفاده خواهد شد ) ...
نمایه ها:
مرگ | 
ارامش | 
قبر | 
مرگ | 
دین | 
زرقان | 
شیراز | 
قبر | 

اين پژوهش مي‌كوشد تا به بررسي آئينهاي سوگواري مذهبي و خانوادگي زنان آذري در باغستان شهركرج بپردازد. هدف از انجام اين پژوهش معرفي آئين‌هاي سوگواري مذهبي و چگونگي برپايي مجالس زنانه در بين زنان آذري مقيم باغستان و تأثيراتي كه اين آئين‌ها بر روي زنان گذاشته نيز بازگومي‌كند . اين پژوهش با تكيه برروش ژرفانگر، كتابخانه‌اي ، اسنادي و ميداني مي‌باشد و ابزار بكار رفته در آن مصاحبه و مشاهده همراه با مشاركت بوده است. تحليل اطلاعات بر اساس نظريه كنش متقابل نمادين و كاركردگرايي است و محقق ...

دانش فولكلوريك يا فرهنگ عوام كه به بررسي معتقدات و انديشه ها و گفتار و كردار مردم عوام مي پردازد داراي ارزش و اهميت فراوان بوده و با شناختن و شناساندن آن مي توان از نفوذ فرهنگ بيگانه جلوگيري كرد و در نتيجه در راه رسيدن به يك فرهنگ غني و اصيل گام برداشت . در اين پژوهش كه موضوعش آيين سوگواري و مراثي در فرهنگ عاميانه ي قوم لر است نگارنده به دنبال اهداف ذيل بوده است : ارائه ي تصويري جامع از آيين سوگواري و مرثيه سرايي در ميان قوم لر ، پر كردن خلأ پژوهشي در زمينه مرثيه سرايي در مي ...

مراسم و آیین ها سهم عمده ای را در هر فرهنگ به خود اختصاص می دهند در این میان برپایی مراسم سوگواری را باید یکی از مهم ترین این نوع از مراسم ها دانست ، زیرا در ارتباطی مستقیم با باور و اعتقادات مردم در هر جامعه قرار دارد . اعتقاداتی که به وجود آورنده ی یک مراسم سوگواری می گردد به طور بارزی خود را در انواع نماد پردازی های موجود در آن مراسم متجلی می نماید .کاربرد انواع نماد پردازی ها در مراسم سوگواری بسیار پر اهمیت می باشد زیرا برخی نماد هایی که از دوران بسیار کهن در انواع مراسم ...

در فرهنگ سنتی ما همواره مراسم آئینی و اسطوره‌ای با مفاهیم متنوع برگزار شده‌اند. سوگواری از اعمالی است که دنباله‌رو آئین‌های کهن و بازتاب اساطیر کهن ایران است. در خصوص آئین‌ها و مراسم سوگواری در این سرزمین پهناور ‌بایستی گفت که مردم برای ایجاد ارتباط و کنش متقابل همیشه نیازمند به یکدیگر بوده و هستند و این آئین‌ها به عنوان عاملی برای انسجام و وحدت و حفظ ارزش‌های موجود همواره دارای اهمیت بوده‌اند. مطالعه‌ی آئین‌های سوگ از آنجا که تأثیر زیادی روی حرکات جمعی، رفتار و خلق و خوی مرد ...