عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی مقایسه‌ای بروز لرزش‌های عضلانی ناشی از سوکسنیل کولین در مادران تحت جراحی سزارین برحسب مصرف یا عدم مصرف گالامین بعنوان پیش درمانی در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام پذیرفت . واحدهای مورد پژوهش هشتاد نفر بیمار زن که کاندیدای عمل سزارین تحت بیهوشی عمومی بودند به روش مبتنی بر هدف انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه چهل نفری تقسیم شدند که یک گروه گالامین را بعنوان پیش درمان جهت جلوگیری از فاسیکولاسیون ناشی از سوکسنیل کولین ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی است که به منظور بررسی مقایسه‌ای اثرات دو داروی آتراکوریوم و دی توبوکورارین بر پیشگیری از بروز لرزش عضلانی و درد عضلانی پس از عمل ناشی از تزریق سوکسی نیل کولین در بیمارانیکه تحت عملهای جراحی زنان قرار گرفته‌اند در یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است . در این پژوهش 105 نفر از بیماران 20-59 ساله که جهت موارد عملهای جراحی زنان تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گرفتند شرکت داده شدند. بدین صورت که آنها به طور تصادفی به سه گروه 35 ...

سوکسنیل کولین در بیهوشی کاربرد زیادی دارد و درد عضلانی ناشی از آن در درصدی از بیماران اجتناب ناپذیر می‌باشد با توجه به نتایج استنتاج شده از جداول مورد بررسی در این پژوهش و موثر بودن پره‌کور اروپره‌مدیکاسیون در کاهش دادن درد عضلانی ناشی از سوکسنیل کولین توصیه می‌شود در مواردی که از سوکسنیل‌کولین به عنوان شل کننده استفاده می‌شود پره‌کورار داده شود و در صورت کنترا اندیکه نبودن پریمد نیز داده شود. ...

ساکسی نیل کولین یکی از داروهای اصلی بکار رفته در حین القا بیهوشی و خصوصا در زمان لزوم انتوباسیون تراشه می باشد. ساکسی نیل کولین یک شل کننده عضلانی دپولاریزان با شروع اثر بسیار سریع و دوام اثر کوتاه و قدرت شل کنندگی عضلانی بالا دارویی ایده ال می باشد. ساکسی نیل کولین پس از ورود به جریان خون بسرعت توسط کولینستراز پلاسمایی متابولیزه می شود. ساکسی نیل کولین علیرغم داشتن مزایای مناسب در موقع القا بیهوشی دارای یکسری عوارض جانبی نیز می باشد که بعضا قابل توجه است و باعث محدودیت مصرف ...

دو نوع مختلف آنزیم کولین‌استراز در بدن یافت می‌شود. کولین‌استراز حقیقی یا استیل کولین‌استراز که در بافت عصبی و غشاء گلبولهای قرمز وجود دارد. کولین‌استراز غیر اختصاصی که پسودوکولین‌استراز، بوتیریل‌کولین‌استراز و یا کولین‌استراز پلاسما هم خوانده می‌شود و توسط کبد سنتز می‌شود. (EC.3.3.1.8/- Acylcholine acyl- hydrolase) عملکرد فیزیولوژیک کولین‌استراز پلاسما کاملا شناخته نشده است ولی نقش مهمی در تجزیه سریع داروی شل کننده عضلانی سوکسینیل کولین دارد که در جراحیها به کار می‌رود. کاهش ...