عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصطلاح "سولفیتها" به ترکیباتی شامل دی‌اکسیدگوگرد و چند نوع ترکیب معدنی دیگر اطلاق می‌شود، که می‌توانند تحت شرایط مناسب گاز SO2 آزاد نمایند این ترکیبات به عنوان عوامل ضد میکروبی، مهارکننده آنزیمها و کنترل کننده واکنشهای آنزیمی و غیرآنزیمی برای نگهداری درازمدت موادغذایی بکار می‌روند. در ایران در مرحلهء خشک کردن میوه‌ها، گوگرد را در یک اتاق می‌سوزانند که در نتیجهء آن گاز دی‌اکسیدگوگرد بر روی میوه‌ها می‌نشیند. براساس پژوهشهای به عمل آمده، استفاده از سولفیتها در موادغذایی عاری از ...

آنیون‌های سولفور شامل سولفیت و سولفید از نظر شیمیایی، بیولوژیکی، صنعتی و حفاظت محیط زیست از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. ماهیت بسیار واکنش‌پذیر آن‌ها، مشکل اصلی در آنالیز این آنیون‌ها می‌باشد. بنابراین استفاده از روش‌های حساس، انتخابگر، سریع و ارزان قیمت به منظور تعیین این گونه ها، یک جنبه مهم برای کنترل فرایندهای صنعتی و حفظ محیط زیست می‌باشد. در کار حاضر، روشی ساده به منظور تعیین سولفیت وسولفید در نمونه‌های مایع و جامد مبتنی بر تبخیر سولفیت وسولفید به صور ...

در اين كار پژوهشي يك سيستم كاتاليتيكي و گزينش‌پذير بر اساس الكترود آلومينيوم پالاديزه اصلاح‌شده با مس (Cu/Pd-Al) گزارش شده است. اصلاح شيميايي دو مرحله‌اي بستر آلومينيومي ابتدا شامل پالاديزه كردن سطح آلومينيم و سپس ترسيب غير الكتروليزي فيلم مس از محلول حاوي كاتيون مس(II) روي سطح الكترود است. رفتار الكتروشيميايي الكترود اصلاح شده تحت شرايط مختلف مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد كه فيلم مس تشكيل شده روي الكترود آلومينيم پالاديزه، فعاليت الكتروكاتاليتيكي خوبي در قبال احياي سولفيت ...

در این تحقیق یک روش ساده، حساس ، و انتخابی جهت اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم سولفیت ، فرمالدئید و استالدئید به روش سینتیکی اسپکتروفتومتری معرفی شده است . در روش اول جهت اندازه‌گیری سولفیت از واکنش افزایشی این یون با مالاشیت گرین استفاده شده است واکنش به طریق اسپکتروفتومتری با اندازه‌گیری میزان کاهش جذب در طول موج 613 نانومتر به روش زمان ثابت پیگیری شده است رسم تغییرات جذب بر حسب غلظت سولفیت نموداری به دست می‌دهد که در محدوده 2/5-0/15 میلی‌گرم بر لیتر سولفیت خطی است . حد تشخیص ا ...

ترکیباتی شامل دی‌اکسیدگوگرد (SO2)، سولفیت (SO32-) و بی‌سولفیت (HSO3-) سدیم و پتاسیم که تحت شرایط مناسب گاز SO2 آزاد می‌کنند را عوامل سولفیت‌دهنده می‌نامند. این ترکیبات به عنوان عوامل ضد میکروبی، ضد اکسنده، رنگبر، کنترل‌کننده واکنشهای آنزیمی و غیرآنزیمی جهت نگهداری درازمدت موادغذایی به کار برده می‌شود. برای نگهداری گیاهان و میوه‌های خشک ، محلول گوگرد را حرارت داده و یا گوگرد را می‌سوزانند، که در نتیجه گاز SO2 تولید شده و بر روی آنها می‌نشیند، و برای نگهداری غذاهای مایع از محلو ...
نمایه ها:

سولفیت ها به صورت گسترده به عنوان نگهدارنده و آنتیاکسیدان، تثبیت کننده رنگ و عامل مهارکننده قهوه ای شدن به موادغذایی افزوده میشوند. سولفیت ها در صنایع داروسازی نیز کاربرد دارند. در معرض قرارگیری سولفیت در افراد حساس سبب ایجاد اثرات نامطلوبی میگردد که عبارتاند از: آماس پوستی، خارش پوست و ایجاد کهیر، فشار خون پایین، اسهال و شوک آنافیلاکسی و واکنش های آسمی. در معرض قرارگیری سولفیت در اثر مصرف غذاها و نوشیدنیهای حاوی این افزودنیها صورت میگیرد. مطالعات انجام گرفته نشان میدهند که ش ...

در این پروژه سعی شده است با استفاده از اثر القائی سولفیت سدیم در اکسیداسیون سدیم آزید بوسیله تری‌یدید، مقادیر در حد PPM سولفیت را به روش زمان ثابت 3 دقیقه از شروع واکنش اندازه‌گیری نمود. در این واکنش تغییرات غلظت تری‌یدید و در نتیجه تغییرات جذب آن در 349-350nm متناسب با سرعت واکنش در زمان مشخص از شروع می‌باشد. اثر عوامل مختلف یونی بالقوه فراهم مورد بررسی قرار گرفته است و ناحیه خطی منحنی کالیبراسیون نیز تعیین شده است . ...

در قسمت اول یک روش تیتراسیون که تیترانت بصورت جامد به محلول اضافه می‌شود ارائه شده است . عمل انتقال جسم جامد بدرون محلول توسط یک اسپاتول لرزان که روی ترازو نصب شده است صورت می‌گیرد. اسپاتول، ترازو و سیستم آشکارسازی توسط کامپیوتر و از طریق نرم‌افزار کنترل می‌شود. دقت و صحت روش با انجام یک سری تیتراسیونهای پتانسیومتری و فتومتری بررسی شده است در تیتراسیونهای پتانسیومتری حدود 20 تا 40 نقطه در اطراف نقطه اکی والان در فاصله زمانی مناسب توسط کامپیوتر جمع‌آوری شده است . ناحیه غلظت آن ...

این بررسی با هدف شناخت ویژگیهای کاربردی، تکنولوژیکی گونه سریع‌الرشد اوکالیپتوس کاملدولنسیس رویشگاههای شمال و جنوب کشور، و قابلیت تولید خمیرکاغذ از این گونه بروش فرآیند نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (Nssc) انجام گردید. میانگین طول الیاف برای رویشگاه شمال 8ˆ0 میلیمتر و برای رویشگاه جنوب 888ˆ0 میلیمتر و ضخامت دیواره سلولی برای رویشگاه شمال و جنوب به ترتیب 52ˆ3 و 32ˆ5 میکرون اندازه‌گیری گردید زیادبودن ضخامت دیواره سلولی و ضریب درهم‌رفتگی رویشگاه جنوب باعث بیشترشدن مقاومت پارگی و ترکید ...