عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گلوکوزینولات‌ها محصولات گیاهی حاوی نیتروژن و سولفور می‌باشند. ایزوتیوسیانات‌ها مولکول‌های کوچکی هستند که از هیدرولیز گلوکوزینولات‌ها حاصل می‌شوند. سولفورافان یک ایزوتیوسیانات جدا شده از خانواد? براسیکاسه ((Crucifer است و دارای خواص ضد باکتریایی و ضدتوموری می‌باشد. در این تحقیق، میزان تولید سولفورافان در تیمار گیاهچه‌های هفت روزه ازمک (Cardaria draba) با غلظت‌های مختلف الیسیتورهای عصاره مخمر (در زمان 4، 8 و 16 ساعت) و نقره (در زمان 4 و 8 ساعت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان ...

سولفورافان (SF)، ایزوتیوسیاناتی از ریشه گلوکورافانین، در اثر واکنش گلوکوزینولات با آنزیم میروسیناس آزاد می شود. اغلب ترکیبات گلوکوزینولات ها در گیاها ن خانواده ی براسیکا (از قبیل: بروکلی، جوانه ی بروکسل، کلم گل، کلم برگ و کلم قمری) وجود دارند. مطالعات عمومی و بالینی نشان داده است سولفورافان موجود در سبزیجات خانواده ی براسیکا نقش مهمی در کنترل و انسداد مراحل مختلف از فرآیندهای سرطانی ایفاء می کند. در این مطالعه، فاز معکوس- کروماتوگرافی مایع برای آنالیز سولفورافان در بافت های ب ...

مروري بر مطالعات صورت گرفته: سولفورافان ترکيبي با دسترسي زيستي پائين مي باشد که در شرايط مختلف فعاليت خود را از دست مي دهد . در اين مطالعه سولفورافان با دو نانو سامانه مغناطيسي و مزوسپوري تهيه گرديد . هدف از اين تحقيق استفاده از نانو ذرات مغناطيسي و مزوسپوري حاوي سولفورافان جهت بهبود خصوصيات سولفورافان و بررسي اثرسايتوتوکسيک آن بر روي رده سلولي سرطان پستان مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه سولفورافان در نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده و در نانو مزوسپور هاي سيليکائي ع ...

گیاه ازمک با نام علمی Lepidium draba L.، گیاهی دولپه‌ای و یک علف هرز یک‌ساله از خانواده Brasicaceae می‌باشد که به دلیل داشتن متابولیت‌های ثانویه با خواص درمانی، به‌عنوان یک گیاه دارویی به شمار می‌رود. سولفورافان یک ایزوتیوسیانات گیاهی با خواص ضد‌سرطانی و ضد‌ میکروبی، و به‌عنوان یک متابولیت ثانویه گیاهی به‌شمار می‌آید که از گلوکوزینولات گلوکورافانین تحت کاتالیز آنزیمی میروزیناز تشکیل می‌شود. سیستم گلوکوزینولات میروزیناز و ایزوتیوسیانات‌های حاصل از آن، یکی از مکانیسم‌های مهم دف ...

گیاه ازمک(Lepidium draba) از خانواده شب بو به طور عمده حاوی دو نوع گلوکوزینولات به نام‌های گلوکورافانین و گلوکوسینالبین می‌باشد. محصول هیدرولیز گلوکوزینولات گلوکورافانین تحت هیدرولیز آنزیمی میروزیناز تولید ایزوتیوسیانات سولفارافان می‌نماید. سولفارافان اهمیت داروئی بسیار بالایی به ویژه در خصوص فعالیت ضد توموری و ضد باکتری دارد. در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف دو یون مس و روی (به عنوان الیسیتور غیر زیستی) در دو pH اسیدی و خنثی در دو زمان 8 و 16 ساعت بر تولید سولفارافان از گیاه ...

سولفارافان یک ایزوتیوسیانات حاصل از هیدرولیز گلوکورافانین (نوعی گلوکوزینولات ها) توسط آنزیم میروزیناز است که در مهار سرطان و تنطیم استرس اکسیداتیو در سلول ها نقش دارد. در این تحقیق، تولید سولفارافان و فعالیت مهمترین آنزیم های تجزیه کننده پراکسید هیدروژن در گیاهچه های هفت روزه Lepidium draba تیمارشده با غلظت های مختلف ((0 به عنوان شاهد)20،10،5،1، و 40 میلی گرم بر لیتر) یون های آهن و مس به فرم سولفاته و همچنین فرم نانو اکسیدفلزی آن ها (CuO, Fe2O3, Fe3O4) در دو زمان 8 و 16 ساعت ...

Lepidium draba گیاهی دارویی از خانواده Brassicaceae است که حاوی مقدار قابل توجهی گلوکوزینولات گلوکورافانین می‌باشد. این گلوکوزینولات تحت هیدرولیز آنزیمی میروزیناز تولید ایزوتیوسیانات سولفارافان را می‌نماید که اثرات درمانی متعددی دارد. در این مطالعه، اثرات غلظت‌های مختلف (صفر (به عنوان شاهد)، 5، 25 و 50 mg/L ) نانو لوله‌های کربنی و زغال فعال به عنوان محرک بر تولید سولفارافان در گیاه هفت روزه L. draba در مدت زمان 8، 16 و 32 ساعت تیمار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مح ...

ازمک (Lepidium draba) گیاهی دولپه از خانواده Brassicaceae است. این گیاه توانایی بالایی در جذب و ذخیره نمودن فلزات سنگین دارد. این گیاه همچنین حاوی گلوکوزینولات گلوکورافانین است که تحت تاُثیر فعالیت آنزیم میروزیناز می تواند سولفارافان تولید نماید که اثرات درمانی متعددی دارد. در این مطالعه، اثرات غلظت‌های مختلف (0 (به عنوان شاهد)، 1، 20،10،5 و 40 میلی گرم بر لیتر) نانو ذرات آلومینا و همچنین بالک آن در سه زمان 8، 16 و 32 ساعت بر محتوی سولفارافان در گیاهچه های 7 روزه ازمک مورد بر ...

ازمک (Lepidium draba) یک علف هرز چندساله و متعلق به خانواده شب بو (Brassicaceae) است. این گیاه غنی از گلوکوزینولات گلوکورافانین است که می‌تواند در حضور میروزیناز به ایزوتیوسیانات سولفارافان تبدیل شود. این متابولیت دارای اثرات زیستی و بیولوژیکی مختلفی از قبیل فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی، آنتی باکتریایی، ضدالتهابی، ضد قارچی است و در تنظیم چرخه سلولی، مهار رشد و تکثیر سلول‌های سرطانی موثر می‌باشد. در این مطالعه، اثرات غلظت‌های مختلف (صفر (به‌عنوان شاهد)، 25، 50، 100، 200 و 400 میلی ...