عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از کانون‌های مهم آشنایی ایرانیان با اندیشه سوسیالیسم، قفقاز بود. مهاجران ایرانی اعم از بازرگانان، تحصیل‌کردگان جدید و کارگران تحت‌تأثیر محیط قفقاز در پیش از مشروطه سازمان‌هایی سوسیالیستی چون اجتماعیون‌عامیون را در خارج از کشور پدید آوردند. گرچه سوسیالیسم‌اندیشان ایرانی در مبارزه برای نیل به مشروطه حضور سازمان‌یافته‌ای نداشتند امّا شخصیت‌ها و سازمان‌های مؤثر در کسب مشروطه با این اندیشه آشنایی ابتدایی داشتند. پیروزی مشروطیت فرصتی برای رشد و گسترش سوسیالیسم در ایران بود. بدی ...

هنر و ادبیات در جستجوی بیان جایگاه انسان در هستی است و آن را در دوره‌های مختلف زندگی بشر، به صور گوناگونی بیان کرده‌ است، که طبعاً عالی‌ترین شکل بیان آن را در هنرهای مکتوب هر دوره می‌بینیم. در این میان جستجوی انسان آرمانی از جایگاهی ویژه برخوردار است. دلیل این کندوکاو را باید در ذات آدمی و میل او به دوری از نقص جست. انسان روزگار حاضر نیز از این نیاز و برکنار نبوده است و در این راستا رمان که به عنوان مطرح‌ترین قالب ادبی، منعکس کننده‌ی افکار انسان معاصر و بیان‌گر تحولات جامعه‌ی ...

تلاش زنان در جهت کسب حقوق اجتماعی بیشتر و داشتن جایگاه اجتماعی برابر با مردان ابتدا در کشورهای صنعتی اروپایی آغاز گردید و نام جنبش زنان به خود گرفت .پس از آن و با فاصله کمی این موضوع در کشور های اسلامی خاورمیانه نیز مطرح گردید و به ویژه از سوی طبقه روشنفکر جامعه مورد استقبال قرار گرفت . با بررسی جنبش زنان در دو کشور اسلامی و شرقی ایران و مصر در بین سال های1324ش/ 1945م یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا سال1357ش/ 1979م و شروع انقلاب اسلامی ایران می توان به چشم اندازی از تأثیر این ...

انقلاب اسلامی ایران به عنوان پدیده ای نادر که منجر به تحولاتی عمیق گردیده، بارها مورد تحلیل و تفاسیر متعدد قرار گرفته است. این انقلاب به دلیل عدم تعهد به شرق و غرب و مطرح ساختن جمهوری اسلامی به عنوان شکلی از حکومت برای اولین بار در سطح جهان، دو اردوگاه سوسیالیسم و لیبرالیسم را با چالش مواجه ساخت. مردم سالاری دینی، عدالت و ولایت فقیه از جمله نظام های معنایی و عناصر گفتمان انقلاب اسلامی ایران بود که به موازات تحولات داخلی، زمینه ساز روندی از رخدادها و تحولات در سطح جهان و به خص ...

در این پایان نامه که عنوان آن "تعهّد در شعر جواهری" است، مردم میهنمان با اندیشه ها و فرهنگ نمونه ای از شاعران معاصر عرب است که آنها نیز با فرهنگ ایرانی و مذهب تشیع مأنوس و مرتبط هستند آشنا می شوند. و یقین داریم که تأثیر پذیری از آنها باعث غنای هرچه بیشتر فرهنگ ما می شود و از سوی دیگر فرهنگ ما می تواند در اندیشه و افکار آنها تأثیر گذار باشد، و این تبادل فرهنگی باعث تقویت ارتباط فرهنگی کشور ما و دیگر کشور های عربی خواهد شد، به خصوص که از دیر باز ما با فرهنگ همدیگر مأنوس بوده ای ...

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با ...

توسعه اقتصادی و اجتماعی چین، به دلیل اهمیّت آن، مورد توجّه و تحلیل بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است. آدریان لفت ویچ، عامل اصلی توسعه چین و کشورهای مشابه آن را در دو کتاب اصلی خود یعنی توسعه و دمکراسی(1382) و توسعه و سیاست در جهان سوم (1384) وجود دولت توسعه گرا در این کشورها دانسته است. این پایان نامه نشان داده است که ویژگی هایی را که لفت ویچ برای دولت های توسعه گرا برشمرده است از جمله وجود نخبگان توسعه گرا ، دولت مستقل ، جامعه مدنی ضعیف ، بوروکراسی قوی و مشروعیت بالا با وج ...

این پژوهش به بررسی بخشی از جامعه زنان ایرانی که معتقد و یا متمایل به ایدئولوژی چپ بوده پرداخته و تکاپوهای فکری و فرهنگی آنان را از انقلاب مشروطه تا کودتای 28 مرداد 1332 مورد بررسی قرار می دهد.نوشتار حاضر تلاشی است برای پاسخ دادن به این سوالات که ؛ علل و زمینه های گرایش و پیوستن بخشی از جامعه زنان ایرانی به جنبش چپ چه بود؟این گرایش چه تاثیری در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به ویژه در میان زنان به جای گذاشت؟و سر نوشت و فرجام آن چگونه رقم خورد؟انقلاب مشروطه در ایران فرصتی را ...

روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل عالم؛ به خصوص ملل همجوار از دیرباز مرسوم و متداول بوده است .در این میان رابطه فرهنگی،زبانی و ادبی ملّت ایران و عراق درطول تاریخ بیش از هر ملّت دیگر بوده است. فرّخی یزدی، شاعر معاصر ایرانی متوفای1318ه.ش و صدقی زهاوی، متوفای 1936 م. هریک در ادبیّات کشور خویش به خاطر رواج ادبیّات کارگری و دفاع از محرومین، جایگاهی ویژه دارند.در این پایان نامه سعی شده است؛ تا با بررسی زندگی،آثار و تطبیق اندیشه ها وآرمان های این دو شاعر بزرگ، مطالبی را بیان دارد ...