عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteold muller از مهمترین آفات درختان نارون در بساری از کشورهای جهان است. به علت حضور این گیاه در فضای سبز شهرها و محدودیت کنترل شیمیایی در محیط های شهری تحقیق حاضر با هدف تعیین میزبانی آفت نسبت به نارون های کشت شده در اصفهان انجام شد. نتایج این تحقیق به طور خلاصه عبارتند از : 1) پارامترهایی نظیر درصد تلفات مراحل لاروی و میزبان تخم گذاری حشرات ماده معیارهای مناسبی برای ارزیابی ترجیح میزانی سوسک برگخوار نارون بودند. 2) با توجه به کوتاه بودن دو ...

سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola (Muller) یکی از آفات کلیدی نارون در سراسر دنیاء محسوب می‌شود که زمستان را به شکل حشرات کامل در حالت دیاپوز در پناهگاه‌های امن سپری می‌کند. در مطالعه حاضر تغییرات نقطه انجماد بدن (SCP)، میزان بقاء حشرات در دماهای زیر صفر درجه سلسیوس، تغییرات فصلی قندها و گلیکوژن در طی سال‌های 1387 و 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سال نقطه انجماد بدن حشرات کامل فعال به طور معنی‌داری بالاتر از حشرات کامل زمستان گذران بود. همچنین با پیشرفت دیاپوز تحم ...

ویژگیهای تولید مثلی سوسک برگخوار نارون در شرایط صحرایی و ثابت آزمایشگاهی بررسی شد. در بررسی های صحرایی نسبت جنسی حشرات کامل ، رفتار های تخم ریزی و تغذیه ای حشره روی درختان نارون مورد توجه قرار گرفت . به منظور بررسی های یادشده در محوطه دانشگاه تبریز طی سال 1380، 12 عدد درخت از نارونهای چتری با ارتفاع و اندازه تاج تقریبا مشابه انتخاب شد. در تاج هر یک از آنها 4 جهت اصلی به سه آشکوب فوقانی ، تحتانی و میانی در نظر گرفته شد . پس از خروج حشرات کامل نمونه برداریهای هفتگی از برگها در ...

سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola حشره‌ای از خانواده Chyssomolidae راسته Coleoptera و یکی از آفتهای مهم درختان نارون در بیشتر نقاط کشور به ویژه استان فارس است . تغذیه لاروهای سنین مختلف و حشرات کامل آن از برگ ضمن خسارت مستقیم و بدشکل نمودن ظاهر درخت موجب ضعیف شدن درختان نارون می‌گردد. تنها روش معمول کنترل آفت ، استفاده از حشره‌کشهای درختان نارون می‌گردد. تنها روش معمول کنترل آفت ، استفاده از حشره‌کشهای خطرناک و پردوام است که اغلب محیط زیست را آلوده می‌کند. در سالهای ا ...

در دهه‌های اخیر، فرمولاسیون‌های جدیدی از حشره‌کش‌های گیاهی به عنوان جایگزینی مناسب برای آفت‌کشهای شیمیایی توسعه یافته‌ است. در این تحقیق، سمیت تماسی، خاصیت‌ دورکنندگی، شاخص‌های تغذیه‌ای و ارزیابی خسارت اسانس گیاه درمنه، Besser sieberi Artemisia قبل و بعد از نانوکپسوله شدن، روی سوسک برگخوار نارون(Müller) Xanthogaleruca luteola مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها تحت شرایط دمایی 1± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد، شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. مقدار ...

در محوطه دانشگاه تبریز طی سال 1380 ، 12 عدد درخت از نارونهای چتری ‏‎ulmus carpiniflolia(Gilip‏‎ با ارتفاع و اندازه تاج تقریبا مشابه انتخاب شد . در تاج هر یک از آنها 4 جهت اصلی شرقی ، غربی ، شمالی و جنوبی با سه آشکوب فوقانی ، تحتانی و میانی در نظر گرفته شد . پس از خروج حشرات کامل نمونه برداریهای هفتگی از برگها در هریک از موقعیتهای فوق جهت بررسی رفتار تخم ریزی آنها انجام شد . ضمنا در پایان هرنسل و به منظور تعیین سطح برگی خورده شده مبادرت به نمونه برداری از برگها و تعیین سطح برگ ...

پیشرفت صنعت و وجود کارخانه‌های صنعتی در نزدیکی شهرها همراه با جاذبه‌هایی مانند وجود امکانات رفاهی و بهداشت موجب افزایش جمعیت در شهرها همراه با ازدیاد آپارتمان گردیده است .بنابراین ایجاد فضای سبز در شهرها ضروری بنظر می‌رسد،به همین دلیل متخصصین فضای سبز توصیه می‌نمایند که در شهرهای بزرگ سطح فضای سبز به حد استاندارد 5 تا 30 مترمربع بازاء هرنفر درنظر گرفته شده ،باتوجه به اهمیت فضای سبز در حفظ محیط زیست و انسان ، لذا هرگونه کمک به رشد و توسعه و حفظ و حمایت آن به شیوه‌های علمی در ح ...

بررسی تکوین شیوه‌های کنترل غیرشیمیایی مبتنی بر اصول مدیریت تلفیقی آفات و ترغیب و تشویق امر کنترل بیولوژیکی طبیعی و کاهش مصارف سموم مورد نظر و در نتیجه تقلیل هزینه‌های تیمارهای شیمیائی و حفظ کیفی زیست محیطی‌های مربوطه و بالاخره ارائه یک شیوه کنترل موثر سهل و ساده از ضروریات امر می‌باشد در این مطالعه امکان کنترل آفت با استفاده از روش شیمیائی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است . مقایسه میانگین تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان داد که حاکی از موثر بودن هر دو تیمار بود. لک ...