عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در بررسی فوق سموم شیمیایی کونفیدرو ( در دو مقدار 286و 143 میلی لیتر در هکتار) و زولون با سموم بیولوژیک کاستوم بی- سی، نئودوربی- تی کل، نیمک، نیمک سوپر، نیمارین، نیم آزالتی- اسو نیم پلاس از نظر میزان تاثیر روی سوسک برگخوار سیب زمینی در شرایط مزرعه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین وجود اختلاف معنی دار بنی تمیارها را نشان داد و مشخص گردید سموم کونفیدرو وزولون در گروه اول و بقیه سموم در گروه بعدی از نظر میزان تاثیر قرار گرفته اند. ...

سوسک برگخوار سیب‌زمینی، Leptinotarsa decemlineata Say، یکی از مهمترین آفات سیب‌زمینی می-باشد. تغذیه از برگها توسط حشرات کامل و لاروها خسارت جدی و شدیدی به گیاه سیب‌زمینی وارد می-سازد. این آفت زمستان را به صورت حشره ‌کامل در خاک سپری می‌کند. لذا تضعیف حشرات کامل زمستان‌گذران و کاهش مقاومت آن‌ها در برابر استرس‌های دمایی و محیطی طی فصل زمستان می‌تواند بقاء آن‌ها را دچار اختلال کند. در این تحقیق، اثر غلظت‌های زیرکشنده ترکیبات شیمیایی آدمیرال %10 با غلظت های (0، 250، 500 و 750 µl/ ...